Hyvä omistaja auttaa yritystä onnistumaan

Yksinkertaisesti sanottu, vaikeampi omistajana sisäistää ja vielä vaikeampi toteuttaa. Miksi näin on?

Perimmäinen vaikeus omistajan roolissa tulee siitä, että samalla, kun omistaja auttaa yritystä menestymään, hän myös määrittää, mitä on onnistuminen. Protagorasta mukaillen voimme väittää, että omistaja on yrityksessä kaiken mitta.

Kieli paljastaa arvot ja ajattelun tason. Suomen kielestä löytyvät vain termit sijoittaja ja omistaja, mikä aiheuttaa helposti hämmennystä – sijoittaminenhan on vain yksi omistamisen osa-alue, jossa yritystä tarkastellaan puhtaasti omasta näkökulmasta ja siitä irtaudutaan, jos yritys ei vastaa omia tavoitteita.

Sijoittaja vaatii terminä rinnalleen omistamisen tasoksi jonkun toisen termin, joka kattaa pääomaomistamisen, perheomistamisen ja yrittäjäomistamisen aktiiviset muodot. Ratkaisutoimisto Seedissä kutsumme tätä omistamisen kategoriaa valmentajaomistamiseksi.

Hyvä omistajuus pelastaa ympäristön

Sikäli valmentaja-analogia on hyvä, että valmentaja asettaa tavoitteen ja auttaa pelaajia menestymään. Hyvä valmentaja ei huuda, eikä pelaa itse, mutta mittaa suoritustasoja ja tarvittaessa auttaa.

Kaikki ymmärtävät, että valmentaja on toimessaan viime kädessä vain osaamisensa ansiosta. Samalla tavalla omistamisen taustasta riippumatta hyvä omistaja on toimessaan taitava. Jos omistaja ei osaa tehtäväänsä, varmaa on, että tietyllä viiveellä hän ei myöskään omista. Nimittäin päinvastoin kuin Marx ja kumppanit kuvittelivat; raha ei todellaan tule rahan luokse – varsinkaan nyt, kun elämme nollakorkojen aikaa – vaan raha tulee nimenomaan työn ja osaamisen luokse. Hyvä omistaminen on yksi yhteiskuntamme tärkeimpiä osaamisalueita.

Kehitysosaamisen ja työn voittavaan liittoon näyttäisi vieläkin kiihtyvän, kun uuden arvon tuottamiseen tarvittavat investoinnit putoavat läpi toimialojen. Yhä vähemmällä työvoimalla ja yhä edullisemmilla koneilla saamme yhä enemmän aikaiseksi. Hyvä omistajuus luo työpaikat, se kehittää uudet arkea helpottavat ratkaisut, se jopa tulee lopulta pelastamaan ympäristön.

Valmentajaomistajuuden kolme osa-aluetta

Jos olemme nyt todenneet, että hyvä valmentajaomistaminen on taito niin sitten voimme siirtyä siihen, miksi valmentajaomistaminen on taitona vaikea.

Hyvä valmentajaomistaminen koostuu perimmiltään yksittäin yrityksen osalta vain kolmesta osa-alueesta:
1. Miten asettaa riittävä kova tavoite
2. Miten varmistua strategian johtavan tavoitteen toteutumiseen ja
3. Miten seurata toteutuksen etenemistä.
Ketjun voi aloittaa mistä kohdasta tahansa ja se toistuu aina samanlaisena. Toisin sanoen yhtä hyvin voisimme ajatella, että vain ymmärtämällä yrityksen tilanteen suhteessa markkinoihin voimme asettaa oikean tavoitteen. Näin toteutukseen tutustuminen voi olla ketjun alkukohtakin.

Lähdetään liikkeelle omistajan tahtotilasta. Yrityksen realiteetin lisäksi tahtotilan määrittämiseen vaikuttaa omistajan oma tilanne. Seedin kokemusten perusteella tahtotilassa suurin ongelma on liian alhainen ambitiotaso.

Jos korkeushyppääjälle sanoo, että kerro, mikä on maksimisuorituksesi ja jos hyppäät maksimitasoosi, saat bonuksen. Kaikki ymmärtävät, ettei hyppääjä kerro todellista maksimitasoaan. Kuitenkin tavoitteen asetanta yrityksissä noudattaa useimmiten samankaltaista logiikkaa.

Tavoitteen asetannan jälkeen siirrytään menestyksen suunnitteluun. Tämä vaihe on yrityksen hallituksen ja toimivan johdon vastuulla.

Tämä strategiatyövaihe sujuu yleensä innostuksen merkeissä. Ongelma onkin sitten se, että liikkeenjohdon tutkimuksen mukaan 50-90% strategiosta epäonnistuu. Miksi?

Suunnitelma epäonnistuu vasta toteutuksessaan. Tietysti tavoitekin voi olla epärealistinen, mutta tyypillisemmin strategia epäonnistuu lähtien työstämisestään. Strategia lähtee johdon totuudesta, joka harvoin on sama kuin työntekijöiden saati asiakkaiden totuus.

Mitä tekemistä tällä sitten on omistajien kanssa? Hyvä valmentajaomistaja seuraa strategian suunnittelun tapaa sekä toteutuksen mittareita ja puuttuu tilanteeseen hallituksen kautta, jos tilanne sitä vaatii. Huonompi omistaja tyytyy toimimaan katastrofien maksunaisena.

Marko Parkkinen
Hyvä omistaja -raadin jäsen
Toimitusjohtaja
Ratkaisutoimisto Seedi

Yrittäjästä omistajaksi asiantuntijoina toimivat Ratkaisutoimisto Seedi ja NeonAudit.