SUOMEN SUURIN ONGELMA ON LIIAN VÄHÄISET PÄÄOMAT

”Pääomat luovat omistusta, jotka luovat kasvua, mikä luo työpaikkoja, jotka lopulta ylläpitävät hyvinvointiyhteiskuntaa”, Mika Ihamuotila toteaa, ”Tämän ajattelutavan luomisella on kiire. Tässä Suomella on ainoastaan voitettavaa.”

Mika Ihamuotila on Marimekon ja Rovion puheenjohtaja sekä Sanoman hallituksen jäsen. Hän on kaikissa näissä yhtiöissä omistajana. Mutta sen lisäksi hänellä on myös venture capital yhtiö PowerBank Ventures, joka sijoittaa suomalaisiin kuluttajasektorin startupeihin. Ihamuotila auttaa näiden yhtiöiden perustajia ja johtoa strategian ja kasvun suunnittelussa. Hänellä onkin moninaista kokemusta erilaisesta omistajuudesta.

”En koe olevani sijoittaja, vaan yrittäjähenkinen yritysjohtaja, joka tukee aktiivisesti johtoa yrityksissä. joissa olen omistaja”, Ihamuotila sanoo.

Raudan lujan käytännön kokemuksen lisäksi Ihamuotilalta löytyy syvällistä teoreettista ymmärrystä omistamisesta. Hän on kirjoittanut väitöskirjan yritysten omistajuuden vaikutuksista. Hän arvelee, että väitöskirjan kirjoittaminen oli kimmoke uravaihdokseen investointipankkiirista omistajaksi ja yritysjohtajaksi.

Omistaminen on ollut keskeinen osa Ihamuotilan työuraa. ”En ole oikeastaan koskaan ollut töissä ilman, että olisin laittanut omaisuuteni kiinni työpaikkaan”, hän kertoo, ”Minun on vaikea tehdä töitä, ellei minulla ole omat rahat kiinni. Se tuo perspektiivin siihen, miksi yhtiö lopulta on olemassa.”

Ihamuotilan mielestä hyvän omistajan tärkein tehtävä on olla mukana tasokkaan hallituksen luomisessa ja parhaan mahdollisen johdon nimittämisessä. Näin hyvä omistaja voi tukea johtoa yrityksen strategiassa ja kasvussa sekä olla tukena vaikeissa paikoissa.

Hyvä omistaja jättää riittävästi liikkumatilaa toimivalle johdolle, eikä sotkeennu liikaa pieniin seikkoihin. Mutta jos johto ei vastaa odotuksia, Ihamuotilan mukaan hyvältä omistajalta täytyy löytyä rohkeutta vaihtaa johto viivyttelemättä.

Ihamuotila on aktiivinen omistamissaan yhtiöissä. ”En osta omistuksiani ajatellen niiden myyntiä vaan niiden liiketoiminnan kehittämistä pitkällä aikajänteellä”, hän sanoo. Hän mainitseekin pitkäjänteisyyden yhdeksi hyvän omistajuuden kriteeriksi: ”Hyvä omistaja ei hötkyile, vaan haluaa kasvattaa yhtiötä pitkällä aikajänteellä.”

Ihamuotila kokee, että omistajuuden tila Suomessa on selvästi parantunut viimeisten 15 vuoden aikana. Eläkeyhtiöiden, sijoitusrahastojen ja sukujen omistamisen periaatteet ovat kaikki kehittyneet. Ihamuotila toteaa, että ammattisijoittajat hajauttavat sijoituksensa asianmukaisesti ja osallistuvat pörssiyritysten hallintoon ainoastaan hallitusten jäsenten valinnan kautta. Nykyisin hallitukset uskaltavat myös tarvittaessa vaihtaa epäpätevän toimitusjohtajan.

Omistajuuden hallintatapaa on siis kehitetty kiitettävästi, mutta Suomen haasteena ovat liian vähäinen pääoman määrä. Ihamuotilan mukaan Suomesta tulisi tehdä kiinnostavampi sijoitusmarkkina ulkomaisille sijoittajille. Sen lisäksi suomalaisia kotitalouksia tulisi kannustaa omistamiseen ja sijoittamiseen, jotta raha ei makoilisi tyhjänpanttina pankkitileillä.

”Suomessa verotusta tulisi ilman muuta ohjata siihen suuntaan, että olisi mielekästä omistaa yrityksen osakkeita. Tämä olisi kotitalouksien, työllisyyden sekä pitkän aikavälin julkistalouden haasteiden kannalta hyödyllistä”, Ihamuotila sanoo.

Mika Ihamuotila oli ehdolla vuoden Hyvä omistaja 2018 -äänestyksessä. www.hyvaomistaja.fi