Omistajuus on yhteiskunnallisesti arvokasta

Vuoden 2016 hyvän omistajan Jarkko Veijalaisen mukaan omistajapohja heijastuu kaikkeen yrityksen toimintaan. Veijalainen on kansainvälisilläkin markkinoilla kasvavan 3 Step IT Groupin perustaja, hallituksen puheenjohtaja ja pääomistaja. Lisäksi hän on auttanut monia start-upeja alkuun enkelisijoittajana.

Omistajuutensa ehdottomana vahvuutena Veijalainen näkee teräksisen osaamisensa alan operatiivisella tasolla. Veijalainen uskookin vahvan yrittäjä-taustansa tehneen hänestä vankasti substanssia osaavan omistajan, mikä auttaa häntä ymmärtämään yritystä paremmin.

Jarkko Veijalainen ja Marko Sjöman perustivat vuonna 1997 Computer Rental CR Oy:n, joka nimensä mukaisesti keskittyi tietokoneiden vuokraukseen ja hallinnointiin. Yrityksessä päästiin nopeasti kiinni asiakkaan oikeisiin tarpeisiin, ja nykyisin nimeä 3 Step IT kantavassa yrityksessä keskitytään tarjoamaan palveluja tietotekniikan uusiokäyttöön, hallinnointiin ja rahoitukseen.

Nimenvaihdoksen kanssa samoihin aikoihin uudistettiin 3 Step IT:ssä paljon muutakin, ja 2000-luvun alku olikin yksi yrityksen käännekohdista.

”Istuimme silloisen porukkamme kanssa alas ja tiesimme, että meidän oli aika alkaa tehdä jotain suurta. Samalla lippalakkimme olivat sekaisin, emmekä tienneet koska puhuttelimme toisiamme kaverin, esimiehen tai esimerkiksi hallituksen jäsenen roolista.” Roolijaon ja omistajapohjan selkiyttämisen ansioista yritystä saatiin kehitettyä yhä eteenpäin ja kasvatettua.

Omistajuus on dynaaminen oppimisprosessi

Ennen siirtymistään hallituksen puheenjohtajan rooliin vuonna 2005, Veijalainen toimi kauan toimitusjohtajana. “Siirtymä ei ollut helppo. Se oli tuskallista, ja vaati paljon opettelua ensimmäisten vuosien aikana omaksua uusi rooli ja tapa toimia. Vuodet ovat kuitenkin opettaneet.”

”Nykyisin uskon olevani riittävän etäällä ja samalla sopivan lähellä.” Veijalainen painottaa. Substanssin ymmärryksen lisäksi häneltä löytyy ymmärrystä sille mihin ollaan menossa.

Veijalainen näkee 3 Step IT:n menestyksen kannalta tärkeänä tarkan roolijaon. “Meillä on selkeää kuka yritystä johtaa.” Toimitusjohtajalla ja muulla johdolla on valta operatiivisessa toiminnassa, eikä Veijalainen tee välistävetoja komentoketjussa. Tämä  veisi pohjan koko operatiiviselta johdolta.

Veijalainen toimii omistajana proaktiivisesti ja haluaa keskustella asioista myös operatiivisen johdon kanssa aina mahdollisuuden tullen. Avoin kommunikointi  ja yrityksen toiminnan läpikotainen tunteminen ovat tehneet vuoden 2016 hyvästä omistajasta kasvollisen omistajan.

Arvoa ja uskottavuutta omistajien kautta

Vuonna 2007 3 Step IT:n omistuspohjaa uudistettiin, ja yrityksen suurimpiin omistajiin kuuluu tällä hetkellä mm. sellaiset yhtiöt kuin Eläkevakuutusyhtiö Etera, Elo ja Suomen Teollisuusijoitus. ”Kansainvälisillä markkinoilla meille on ollut paljon hyötyä omistajistamme. He ovat tuoneet meille lisäarvoa ja uskottavuutta.”

Lisäksi enemmän kuin joka kolmas 3 Step IT:n työntekijä on omistajana yrityksessä. “Tämä on tärkeää strategisten ideoiden viemiseen henkilökunnalle sekä luomaan yhteenkuuluvuutta ja yhteishenkeä”, Veijalainen kertoo innostuneesti.

Veijalainen käy kerran vuodessa hallituksen puheenjohtajan roolissa pääomistajien kanssa läpi heidän tahtotilansa ja näkemyksensä yrityksen suunnasta. “Omistajien linjana on ollut halu kasvaa ja kehittyä, tämä vaatii kaikilta riskinottokykyä.”

Veijalainen painottaa olevansa muiden omistajien tavoin kasvunälkäinen. “Olemme valmiita ottamaan hyviä riskejä ja tavoittelemaan suurta.” Tämän vahvan tahtotilan tietävät niin hallitus, operatiivinen johto kuin työntekijätkin.

Rinta rottingilla onnistumisista

“Suomalaisten pitäisi olla ylpeämpiä omiensa onnistumisista eikä hävetä auttaa toisia”, Veijalainen linjaa. ”Ei odoteta, vaan toimitaan. Autetaan kaveria ja saadaan Suomi parempaan vauhtiin.”

Veijalainen on oppinut paljon aiheesta Kasvuryhmästä, jota hän on ollut mukana perustamassa. Ryhmässä kerätään ja jaetaan nopeassa kasvussa onnistuneiden yritysten vinkkejä muille, ja sellä isotkin yrittäjät ja suomalaiset omistajat ovat valmiita laittamaan itsensä likoon. ”Autamme toisiamme ja asioita voi kysyä keneltä vain suoraan.”

Omistajuus elää yrityksen kehityksen ja kasvun kautta. Erilaiset tilanteet vaativat erilaista omistajuutta ja dynaamista muutoskykyä. 3 Step IT:ssäkään omistajuus ei ole ole stabiili käsite, vaan se on muuttunut ja muuttuu jatkossakin.

 

2016 Hyvä Omistaja Jarkko Veijalainen on 3 Step IT:n hallituksen puheenjohtaja ja pääomistaja. Hän näkee omistajien keskinäisen yhteistyön ja tukemisen tärkeänä myös suomalaisen yhteiskunnan kehityksen kannalta.

Lisää Hyvä omistaja -hankkeesta: www.hyvaomistaja.fi