Pienyrittäjälle uutta potkua kansainvälisestä kasvusta

Suomalaisissa leikkaussaleissa käytetään monia sähköllä toimivia laitteita. Jos laitteisiin tulisi sähkövika, voisi se olla hengenvaarallista niin potilaalle kuin hoitohenkilökunnallekin. Sen vuoksi tarvitaan järjestelmä, joka varmistaa, että laitteet toimivat eikä laitteen käytöstä aiheudu sähköiskuja.

PPO-Elektroniikka on yritys, joka valmistaa tämäntyyppistä vaativaa ammattielektroniikkaa. Sen valvontajärjestelmiä käytetään sairaaloiden leikkaussaleissa, mutta sen lisäksi PPO-Elektroniikka rakentaa turvallisuutta parantavia elektroniikkaratkaisuja valvontaan, ohjaukseen ja tiedonsiirtoon. Esimerkiksi paikannuksen avulla varmistetaan, että kontit, ajoneuvot ja isot työkoneet sijaitsevat siellä missä pitääkin.

Yritys sai alkunsa 36 vuotta sitten Tikkurilaisessa autotallissa. Kolme kaverusta kokoontui sinne leipätöiden jälkeen valmistamaan ja kehittämään omia tuotteita. Vaikka töitä riitti isommissa yrityksissä, kaverukset halusivat saada kokemusta yrittäjyydestä. Yksi näistä kaveruksista on PPO-Elektroniikan nykyinen toimitusjohtaja ja omistaja Timo Ohtonen.  

Autotalli on jäänyt jo kauan aikaa sitten taaksepäin, ja kuusi henkeä työllistävä yritys on saavuttanut vakaan tilan Suomen markkinoilla: PPO-Elektroniikan Suomessa valmistetut laitteet valvovat Suomen kaikkien sairaaloiden leikkaussalien sähköturvallisuutta.  

Maailmanlaajuinen kauppa – uhka vai mahdollisuus?

”Kilpailijoiden on vaikea päästä Suomen markkinoille, koska valmistamme laadukkaita tuotteita, jotka kestävät pitkään. Asiakkaamme ovat tyytyväisiä laitteisiin ja palveluumme”, PPO-Elektroniikan markkinointi- ja viestintäpäällikkö Tiina Ohtonen kertoo, ”Mutta vaikka tilanne on hyvä, aina täytyy toimintaa kehittää ja tehdä uutta.”

Kansainvälinen kilpailu asettaa uudenlaisen haasteen yritystoiminnalle. Suomalaisille markkinoille on pyrkinyt suuria toimijoita, jotka helposti jyräävät pienyritykset alleen. Sen vuoksi PPO-Elektroniikka pitää tärkeänä tuotteiden kehittämistä. Tuoteperheen viides sukupolvi on juuri tulossa. ”Pitää pysyä mukana teknologisessa kehityksessä ja olla ajan hermolla”, Tiina toteaa.

Yritystoiminnan jatkumista on varmistettu monilla muillakin toimilla. Tiina kertoo, että yritys on panostanut viime aikoina uudella tavalla verkostoitumiseen ja näkyvyyteen: ”Nettisivut on uusittu ja ollaan mukana myös sosiaalisessa mediassa. Osaamista pitää tuoda esille, ei kätkeä sitä vakan alle.”

PPO-Elektroniikka on esimerkiksi Suomen sairaalatekniikan yhdistyksen jäsen ja osallistuu aktiivisesti monenlaiseen toimintaan ja koulutuksiin, joiden kautta saavutetaan näkyvyyttä ja luodaan verkostoja. Yritys on myös mukana Finpron Finland Health-vientiverkostossa. Kansainvälisten tapahtumien ja julkaisujen avulla PPO- Elektroniikka on saanut uusia kontakteja ja tarjouspyyntöjä esimerkiksi Brasiliasta, Tanskasta, Puolasta, Intiasta ja Malesiasta.

Markkinajohtajuus pyritään varmistamaan laajentamalla yrityksen toimintaa kansainvälisille markkinoille. Kaikissa eurooppalaisissa leikkaussalissa tulisi olla juuri sen kaltainen valvontajärjestelmä, jollaisia PPO-Elektroniikka tällä hetkellä valmistaa. Tämän odotetaankin lisäävän sairaalavalvontalaitteiden myyntiä.

Asiantuntijoiden-parhaat-vinkit-yrittajyyden-ja-omistajuuden-murroskohtiin

Kestävän pienyrittäjyyden salaisuus

Pienyrittäjyydessä on omat haasteensa. Toiminta ja henkilöstön palkkaus täytyy suunnitella tarkkaan ja kilpailu isojen organisaatioiden kanssa voi olla vaikeaa. Mutta toisaalta pienten yritysten vahvuuksia ovat ketteryys, nopeus ja palvelun laatu. PPO-Elektroniikkakin pystyy tarvittaessa laajentumaan nopeasti, sillä yritys käyttää paljon alihankkijoita.

Mikä on pienten yritysten selviytymisen salaisuus? ”Pienessä organisaatiossa on tärkeää, että tiimi toimii saumattomasti yhteen. Ihmisten pitää olla sitoutuneita, ja on tärkeää, että he kokevat olevansa yritykselle merkityksellisiä”, kertoo Timo Ohtonen, ”Johdon ja toimitusjohtajan tehtävä on jatkuvasti kehittävää, innovoida ja motivoida työntekijöitä – se on äärimmäisen tärkeää.”

Timo aikoo tehdä töitä vielä useita vuosia. Jossain vaiheessa tulee ajankohtaiseksi pohtia eläkkeelle siirtymistä, yrittäjästä omistajaksi. Yrittäjyys kulkee perheen veressä, ja Ohtosen omat lapset ovat jo perustaneet omia yrityksiä. Tulevaisuudessa yrityksen johto voi siirtyä joko yrityksen pitkäaikaisille työntekijöille tai Timon omille lapsille. ”Mutta ensin pitää nähdä muuta kenttää ennen kuin yrityksen johtoon astuu”, Timo sanoo. Hän toimi itse ennen yrittäjäksi astumista päällikkö- ja johtotehtävissä useissa suuryrityksissä. 

Timo kertoo, että pienyrittämisessä perhettä on kannustanut sisäinen motivaatio: ”Yrittäjyys on kunnia-asia. Sen avulla työllistetään ihmisiä ja pidetään Suomi käynnissä. Pitäisikin antaa lisää kunniaa pienille yrityksille.”

PPO-Elektroniikka on jo 36 vuoden ajan suunnitellut, valmistanut, maahantuonut ja vienyt vaativaa ammattielektroniikkaa. PPO Elektroniikka rakentaa turvallisuuteen ja vahinkojen ennaltaehkäisyyn liittyviä ratkaisuja. 

Yritystarinan tarjosi Ratkaisutoimisto Seedi