Vaikuttava omistajuus tuo tahtoa päästä vaikeiden aikojen yli.

”Omistajavetoisuus yrityksessä tarkoittaa usein sitä, että päätöksiä tehdään pidemmällä aikavälillä”

”Omistamisfilosofianani on, että on joko täysillä mukana, jolloin voi satsata paljon resursseja siihen tai sitten on passiivisesti mukana, jolloin omistaminen on hajautettua eikä sitä ajatella sen kummemmin.” Ensio kuvaakin olevansa 100-prosenttisesti sitoutunut Innofactoriin, jonka perustajana, toimitusjohtajana ja suuromistajana hän on.

Innofactor perustettiin vuonna 2000. Siitä lähti nousukiito, joka on sittemmin johtanut useisiin yritysostoihin ja hurjaan kasvuun myös ulkomailla (keskimääräinen vuosittainen kasvu on ollut noin 40 %). Sami Ensio ei aivan sattumalta päätynyt perustamaan Innofactoria, vaan yrittäjyys oli aina ollut selvä polku. Jo alle 10-vuotiaana Ensio sai ensimmäiset Kansallisosakepankin osakkeensa. Kaverit nauroivat nuorukaiselle, kun hän pyysi lahjaksi osakkeita. Malli kiinnostua omistajuudesta tuli kuitenkin veressä; suvussa on paljon yrittäjätaustaa ja omistajuutta.

Vuosituhannen vaihteessa yrittäjyyttä ei kuvattu Teknillisessä Korkeakoulussa kovinkaan järkeväksi uravaihtoehdoksi, mutta siitä huolimatta vain muutama vuosi valmistumisensa jälkeen Ensio päätti lähteä yrittäjäuralle. Innostajana toimi Risto Linturi, joka tarjosi Ensiolle rahoitusta, jos tämä lähtisi yrittäjäksi.

Ensio kertoo roolissaan yrittäjäomistajana olevan joitakin etuja liiketoiminnalle. Kun omistajat ovat vahvasti yrityksen toiminnassa mukana, yritys toimii pitkän tähtäimen etua katsoen. Voimakas omistajuus luo tahtoa päästä vaikeiden aikojen yli, joten päätöksiä ei tehdä lyhyen tähtäimen tulospalkkio silmissä kiiluen, vaan aidosti liiketoiminnan parasta ajatellen.

Omistamistyyliään Ensio kuvaa keskittyneeksi. ”En ole lähtenyt yhteenkään startupiin omistajaksi, koska niin kauan, kun Innofactor on ykkönen, en pysty antamaan sellaiselle organisaatiolle tarpeeksi, mikä ei tietysti ole kummankaan etu. Oli millainen omistaja tahansa, tärkeintä on profiloida itsensä oikein omistajana: joko antaa osaamista tai rahaa.”

Ension mielestä hyvä omistaja…

  • jakaa osaamistaan omistamalleen yritykselle. Omistajan tulee ymmärtää alaa ja omata kokemusta kyseiseltä alalta.
  • on aktiivinen. Hän haluaa käyttää aikaansa omistajuuteen.
  • kantaa vastuunsa tekemisestä. Omistajana kaikki onnistumiset ja epäonnistumiset ovat aina omilla harteilla. Jos onnistutaan, saa kehuja. Jos ei, niin se on omistaja, joka ottaa ne iskut.
  • välittää ihmisistä. Välittäminen niin työntekijöistä kuin asiakkaista on tärkeää, sillä kaikki liiketoiminta on viime kädessä ihmisten kanssa työskentelyä. Ihmisille pitää olla näkyvissä ja saavutettavissa.

Omistaminen on aina vastuuta. Yrityksestä, työntekijöistä ja asiakkaista. Asiakkaat saavat sen mitä on luvattu ja työntekijät voivat luottaa säännölliseen toimeentuloon. Roolini omistajana vaatii 100-prosenttisen sitoutumisen yritykseen; se on elämäntapa ja minun ja perheen valinta.

Onnistumiset omistajana

Onnistumisia on kuitenkin matkan varrelle kertynyt. Ensio kokee itse parhaiksi saavutuksikseen ensinnäkin yrityksen kasvattamisen yhden hengen liiketoimesta yli 500 hengen kansainväliseksi yritykseksi. Lisäksi hän mainitsee listautumisen ja useat toteutetut yritysjärjestelyt. ”Ainahan se yritysjärjestely on oma show’nsa ja seikkailunsa. Mutta kuitenkin aina on onnistuttu niissä.”

Onnistumisia ei olisi saavutettu ilman ihmisiä, joita katsoa ylöspäin tai joilta kysyä neuvoa. ”Yrittäjäomistajan rooli on yksinäinen. Kaikki mitä tapahtuu, on aina omalla vastuulla, saavutus tai vika. Siksi on hyvä olla joku, kenen kanssa sparrailla.” Ensiolle läheisenä sparraajana on viime aikoina toiminut hallituksen puheenjohtaja Pekka Eloholma. Lisäksi inspiraationa hyvään omistajuuteen on toiminut Ension arvostama Bill Gates. “Hän on luonut tyhjästä maailman arvokkaimman yhtiön Microsoftin, vielä aika pitkälti itse. Hän on myös onnistunut siirtymään yrittäjän roolista taustaomistajaksi. Yhtiön uusi toimitusjohtaja Satya Nadella on muovannut Microsoftin aivan uudenlaiseksi avoimeksi pilviekosysteemiksi. Lisäksi Gates on käyttänyt omistajuuttaan maailman parantamiseen muun muassa luomansa säätiön kautta. Muut USA:n superrikkaat omistajat ovat seuranneet hänen esimerkkiään. En usko, että voin omistajana päästä Bill Gatesin varallisuuteen, mutta voin varmasti seurata hänen esimerkkiään ja muuttaa asioita Suomessa ja Pohjoismaissa ja sitä kautta myös Euroopassa.”

FAKTAKULMA
Nimi: Sami Ensio
Koulutus: Diplomi-insinööri
Aktiiviomistaja pörssiyrityksessä vuodesta: 2010
Suuromistaja yrityksissä: Innofactor Oyj
Pienomistaja yrityksissä: muutamassa kymmenessä pörssiyhtiössä sijoitusyhtiön kautta
Ketä omistajaa ihailee: Bill Gates

Omistusten kokonaisuuden tasapaino On erityyppisiä tapoja tasapainottaa omaa omistusta: jos on kauheasti rahaa, voi hajauttaa omistamalla useita yrityksiä. Tai jos omistus on keskitetty johonkin, kuten minun tilanteessani: filosofiani on all in siihen. Ei ole yhdenlaista hyvää omistajaa, mutta oleellista on se, että profiloi itsensä oikein omistajana ja toimii sen mukaisesti.
Omistaja-arvon kasvattaminen Tämä on tärkeää, sillä tämä on yrityksen pääasiallinen tavoite. Omistajavetoisessa yrityksessä omistaja-arvo tulee mukaan kaikkeen päätöksentekoon. Kaikkea mietitään pitkän tähtäimen etu edellä.
Ymmärrys ja näkemys yrityksen tai yritysten suunnasta Tämä on täysin keskeistä. Ilman tätä ei pysty saavuttamaan tavoitteita.
Yhteiskuntavastuu Tämän merkitys kasvaa jatkuvasti. USA:ssa yritykset pyrkivät vaikuttamaan yhteiskuntaan entistä enemmän myös yritysjohtajien omien aatteiden takia. Tärkeää on minusta myös jakaa omaa omistusta työntekijöille. Isossa kuvassa uskon, että yritykset ratkaisevat ilmastonmuutoksen ennen kuin poliitikot.
Hallinto- ja hallitusosaaminen Erityisesti pörssiyhtiöissä tärkeää, mutta ei tärkeintä. Oleellista muistaa, ettei siihen keskity liikaa vaan että liiketoiminta keskiössä. Pörssiyhtiöiden hallituksissa riski, että keskitytään sääntelyn noudattamiseen ja unohdetaan liiketoiminta. Tärkeää että hallinnoidaan oikein, mutta ei saisi siirtyä keskiöön.
Omistajuuden kasvot En osaa sanoa kuinka tärkeää, mutta ei ole muuta vaihtoehtoa, jos on yrittäjäomistaja. Yritys on sama kuin sitä edustava ihminen. Tästä on etua monissa asioissa: esim. asiakkaat, työntekijät ja sijoittajat luottavat siihen, mitä kerron heille. Omistajan kannalta myös paljon rajoitteita, esim. vaikeampi tehdä joskus tulevaisuudessa exitiä tai siirtyä pois, kun kaikki mieltävät minut yrityksenä.

Kirjoittanut: Una Meriläinen
Kuva: Marjo Koivumäki

Hyvä omistaja 2019 -äänestys