Tilintarkastaja on omistajan paras ystävä

Tilintarkastuksen ei tarvitse olla pelkkää pakkopullaa. Tilintarkastaja on parhaimmillaan arvokas kumppani, joka tuo aitoa lisäarvoa yritykselle.

Omistajayrittäjille tilintarkastaja pystyy tarjoamaan sparrausapua yhtiönsä toimintaan liittyvissä asioissa. Omistajalle tilintarkastaja on tae siitä, että yritykselle palkattu johto toimii niin kuin pitääkin.

Tilintarkastaja tekee hommia omistajille

Jos yrityksen johto ja omistus on erotettu toisistaan, on hyvä, että näiden välissä on joku luotettava kolmas taho, joka valvoo omistajan etua. Hän esimerkiksi varmistaa, ettei toimiva johto ylitä toimivaltaansa.

Tilintarkastaja varmistaa, että kaikki toimii yrityksessä niin kuin pitääkin, ja omistaja saa varmuuden, että yhtiössä toimitaan omistajatahdon edun mukaisesti.

Näin varmistetaan, että molemmilla osapuolilla säilyy työrauha toteuttaa omaa tehtäväänsä. Omistajat tarjoavat puitteet ja mahdollisuudet johdolle viedä yritystä eteenpäin hallituksen viitoittamalla tiellä.

Kumppani, joka tukee yrittämisen polulla

Tilintarkastajasta on muutoinkin paljon apua kuin vain lakisääteisen tilintarkastuksen muodossa. Hänen avullaan omistajayrittäjä saa yrityksen luvuista enemmän irti.

Parhaimmillaan tilintarkastaja on omistajayrittäjän luotettu kumppani, jonka kanssa voi keskustella laaja-alaisesti yrityksen toimintaan liittyvistä asioista. Moni johtoasemassa oleva henkilö kaipaa tukea yritykseen liittyvissä asioissa, sillä he eivät yleensä voi keskustella kaikesta organisaationsa työntekijöiden kanssa.

Tilintarkastajan asiantuntija-apuun kannattaa kääntyä erityisesti silloin, kun puhutaan yrityksen verotuksesta tai yrityksen elinkaaren eri vaiheista – mahdollisista yritysjärjestelyistä tai sukupolvenvaihdoksesta.

Mitä saumattomampaa ja aktiivisempaa yhteistyö tilintarkastajan ja yrittäjäomistajan välillä on, sitä helpompi tilintarkastajan on auttaa. Tällöin vältytään siltä, että omistajayrittäjä tiedostamattaan tekee verotuksellisesti kalliita ratkaisuja, joita on jälkikäteen lähes mahdotonta korjata.

Yrittäjäomistajat ovat Suomen talouden selkäranka

Yrittäminen ja omistaminen pitävät talouden pyörät pyörimässä. Kun vuosien 2001-2015 aikana suuryritykset Suomessa vähensivät työpaikkojen määrää yli 45 tuhannella, pienet ja keskisuuret pk-yritykset lisäsivät työpaikkojen määrää yli 115 tuhannella. (Yritysbarometri kevät 2017)

Meillä on ilo ja kunnia olla osana Yrittäjästä Omistajaksi -hanketta, ja tätä kautta tukea suomalaista yrittäjyyttä ja omistajuutta!

Kirjoittaja: Esa Rusanen, osakas, NeonAudit

NeonAudit on uudenlainen tilintarkastustoimisto, joka tilintarkastuksen lisäksi tukee aktiivisesti mahdollisuuksia parantaa asiakkaittensa liiketoimintaa.