Havainto 2/10: Kolmannes suomalaisista pk-yrityksistä vaihtaa omistajaa seuraavien viiden vuoden aikana

Suomalaisten PK-yritysten arki tulee muuttumaan radikaalisti seuraavan viiden vuoden aikana. Future CEO 2017 -tutkimuksen mukaan joka kolmas omistaja aikoo myydä yrityksensä tulevien vuosien aikana.

“Omistajanvaihdos näin laajassa skaalassa saa miettimään, miten tätä omistajuuden murrosta voidaan helpottaa sekä taata tiedon siirtyminen seuraaville omistajasukupolville”, pohti Ratkaisutoimisto Seedin toimitusjohtaja Marko Parkkinen Future CEO 2017 -julkistustilaisuudessa maaliskuun alussa.

Vain 9% tutkimukseen vastanneista PK-yritysten toimitusjohtajista, hallitusten jäsenistä ja johtoryhmäläisistä on aikeissa jättää yrityksen lapsille. “Tämä on yhteiskunnallisesti merkittävä asia”, kertoi Parkkinen. Yhteiskunnan kannalta näin suurella sumalla yrityskauppoja on merkitystä paitsi taloudellisesti myös osaamisen siirtämisen näkökulmasta.

omistajanvaihdos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva: Yrityksen tulevaisuuden suunnitelmat viiden vuoden sisällä. Muu mikä -vaihtoehto tarkoittaa käytännössä toiminnan jatkamista normaaliin tapaan. (tutkimuskysymys, jos vastaaja omistajana yrityksessä)

Toimitusjohtajat arvioivat tutkimukseen vastatessaan osaamisalueitaan ja vastausten perusteella strategia, operaatiot (toiminta) sekä ihmiset jakautuivat tasaisesti yhtä vahvoiksi osaamisalueiksi. Tämä merkitseekin, että tulevan omistajuuden murroksen kannalta PK-yritysten toimitusjohtajilla on paljon hiljaista tietoa ja osaamista monelta eri osa-alueelta siirrettävänä seuraavalle toimitusjohtajasukupolvelle.

Älä jää paitsi yhdestäkään havainnosta, vaan tilaa ne suoraan sähköpostiisi:

 

 

fceo_10_havaintoa

Future CEO 2017 -tutkimuksessa tutkittiin suomalaisia 2-99 hengen organisaatioiden toimitusjohtajia arvoketjussa hallitus-toimitusjohtaja-johtoryhmä. Tutkimus on jatkoa Future CEO 2016 -tutkimukselle, jossa kohderyhmänä olivat yli 100 henkeä työllistävien yritysten toimitusjohtajat. Tavoitteena oli selvittää, keitä ovat suomalaiset toimitusjohtajat, mitä he painottavat, miten he jaksavat ja mitä heiltä odotetaan.