Havainto 5/10: Asiakkaissa viihtyvä toimitusjohtaja ei pohdi strategiaa

Hallitus ja johtoryhmä odottavat toimitusjohtajilta osaamista ja tietotaitoa strategian tekemisestä. Strategiatyöskentely vaatii pohdiskelua ja tulevaisuuteen katsomista monesta eri perspektiivistä. Todellisuudessa toimitusjohtajien arki on kuitenkin kiireistä, ja kuten neljäs havainto Future CEO -tutkimuksesta kertoi, suuri osa toimitusjohtajien ajasta menee asiakastyöhön. Asiakastyö sinällään on tärkeää, mutta tapaamiset ja kokoukset asiakkaiden kanssa ovat harvoin niitä hetkiä, jolloin toimitusjohtaja keskittyy oman yrityksensä strategian hiomiseen.

Pohjantähden toimitusjohtaja Arto Jurttila nosti Future CEO 2017 -julkistustilaisuudessa esille tärkeän kysymyksen PK-toimitusjohtajien strategiatyöstä:

“Osaako PK-toimitusjohtaja käyttää asiakkaissa viettämäänsä aikaa yrityksen strategian kannalta merkityksellisesti? Se olisi juuri se paras mahdollinen tapa noudattaaa modernien liikkeenjohdon teorioiden mukaista strategiatyötä.”

Jurttila näkee asiakastyössä paljon potentiaalia strategian rakentamisen näkökulmasta, mutta tällöin toimitusjohtajan on osattava esittää asiakkaille oikeita kysymyksiä. Kysymysten tulisi antaa samat ja jopa paremmat vastaukset toimitusjohtajan kysymyksiin kuin yksikään teoreettinen malli voisi antaa. Tämä kuulostaa lähes mahdottomalta yhtälöltä, mutta monien menestyvien yritysten toimintaperiaatteissa asiakas on nostettu toiminnan keskiöön. “Ja se on siellä aivan oikeassa paikassa”, Jurttila totesi julkistustilaisuudessa.

ArtoJurttila-Fceo-tilaisuudessa

Kuva: Pohjantähden toimitusjohtaja Arto Jurttila Future CEO 2017 –julkistustilaisuudessa.

Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajat ovat todellisia multitasking-mestareita: heidän on pidettävä kiinni omasta osaamisestaan, huolehdittava yrityksen kasvusta ja monesti myös osattava toimia omistajayrittäjän roolissa eli osana hallitusta. Mutta mihin seikkoihin toimitusjohtajien tulisi kiinnittää erityistä huomiota juuri tällä hetkellä? Jurttila nosti esille viisi relevanttia asiaa, joihin toimitusjohtajien olisi syytä kiinnittää erityistä huomiota:

  1. Globalisaatio
  2. Säätelyn kasvu
  3. Ilmastonmuutos
  4. Digitalisaatio
  5. Kuluttajan kasvava vaikutusvoima

Kaikki näistä voidaan nähdä suurina haasteina, mutta ne ovat käännettävissä mahdollisuuksiksi. Varsinkin strategiatyössä yllä mainitut seikat on hyvä huomioida erilaisissa skenaarioissa ja vaikuttavuuden arvioinnissa.

Älä jää paitsi yhdestäkään havainnosta, vaan tilaa ne suoraan sähköpostiisi:

 

Future CEO 2017 -tutkimuksessa tutkittiin suomalaisia 2-99 hengen organisaatioiden toimitusjohtajia arvoketjussa hallitus-toimitusjohtaja-johtoryhmä. Tutkimus on jatkoa Future CEO 2016 -tutkimukselle, jossa kohderyhmänä olivat yli 100 henkeä työllistävien yritysten toimitusjohtajat. Tavoitteena oli selvittää, keitä ovat suomalaiset toimitusjohtajat, mitä he painottavat, miten he jaksavat ja mitä heiltä odotetaan.