Hyvissä omistussuhteissa syntyy arvoa – tunteella ja osaamisella

Omistajuus on arvoa luova suhde. Näin määrittelimme omistajuuden Hyvä Omistaja 2018-kilpailun raadissa. Se on juuri näin. Minkä tahansa asian onnistuminen tai epäonnistuminen bisneksessä kumpuaa erilaisista suhteista. Asiakassuhteista, johtaja-alainen-suhteista, työntekijöiden välisistä suhteista, työtiimien suhteista ja niin edelleen. Suhteet ovat arvon luomisen kannalta joko hyviä, neutraaleja tai huonoja.

Välinpitämätön omistaja luo omistukseensa välinpitämättömyyttä, kaaosta ja taantumusta, välittävä omistaja onnistumisia, järjestystä ja kehitystä. Omistaja tuo yritykseen asenteensa, tietonsa, luovuutensa, kokemuksensa, arvonsa ja osaamisensa. Ne välittyvät omistuskohteeseen, halusi omistaja sitä tai ei.

Siksi hyvä omistaja ottaakin aktiivisesti vastuun, tuntee itsensä ja omistuksensa kohteen ja tekee itselleen selväksi mitkä ovat omistussuhteen tavoitteet. Hän kommunikoi ne tehokkaasti myös muille asianosaisille.

Hyvä omistaja on vuorovaikutuksessa yrityksensä kanssa ja kuuntelee miten siellä menee, mutta ei sekaannu turhan päite joka asiaan. Sitä varten on olemassa muodollinen hallintoketju omistaja-hallitus-toimitusjohtaja.

Suhteissa on aina kysymys myös tunteista. Niin omistajuudessakin. Onko suhteesi yrityksesi liiketoimintaan pragmaattinen, väljähtänyt, vai leiskuuko se suorastaan intohimoisena? Tällä kaikella on väliä.

Voisi näppituntumalta sanoa, että ne omistajat, jotka suhtautuvat intohimoisesti yritykseensä, tuovat siihen toiminnallaan erittäin paljon arvoa. On olemassa esimerkiksi käsite ”perustajan mielenlaatu”. Kun Apple oli kamalassa kunnossa, perustaja Steve Jobs palasi ja pani firman kuntoon. Hän palautti sinne perustajan mielenlaadun. Hänellä oli kapinallinen missio ja hän teki firmassaan muun muassa ohjelmistokehittäjistä taas etulinjan sankareita, ja sai heidät innosta liekkeihin.

Sydämen palo on hyvän omistajan merkki.

Jos joku, niin hyvä omistaja kantaa vastuuta. Suomalaisten omistajien mielestä tämä on selvästi hyvän omistajan ykkösominaisuus.

Vastuunkanto on elämäntehtävä, niin kuin sanoo pitkän linjan suomalainen omistajaosaaja Risto Siilasmaa: ”Olen koko elämäni kokenut vastuuta yrittäjänä, toimitusjohtajana ja omistajana. Yrittämisen tunne, se vastuunkantamisen tunne on erottamaton osa omaa maailmankatsomustani.”

Yhtä tärkeää yrityksen menestyksen kannalta kuin omistajan innostus ja vastuuntunto on monenlainen osaaminen, jota omistajalta vaaditaan. Osaako omistaja tehdä päätöksiä? Kommunikoida? Tunteeko hän lain ja hyvän hallintotavan? Pysyykö hän kärryillä alan kärkikehityksessä? Osaako hän valita oikeita hallitusjäseniä? Tekeekö hän oikeita päätöksiä omistusmuotojen muutoksista ja niin edelleen.

Useamman sukupolven ajan porskuttaneissa yrityksissä taidot ovat jo hioutuneet ja kasvaneet ja niistäkin tunnetaan yhtä lailla omistajan ylpeyttä. On hienoa, että Suomessa on paljon monien sukupolvien omistuksen kestäneitä yrityksiä. Niistä yrityksistä ja niiden omistajilta voi tuoreempikin omistaja ottaa oppia.

Kirjoittaja on Eeva-Stiina Pesonen, Kauppalehden toimittaja ja Hyvä omistaja 2018 -raadin jäsen.

Yrittäjästä omistajaksi asiantuntijoina toimivat Ratkaisutoimisto Seedi ja NeonAudit.