Havainto 1/10: PK-yritysten yrityskulttuuri suuren murroksen äärellä

2.3.2017 julkaistiin tulokset suomalaisille PK-yritysten toimitusjohtajille, hallituksen jäsenille ja johtoryhmälle tehdystä Future CEO 2017 -tutkimuksesta. Olemme koonneet tutkimuksen tulosten pohjalta 10 keskeisintä havaintoa, jotka ovat tärkeitä jokaiselle PK-omistajayrittäjälle. Ensimmäinen havainto liittyy yrityskulttuuriin:

Future CEO 2017 -tutkimuksen yhtenä osa-alueena oli yrityskulttuuri. Tutkimuksessa pyydettiin toimitusjohtajia, hallitusten jäseniä sekä johtoryhmien jäseniä arvioimaan vallitsevaa yrityskulttuuriansa. Tämän lisäksi kaksi jälkimmäistä vastaajaryhmää antoivat arvionsa siitä, mitä yrityskulttuuri voisi olla ihannetilanteessa tulevaisuudessa.

Kaikkia vastaajaryhmiä, hallituksen jäseniä, toimitusjohtajia sekä johtoryhmää, yhdisti näkemys siitä, että yrityskulttuuri pitäisi uudistaa. Toimitusjohtajien näkemyksessä nykyisestä yrityskulttuurista painottuu turvallisuuden ja luottamuksen kulttuuri, kokeileva ja kommunikoiva sekä laatukeskeinen yrityskulttuuri. Hallituksen jäsenten näkemyksessä nykyisestä kulttuurista näkyy myös painotusta näihin samoihin yrityskulttuurin osa-alueisiin, mutta mukaan nousee myös tuloskeskeinen ja hierarkkinen yrityskulttuuri. Johtoryhmän jäsenillä käsitys nykytilasta on huomattavasti tasaisempi, tuloskeskeisen ja hierarkkisen yrityskulttuurin nousten vahvimmaksi näkemykseksi vallitsevasta yrityskulttuurista.

Näkemykset yrityskulttuurin nykytilanteesta eivät kuitenkaan ole tutkimustuloksissa tärkein esille tullut asia, vaan merkittävimmäksi löydökseksi yrityskulttuurin osalta nousee näkemys kulttuurista ihannetilanteessa.

110_havintoa_fceo

Kuva: Yrityksen kulttuuri ihannetilanteessa hallituksen jäsenten ja johtoryhmien jäsenten mielestä.

Kun hallitukselta ja johtoryhmältä kysyttiin, mikä vaihtoehtoisista yrityskulttuureista kuvastaa parhaiten heidän kultturiaan ihannetilanteessa tulevaisuudessa, kokeileva ja kommunikoiva kulttuuri nousi vastauksissa selkeästi esiin.

Verrattaessa vastaajien näkemyksiä yrityskulttuurista nyt ja ihannetilanteessa, nähdään PK-yritysten olevan erittäin suuren kulttuurisen muutoksen ääressä. Kysymys kuuluukin, osaavatko pk-toimitusjohtajat johtaa tällaista ennennäkemätöntä muutosta? 

Älä jää paitsi yhdestäkään havainnosta, vaan tilaa ne suoraan sähköpostiisi:

 

Future CEO 2017 -tutkimuksessa tutkittiin suomalaisia 2-99 hengen organisaatioiden toimitusjohtajia arvoketjussa hallitus-toimitusjohtaja-johtoryhmä. Tutkimus on jatkoa Future CEO 2016 -tutkimukselle, jossa kohderyhmänä olivat yli 100 henkeä työllistävien yritysten toimitusjohtajat. Tavoitteena on selvittää, keitä ovat suomalaiset toimitusjohtajat, mitä he painottavat, miten he jaksavat ja mitä heiltä odotetaan.