Hyvä omistajuus vaatii rohkeita päätöksiä, sitoutumista ja sinnikkyyttä.

”Uuden organisaatiorakenteen myötä yrityksen perusta on kunnossa ja terveeltä pohjalta on hyvä ponnistaa vieläkin korkeammalle kasvukäyrälle.”

Vuonna 1997 Miia Sarkola oli juuri valmistunut liiketalouden tradenomiksi. Hänellä oli vahva tahto työllistyä kotiseudullensa Pihtiputaalle, mutta tarjolla ei ollut mielekästä työtä vastavalmistuneelle tradenomille. Sarkola päätti työllistää itse itsensä perustamalla yhtiökumppaninsa Seppo Kahilaisen kanssa Dextili tilitoimiston. Tuore yritys sai heti neljä asiakasta ja se riitti takaamaan tasaisen liiketoiminnan seuraavaksi seitsemäksi vuodeksi. Sarkolan halu kehittää toimintaa oli kuitenkin kova ja 2000 hän osti Kahilaisen osuuden Dextilistä itselleen.

Vuonna 2004 Sarkola teki uransa ja yritystoimintansa kannalta ensimmäisen merkittävän päätöksen – hän päätti lähteä erikoistumaan kiinteistöalalle. Viisi vuotta myöhemmin hän aloitti rakennusalan erikoistumisen EVRY Jydacomin kanssa. Erikoistumispäätökset osoittautuivat liiketoiminnan kannalta erinomaisiksi ja kultaisiksi avaimiksi menestykseen, sillä kiinteistö- ja rakennusalalle erikoistuneelle tilitoimistolle riitti kysyntää. Viime vuosina Sarkolan yritys on kasvanut liki 20 prosentin vuosivauhtia. Alun neljän asiakkaan asiakaskanta on kasvanut tasaisesti. Vuonna 2004 asiakkaita oli jo 40 ja vuonna 2018 asiakkaita oli 107. Dextilin liikevaihto vuonna 2018 oli 2,4 miljoonaa euroa, mikä on 14,8 prosenttia aikaisempaa vuotta korkeampi tulos.

Vuonna 2018 Dextili liittyi osaksi kuuden tilitoimiston muodostamaa Aallon Groupia. Yhdistyneet tilitoimistot olivat Aallon Tilitoimisto Oy, Talouskolmio Oy, Tilitoimisto Reijo Lehtimäki Oy, Tampereen Kirjanpitotoimisto Oy, Dextili Oy ja Tilitoimisto Simo Salonen Oy. Keväällä 2019 Aallon Group järjesti listautumisannin ja julkinen kaupankäynti alkoi Aallon Groupin osakkeella First-North –listalla. Vuonna 2018 Aallon Groupin liikevaihto oli 15,4 miljoonaa ja se työllisti 210 henkilöä.

Hyvä omistaja on…
Sarkolan mukaan hyvän omistajan erottaa huonosta omistajasta aito välittäminen. Huono omistaja ei välitä yrityksen omistamisesta ja kasvusta. Sarkola pyrkii omalla toiminnallaan edistämään nimenomaan kasvua. Tähän liittyy myös hänen tärkein onnistuminen omistajana.

Onnistumiset omistajana.
Sarkolan liiketoiminnan kannalta toinen merkittävä päätös tehtiin 2013 kun Sarkola päätti lähteä toteuttamaan mittavaa organisaatiomuutosta. Aiemman organisaatiomallin mukaisesti jokainen kirjanpitäjä teki aina kaikki kirjanpidolliset tehtävät nimetylle asiakkaalle. Uudessa organisaatiomallissa mentiin tiimimalliin, jossa oli palkanmaksutiimi, laskutustiimi reskontratiimi jne. Uuden organisaatiomallin siirtymisajanjaksoon osui harmillisen paljon henkilöresurssi menetyksiä. Tämän johdosta Sarkola joutui itse käärimään hihat ja paikkaamaan henkilömenetyksiä. Nyt kuusi vuotta myöhemmin Sarkola on erittäin tyytyväinen siihen, että uusi organisaatiomuutos vietiin läpi. Aiemmin hänellä oli 28 alaista ja esimiestyö oli uuvuttaa hänen. Nyt hänellä on neljä alaista: talouspäällikkö, koulutuspäällikkö, palvelutuotannon päällikkö ja asiakkuuspäällikkö. Vaikka uuden organisaatiorakenteen juurruttaminen on ollut paikka paikoin työlästä ja vaatinut sitoutumista ja sinnikkyyttä näkee hän nyt sen useat hyödyt. Nyt yrityksen perusta on kunnossa ja terveeltä pohjalta on hyvä ponnistaa vieläkin korkeammalle kasvukäyrälle.

FAKTAKULMA
Nimi: Miia Sarkola
Koulutus: Tradenomi, KLT, IAT
Omistaja yrityksissä: Aallon Group 8% omistus
Ketä omistajaa ihailee: Miia Sarkola kertoo ihailevansa erityisesti kaikkia menestyneitä naisjohtajia, joista esimerkkinä Kirsti Paakkanen, Anne Berner

Miia Sarkolan näkökulmat Hyvä omistaja –kilpailun kriteereihin:

Omistusten kokonaisuuden tasapaino Omistukseni ovat Aallon Groupissa 8 %.
Omistaja-arvon kasvattaminen Kasvuun panostamista. Valitaan oikeanlainen hallitus. Ollaan aktiivisesti mukana kehittämässä yritystä.
Ymmärrys ja näkemys yrityksen tai yritysten suunnasta Näen tämän todella tärkeänä. Pitää olla visio kirkkaana mielessä. Tavoitteita kannattaa asettaa. Tavoitteet on helpommin saavutettavissa kun ne on ensin asetettu.
Yhteiskuntavastuu Ihmisten työllistäminen ja kouluttaminen. Me toimitaan Keski-Suomen toiminta-alueella, joka on perinteisesti tarjonnut paljon työpaikkoja miesvaltaisille aloille. Tarjoan Keski-Suomessa töitä naisvaltaisella alalla. Substanssitaitojen lisäksi tarjoan työntekijöilleni koulutusta työelämäntaitoihin.
Hallinto- ja hallitusosaaminen Hallitusosaamista tarvitaan. Hallituksessa on hyvä olla eri toimialojen osaajia ja osaamista. Itselläni ollut jo Dextilin aikoina ulkopuolinen hallitus.

Kirjoittaja: Maria Aksela

Hyvä omistaja 2019 -äänestys