Hyvän omistajuuden kriteerit ja omistajaosaajat

Suomesta löytyy hyvää omistaja-osaamista ja erilaista omistajuutta. Raati on koonnut yhteen Hyvän omistajuuden tärkeimmät kriteerit, jotka ovat omistusten kokonaisuuden tasapaino, omistaja-arvon kasvattaminen, ymmärrys ja näkemys yrityksen tai yritysten suunnasta, hallinto- ja hallitusosaaminen sekä yhteiskuntavastuu.

Hyvän omistajan tulee nähdä yksittäinen omistus osana koko omaisuuttaan. Tämä kokonaisuus samoin kuin riskin ja tuoton suhde tulee olla kokonaisuudessaan tasapainossa. Omistaja-arvo on keskeisin omistajan mittari. Arvon kehittämisessä keskeisintä on puolestaan kasvu, joka selittää pitkällä aikavälillä yrityksen arvon kehityksestä yli 70% (HBR 16).

Omistajan on lisäksi kysyttävä itseltään onko hän paras mahdollinen omistaja yritykselle. Yrityksen tai yritysten suunta tulee ymmärtää vähintään sille tasolle, että pystyy nimittämään yritykselle sen tavoitteita tukevan, parhaan mahdollisen hallituksen. Omistajan on hyvä ymmärtää kuinka yrityksen hallinto- ja hallitustyöskentely toimii. On helpompi vaatia hyvää hallitustyötä, kun osaa itse. Yrityksen yhteiskuntavastuu on viime kädessä omistajan vastuulla. Kuka jää yritykseen, jos maine menee pahasti? Henkilöstö lähtee, hallitus lähtee, omistaja jää.

Kriteerien pohjalta raati on kutsunut joukon Suomen eturivin omistajaosaajia tukemaan hyvää omistajuutta. Nämä omistajat ovat työllään ja esimerkillään tuoneet esille näitä kriteerejä.


Jarkko Veijalainen

Kansainvälisilläkin markkinoilla kasvavan 3 Step IT Groupin perustaja, hallituksen puheenjohtaja ja pääomistaja. Lisäksi Veijalainen on auttanut monia start-upeja alkuun enkelisijoittajana ja ollut mukana perustamassa suomalaisten yritysten kasvua tukevaa Kasvuryhmää. Vuoden 2016 Hyvänä omistajana palkittu Jarkko Veijalainen näkee omistajien keskinäisen yhteistyön ja tukemisen tärkeänä myös suomalaisen yhteiskunnan kehityksen kannalta. Veijalainen oli Hyvä omistaja 2017 -raadin jäsen.

Philip Aminoff

Perheyritysten asiantuntija. DIF:in puheenjohtaja. Omistaja mm. Veho Oy Ab:ssa (omistajaneuvoston puheenjohtaja), Helvar Merca Oy Ab:ssa ja Helectron Oy Ab:ssa (kummassakin hallituksen puheenjohtaja). Helvar Mercaan kuuluvat valonohjausyhtiö Helvar, tehdasautomaatioyhtiö Fastems ja työstökoneiden ja teollisuusrobottien maahantuontia harjoittava MTC Flextek. Helectron on AV-ratkaisuyhtiö Electrosonic:in emoyhtiö. Philip fokusoi omistajana yhtiöiden uudistumiseen kirkkaan tahtotilan ja yrityksen osaamispääoman kehittämisen kautta.

Mårten Mickos

Kalifornian Piilaaksossa toimiva ohjelmistoalan yritysjohtaja ja hallitusammattilainen. Hän on sarjayrittäjä, joka toimii useiden aktiviteettiensa lisäksi suomalaisten start-up yrittäjien kummina. Mickos tukee ja kouluttaa pitkäjänteisesti Piilaakson nuoria yrittäjiä. Hän on avannut nettiin School of Herring -johtajakoulun ja ottaa aktiivisesti kantaa mm. johtajuuden asioihin bloggaamalla ja puhumalla ympäri maailman. Mickos on kokenut hallitusammattilainen ja toiminut mm. Nokialla, Electrosonicissa, Mozilla Messagingissa ja RightScalessa.

Marjo Miettinen

Rohkea omistaja, joka on tällä hetkellä Enston hallituksen puheenjohtaja ja Miettisen perheen omistukset yhteen kokoavan EM Group:in hallituksen jäsen. Lisäksi hän on toiminut Teleste Oyj:n hallituksen puheenjohtajana seitsemän vuoden ajan. Tällä hetkellä Miettinen on myös Efore Oyj:n ja Solidium Oy:n hallituksen jäsen sekä Tekniikan Edistämissäätiön TES:in hallituksen puheenjohtaja. Miettinen on hyvin kiinnostunut myös Suomen koulutusjärjestelmän kehittämisestä ja on mm. Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVAn jäsen. Miettinen tekee väitöskirjaa luottamusmiesten asemasta suomalaisyrityksissä. Tämä kertoo aidosta halusta nähdä kolikon molemmat puolet. Miettisen perheen omistamat yritykset ovat myös vahvasti mukana yhteiskunnallisessa toiminnassa esimerkiksi tukemalla nuorisoon, liikuntaan, ympäristöön ja kulttuuriin liittyviä hankkeita.

Risto Siilasmaa

F-securen perustaja, joka on lähtenyt omistajaksi lukuisiin suomalaisiin start-up yrityksiin. Käytti omistajavaltaa hallituksen puheenjohtajana, kun "sairaasta" Nokiasta rakennettiin matkapuhelinyksikön myynnin ja Alcatel fuusion kautta uudelleen mielenkiintoinen kasvuyhtiö. Siilasmaa onkin yhteiskuntavastuullinen sijoittaja ja omistaja. Hän tukee suomalaista toimintaa muidenkin kuin yritysten kautta, ja johti mm. vuonna 2009 puolustusministeriön asevelvollisuuden tulevaisuutta tutkinutta ryhmää. (Lisää Wikipediasta ja LinkedInistä)