Suomen parhaan työpaikan omistaa siivoojat, jotka pyyhkii konsulteilla lattiaa työhyvinvoinnissa. Case: Koti Puhtaaksi Oy

Siivous on perinteisesti ollut matalapalkkainen ja aliarvostettu ala. Kun Koti Puhtaaksi Oy toimitusjohtaja Saana Tyni lähti siivousalan yrittäjäksi, oli siistijöiden ammattiylpeyden, alan arvostuksen kohottaminen sekä reilun, vastuullisen ja viihtyisän työpaikan rakentaminen hänen suurimpia tavoitteitaan. Tässä hän on onnistunut poikkeuksellisen hyvin.

Vuonna 2019 Koti Puhtaaksi Oy palkittiin Suomen parhaana työpaikkana, Euroopan 6. parhaana työpaikkana sekä Pirkanmaan vuoden työnantajana. Samana vuonna Saana Tyni pokkasi myös henkilökohtaisen palkinnon Ratkaisutoimisto Seedin järjestämässä Future CEO –kilpailussa.

Palkinnot ovat tunnustusta pitkäjänteisestä, yhdessä tehdystä työstä työhyvinvoinnin eteen.

”Työntekijöiden arvostaminen ja tyytyväisyys on meidän prioriteetti numero yksi. Tyytyväiset työntekijät tekevät hyvää työtä ja se näkyy heti asiakastyytyväisyydessä.” Saana Tyni sanoo

Suomen paras työpaikka rakennettiin tyytyväisyyttä mittaamalla. Positiivista kehitystä ruokitaan vastaisuudessakin samalla reseptillä.

”Mittaamme tyytyväisyyttä jatkuvasti ja kehitämme toimintaamme sen pohjalta, kaikki yhdessä. Meillä on toimivia rutiineja, joiden myötä jokaisen työntekijän on helppo antaa kehitysehdotuksia. Tärkein näistä rutiineista on kuukausipalaverit, joissa kokoonnumme paikkakuntakohtaisesti yhteen ja käymme läpi tärkeitä asioita – hauskanpitoa unohtamatta” Saana kertoo.

Kuukausittainen prosessi etenee neljässä vaiheessa: 1. Kysy 2. Ideoi 3. Toteuta 4. Palaa kohtaan yksi. Käytännössä joka kuukausi käsittelyyn nostetaan ajankohtaisia ja tärkeitä aiheita, joihin työntekijät saavat yhdessä ideoida ja ehdottaa ratkaisuja tai toimintamalleja.

Samalla henkilöstö voi nostaa esiin kehityskohteita ja toiveita koskien myös muita arjen toimintoja. Kehitystyö alkaa heti ja nopeasti toteutettavat muutostoiveet laitetaan käytäntöön saman tien. Työntekijöiden mielipiteillä ja ehdotuksilla täytyy olla näkyviä, konkreettisia vaikutuksia, jos niitä mielii saada jatkossakin.

Työhyvinvointi muodostaa tukevan pohjan myös kasvulle. Hyvinvoiva ja tiivis työyhteisö selviää voimakkaistakin muutoksista pienin vahingoin.

Työntekijästä omistajaksi
Toinen merkittävä seikka työntekijöiden tyytyväisyyteen on Koti Puhtaaksi yrityksen tarjoamat insentiivit. Heti työsopimuksen allekirjoittamisen jälkeen jokaisella työntekijällä on mahdollisuus ostaa yrityksen osakkeita. Tämän jälkeen siistijä voi ostaa kuukausittain osakkeita lisää. Yrityksen tavoitteena on jakaa vuosittain 2-4 % yrityksen omistuksesta työntekijöille osakeantien muodossa.

Tällä hetkellä yrityksen omistajuuspohja jakautuu 13 omistajan kesken ja vuonna 2020 omistajia tulee 15 lisää. Ulkopuolinen hallitus ei omista yrityksestä ollenkaan mitään. Tällä hetkellä Koti Puhtaaksi Oy on 100% työntekijöidensä omistama.

Osakeanti on täyttynyt täysimääräisesti joka vuosi. Koti Puhtaaksi lähti toteuttamaan insentiivi -mallia vuonna 2018. Yritys halusi omaleimaisen mallin, jossa jokainen saa tasapäisen oikeuden vaikuttaa henkisesti ja taloudellisesti.

Insentiivi-mallia on totuttu käyttämään isoissa yrityksissä johdon sitouttamiseen, ei siivousfirmoissa. Mallin käyttö toi kuitenkin heti näkyviä tuloksia. Me –henki kasvoi työntekijöiden keskuudessa, työnantaja mielikuva parantui ja rekrytointi helpottui.

Koti Puhtaaksi Oy:n henkilöstö on kasvanut kuluneen vuoden aikana yli sadalla uudella työntekijällä. Samaan aikaan on perustettu keskitetty asiakaspalvelu ja asiakashallinta sekä avattu uusi toimipiste. Me ollaan haluttu ravistella alaa. Muualla ei ole hoksattu, että työntekijä on tärkein resurssi. Olemalla aidosti tasa-arvoinen saavutetaan kovia tuloksia. Työntekö on tällä tavoin tosi kivaa. Haluaisin, että muutkin yritykset hoksaa tämän jutun.” Sanoo yrityksen kehittämisestä vastaava siistijä, Saanan aviomies, CFO ja CMO Henri Haho.

Faktat Koti Puhtaaksi –yrityksestä
Liikevaihto: 1 407 000 € (joulukuu 2018)
NPS: 51
Työntekijöitä: noin 200
Toimipisteet: Tampere, Turku, Helsinki