Omistajuus on joukkuelaji

Raadin ensimmäisessä tapaamisessa kuumana puheenaiheena oli tietysti omistajuus, mikäpä
muukaan. “Erityisesti omistajuuden sosiaalinen aspekti herätti mielenkiintoni”, kertoo raadin
puheenjohtaja Stefan Björkman. “Omistaminen on mitä suurimmassa määrin sosiaalinen laji eli
yhteistyötä, ei pelkästään yksin puurtamista. On tärkeää puhaltaa yhteen hiileen, ja luoda fiilis siitä,
että tätä tehdään yhdessä.”

Toisin kuin usein ehkä ajatellaan, omistaminen ei useinkaan ole yksinäisen suden hommaa, vaan
varsinaista ryhmätyöskentelyä. Tämä ei tarkoita, ettei tarvittaisi lujaa tahtoa, mutta kukaan omistaja
ei voi toimia omasta nurkastaan. On tärkeää, että omistajat ymmärtävät toistensa ja eri tahojen
näkökulmia. Vaikka omistajalla voikin olla paljon valtaa yrityksessä, on tärkeää, ettei jyrää muiden
näkökulmien yli. Tällä tavalla voidaan luoda kestävää ja uutta. Pelaamalla yhteen ja kuuntelemalla
muiden mielipiteitä, luodaan energiaa, joka mukavoittaa yhdessä tekemistä. Kukaan ei halua
työskennellä ympäristössä, joka vie energiaa.

Omistajan joukkueeseen kuuluvat myös hallituksen ja johtoryhmän jäsenet. On siis ensiarvoisen
tärkeää, että yhtiön hallituksessa ja johdossa on hyvät tyypit. Tosin hyvät yksittäiset henkilövalinnat
voivat nollautua ellei kokonaisuus toimi. Yksinkertaistaen johdon on saatava sparrauksen lisäksi
positiivista eteenpäin työntävää energiaa hallitustyöstä. Jos tätä energiaa ei ole olemassa, ristiriita
voi jäädä kytemään. Ristiriidat on aina puhuttava auki. Laihakin sopu on lihavaa ritaa parempi
ratkaisu.

Dynamiikat muuttuvat eri tahojen välillä aina, kun omistajakunta kasvaa. Omistajakunnan
kasvattaminen voi hyödyttää yritystä, mutta vaatii paljon työtä. “Ainoa omistajuuden ilmainen
lounas on se, että on diversiteettiä. Monimuotoisuus on voimavara, jota ei pidä aliarvioida.”
Björkman toteaa. “Erilaiset ihmiset tuovat yhtälöön erilaisia näkökulmia.” Kaikenlaiset ideat pitää
ottaa avoimuudella vastaan. Avoimuuden Björkman toteaakin yhdeksi hyväksi omistajan
ominaisuudeksi. Tämä on omiaan rikastamaan yhteisöä ja myös ajatustyötä.
Yhteen hiileen puhaltamista tarvitaan tiimityön sujumisen lisäksi myös yritystoiminnan
pitkäjänteisen toiminnan takaamiseksi. Kaikilla pitää olla sama tavoite, jotta voidaan toimia
kannattavasti.

Björkman toteaa pitkäjänteisen näkemyksen tulevan luontaisesti etenkin perheyrityksissä, joissa
omistajuus siirtyy jossain vaiheessa eteenpäin perheessä. “Kun halutaan jättää jälkeläisille jotain
arvokasta tulevaisuudessa, tulee toimia vastuullisesti, jotta tulevaisuuden tuloksellisuus taataan”,
sanoo Björkman. Perheyrityksissä pitkän aikavälin arvon kehittymisestä huolehtiminen tulee
arvoksi kuin itsestään. Kuitenkin myös muissa yrityksissä tarvitaan kyseistä taitoa, tämä siis
tarkoittaa omistajien mutta myös yrityksen toimintatapoja. Yrityksen tulee toimia vastuullisesti
monella taholla, jotta tulevaisuuteen jatkettavaa on. “Pitkällä tähtäimellä yritys ei voi menestyä, jos
ei ole vastuullinen.”


 

Kirjoittanut: Una Meriläinen

Hyvä omistaja 2019 -äänestys päättynyt