Omistaja-arvo on muutakin kuin rahaa.

”Oleellista on myös, että millä aikajänteellä ja millä ehdoilla omistaja-arvoa kasvatetaan… Ei kasveta paremman huomisen ehdoilla”

Tapaan Vincitin toimitusjohtajan Mikko Kuitusen heidän uudessa toimistossaan Helsingissä. Haastatteluun on varattu aikaa 45 minuuttia, mikä on vähän. Kuitunen puhuu nopealla tempolla ja täyttä asiaa. Hän on tottunut olemaan tehokas. Tehokkuus juontaa juurensa Kuitusen yrittäjätaustasta. Hän irtisanoutui palkkatöistään 2007 perustaakseen Vincitin. Ensimmäiset kolme vuotta olivat taloudellisesti haastavat, mutta kun pääomaa alkoi kertyä, ryhtyi Kuitunen sijoittamaan muihin yrityksiin. Vuosien mittaan Kuitunen on lähtenyt omistajaksi muun muassa tamperelaiseen äänieristettyjä tiloja valmistavaan Frameryyn, hyväkuntoisia käytettyjä ja uusia toimistokalusteita myyvään Offistoreen, pelialan yritykseen Greener Grassiin, ruokahävikkiä pienentävään Fiksu Ruokaan sekä design-kauittimia tuottavaan Acustomiin. Hänellä on myös omistukset henkilökohtaisessa sijoitusyhtiössä Cloudberry Capitalissa sekä Amor & Laborissa.

Kuituselle omistaminen ja omistaja-arvo tarkoittaa muutakin kuin rahaa. Hänelle omistaminen on mahdollisuus oppia ja vaikuttaa. ”Mä haluan olla mukana sellaisessa mistä opin jotain tai joka tukee jotain omaa arvoa kuten kiertotaloutta. Oleellista on myös, että millä aikajänteellä ja millä ehdoilla omistaja-arvoa kasvatetaan. Ei kasveta epäinhimillisillä tai epäeettisillä ehdoilla. Ei kasveta paremman huomisen ehdoilla.” Hän sanoo.

Tänä päivänä Vincit on yksi Suomen johtavista teknologiayrityksistä – ja Kuitunen kiistatta yksi aikamme visiönäärisimmistä omistajista ja toimitusjohtajista. Vincitillä, kuten muissakin omistamissaan yrityksissään Kuitunen toteuttaa paremman huomisen -filosofiaansa. Siinä missä Framery ja Offistore keskittyvät työnteon mielekkyyden lisäämiseksi toimistotilojen fyysisiä elementtejä parantamalla Vincit kiinnittää huomiota toimistojen näkymättömiin rakenteisiin, kuten avoimeen palkkamalliin, jossa kaikkien halukkaiden palkat on julkista tietoa. Palkkojen avoimuudella pyritään kasvattamaan tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä. Samoin henkilöstö saa kolmen kuukauden jaksoissa äänestää toimitusjohtajansa palkasta, luottamuksesta ja työsuhteen jatkosta. Vincit myös arvostaa työntekijöiden diversiteettiä, ja panostaa siihen vahvasti – eikä nyt puhuta ainoastaan sukupuolesta. Yhtiö on näyttänyt mallia muille työnantajille tarjoamalla työmahdollisuuden kahdelle kehitysvammaiselle.

Mikko Kuitunen on kirjoittanut Kauppalehdessä 28.5 2018 julkaistussa blogissaan seuraavasti: ”Pääsyy siihen, että päädyin palaamaan Vincitin toimariksi ei ollut maine ja mammona. Se oli Vincitin ihmiset ja se mitä olemme saaneet yhdessä aikaan tähän mennessä; ja ennen kaikkea se mitä tulemme saamaan aikaan tulevaisuudessa. Minulla on palava halu muuttaa työelämää ihmislähtöisempään suuntaan ja Vincit on siihen todennäköisesti yksi vahvimpia saatavilla olevia työkaluja.”

Kuitusen taito ajatella laatikon ulkopuolelta tulee esiin myös kysyttäessä hänen näkökulmaansa yrittäjäomistamiseen ja sijoittajaomistamiseen. Kummassakin on puolensa, hän sanoo. ”Voi olla, että yrittäjällä on liian korostunut tunneside yritykseen, kun taas sijoittajaomistajuudessa etäännytään Excel-tasolle. Siinä missä yrittäjälle kyse on omasta elämästä, perheen elannosta jne. Sijoittajat puolestaan toimivat ennalta määriteltyjen kriteerien mukaan.”

”Yrittäjät tekevät enemmän niitä asioita mitkä tuntuvat oikeilta. Omistajastrategia voi olla, että pidetään hauskaa, eikä tehdä voittoa. ” Hauskanpito näkyy myös Vincitin 22.8 julkaistussa puolivuotistilinpäätösvideossa, joka kuvattiin villin lännen tyyliin rodeota ratsastaen.

Hyvä omistaja on…

Kysyessäni Kuituselta, mikä erottaa hyvän ja huonon omistajan hän vastaa: ”Hyvä omistaja pystyy ajattelemaan yhtiön etua. Hyvä omistaja pystyy kriittisesti arvioimaan omaa taitoaan omistajana. Hyvä omistaja kantaa vastuun isommasta kokonaisuudesta. Vastuullisuus pidetään mielessä ja verot maksetaan, ei tehdä ääriaggressiivista verosuunnittelua. Huono omistaminen on lyhytjänteistä, suunnatonta. Huono omistaja ei pysty antamaan selkeitä guidelineja. Se on passiivista ja siinä on epärealistisia odotuksia, jonka perusteella tehdään huonoja päätöksiä.”

Onnistumiset omistajana.

Kuituselle on kertynyt useita onnistumisia omistajana, mutta hän itse haluaa nostaa onnistumisen esimerkiksi Frameryn rahoituskierroksen.

Vuonna 2010 perustettu Framery valmistaa ja kehittää äänieristettyjä puhelinkoppeja ja työtiloja. Yhtiöön haettiin kolme kertaa pääomaa. Jokaisen kierroksen yhteydessä yhtiöön tuli uusi omistaja, joka toi pääoman lisäksi taloon muutakin kuin rahaa – osaamista. Kaksi kierroksista olivat peruskierroksia, joiden yhteyksissä tehtiin osa-exit perustajille. Kuitunen näkisi mielellään osa-exitin yleistyvän yrityskauppojen yhteydessä. Tällöin yhtiötä myytäessä yhtiö saa jonkin verran rahaa, mutta myös ihmiset saa myös jonkin verran, esim. heidän asuntolainat maksetaan pois. Tällöin myydään yrityksestä vaan puolet tai 20 % tai järjestetään osakeanti. Tämä olisi tarpeen erityisesti kasvuyrityksissä.” Osa-exitissä perustajien omistajuustason ja sitoutuneisuus yritykseen säilyy.

Frameryn rahoituskierrosten yhteyksissä mukaan saatiin Olli Pasanen, Kimi Väisänen sekä pääomasijoitusyhtiö Vaaka Partners. Vaikka rahoituskierrosten varrella nähtiin jopa kolme eri toimitusjohtajaa, koki Mikko Kuitunen Frameryn rahoituskierrokset onnistuneeksi – niin yrityksen, omistajien kuin yrittäjienkin kannalta.

FAKTAKULMA
Nimi: Mikko Kuitunen
Koulutus: Diplomi-insinööri
Aktiiviomistaja pörssiyrityksessä vuodesta: 2016
Suuromistaja yrityksissä (omistus yli 10 %): Vincit, Framery, Offistore, Greener Grass, Acustom, Cloudberry Capital (henk.koht sijoitusyhtiö), Amor & Labor
Pienomistaja yrityksissä: Noin 30 yritystä
Ketä omistajaa ihailee: Aaro Cantell (Normetin pääomistaja). Hänen kanssaan ollaan keskusteltu paljon omistajuudesta ennen kaikkea liittyen Affectoon, jonka pääomistaja Aaro oli ja jonka hallituksessa toimin. Aarolla on omistajuuteen hyvät mietteen. Mietitään kriittisesti onko itse paras omistaja.

Mikko Kuitusen näkökulmat Hyvä omistaja –kilpailun kriteereihin:

Omistusten kokonaisuuden tasapaino Jos on kaikki munat samassa korissa, niin se liittyy riskinottokykyyn ja kasvuhalukkuuteen. Itse suosin osa-exit mahdollisuutta, jota ei vielä kovin paljon käytetä.
Omistaja-arvon kasvattaminen Tämä on metakysymys, sillä silloin kasvatat omaa arvoasi. Omistaja-arvo on muutakin kuin rahaa. Mä haluan olla mukana sellaisessa mistä opin jotain tai joka tukee jotain omaa arvoa kuten kiertotaloutta. Oleellista on myös, että millä aikajänteellä ja millä ehdoilla omistaja-arvoa kasvatetaan. Ei kasveta epäinhimillisillä tai epäeettisillä ehdoilla. Ei kasveta paremman huomisen ehdoilla.
Ymmärrys ja näkemys yrityksen tai yritysten suunnasta Mitä omistaja odottaa? Omistajastrategian pitää olla todella selkeä hallitukselle, sillä se määrittää mihin hiekkalinna hiekkalaatikossa rakennetaan. Joissain yhtiöissä omistajastrategia on päivitetty 10 vuotta sitten. Yleensä ne tarkistetaan suurten muutosten yhteydessä.
Yhteiskuntavastuu Tähänkin normitus tulee omistajastrategiasta. Ajattelun pitäisi olla infinitiivinen, että omistaminen ei lopu koskaan. Pitää myös päättää, mitkä asiat ovat juuri meille tärkeitä. Kaikessa ei voi olla suunnannäyttäjä. Yrityksen pitää myös päättää, että halutaanko täyttää vaan kriteerit vai halutaanko saada esim. yhteiskuntavastuusta kilpailuetua.
Hallinto- ja hallitusosaaminen Kyse on roolituksesta ja kontekstisidonnaista. Toki pitää ymmärtää perusasiat tai sitten pitää hankkia ihmiset jotka osaavat tämän.

Kirjoittaja: Maria Aksela

Hyvä omistaja 2019 -äänestys