Monthly Archives: kesäkuu 2015

Hyppy uuteen rooliin 23 vuoden jälkeen

Kun omistaja-toimitusjohtaja siirtyy pois operatiivisista tehtävistä, on luovuttava työkaluista eikä vain näennäisesti siirryttävä hieman sivuun. Etenkin perheyrityksessä riski kahden johtajan malliin sortumisessa on äärettömän suuri. On koko yhtiön etu, että entinen toimitusjohtaja antaa seuraajalleen henkisen ja fyysisen tilan uudessa positiossa kasvamiseen. Tämä ei tarkoita kuitenkaan, etteikö toimitusjohtajan ja hallituksen välillä olisi kommunikaatiota.

Tulevaisuuteen katsova pioneeri

Vakaata kasvua tavoittelevassa yrityksessä kukaan ei saa olla korvaamaton. Yrityksen toiminta ei saa kaatua sairastapaukseen, eikä palvelun laatu kärsiä, jos joku on hetken poissa. Kun mietitään yritystä omistajan näkökulmasta, on pitkällä tähtäimellä arvokasta investoida hetki organisaationrakenteen suunnitteluun ja toimivaan varamiesjärjestelmään. Korvaamattomuus ei kuitenkaan liity siihen, että työntekijä ei tunne itseään tärkeäksi. Päinvastoin.