Hyvän omistajuuden kriteerit

Suomesta löytyy hyvää omistaja-osaamista ja erilaista omistajuutta. Raati on koonnut yhteen Hyvän omistajuuden tärkeimmät kriteerit, jotka ovat omistusten kokonaisuuden tasapaino, omistaja-arvon kasvattaminen, ymmärrys ja näkemys yrityksen tai yritysten suunnasta, hallinto- ja hallitusosaaminen sekä yhteiskuntavastuu.

Hyvän omistajan tulee nähdä yksittäinen omistus osana koko omaisuuttaan. Tämä kokonaisuus samoin kuin riskin ja tuoton suhde tulee olla kokonaisuudessaan tasapainossa. Omistaja-arvo on keskeisin omistajan mittari. Arvon kehittämisessä keskeisintä on puolestaan kasvu, joka selittää pitkällä aikavälillä yrityksen arvon kehityksestä yli 70% (HBR 16).

Omistajan on lisäksi kysyttävä itseltään onko hän paras mahdollinen omistaja yritykselle. Yrityksen tai yritysten suunta tulee ymmärtää vähintään sille tasolle, että pystyy nimittämään yritykselle sen tavoitteita tukevan, parhaan mahdollisen hallituksen. Omistajan on hyvä ymmärtää kuinka yrityksen hallinto- ja hallitustyöskentely toimii. On helpompi vaatia hyvää hallitustyötä, kun osaa itse. Yrityksen yhteiskuntavastuu on viime kädessä omistajan vastuulla. Kuka jää yritykseen, jos maine menee pahasti? Henkilöstö lähtee, hallitus lähtee, omistaja jää.

Kriteerien pohjalta raati on kutsunut joukon Suomen eturivin omistajaosaajia tukemaan hyvää omistajuutta. Nämä omistajat ovat työllään ja esimerkillään tuoneet esille näitä kriteerejä.