30.03.2017
Lumoame Oy

Lumoa luomassa hallittua asiakaskokemusta

 

Lumoa perustettiin syksyllä 2016 tarjoamaan yrityksille uudenlaisen tavan hallita asiakaskokemusta nopeammin ja helpommin. Kolme perustajaosakasta, Johanna Sinkkonen, Suvi Lindfors ja Carlos del Corral, olivat työskennelleet asiakaskokemuksen mittaamisen ja hallinnan parissa Nokialla ja Microsoftilla ja halusivat hyödyntää kertynyttä osaamista muiden yritysten hyväksi.

Gartnerin mukaan 89% yrityksistä uskoo asiakaskokemuksen olevan merkittävin kilpailuedun lähde tulevaisuudessa. Tästä huolimatta asiakaskokemusta ei hallita systemaattisesti pääosassa yrityksiä. Vaikka asiakaspalautetta kerättäisiin, sitä ei välttämättä osata analysoida tehokkaasti. Ja vaikka analyysiä tehtäisiin, tulokset eivät useinkaan johda parannustoimenpiteisiin.

Lumoan online palvelun tarkoituksena on auttaa yrityksiä asiakaskokemuksen systemaattisessa hallinnassa. Palvelun avulla on mahdollista aloittaa asiakaspalautteen kerääminen mahdollisimman helposti. Lumoan rakentama analytiikka nostaa näkyviin alueet, jotka yritykset on kiireisimmin korjattava parantaakseen asiakaskokemustaan. Samalla tavoin yritys näkee Lumoan helppokäyttöisestä työkalusta, mitkä osa-alueet toimivat jo hienosti ja mistä kannattaa pitää kiinni.

Asiakaspalautteen kerääminen on yrityksen kannalta järkevää vain, jos siitä saadaan helposti johdettua toimenpiteitä asiakaskokemuksen parantamiseksi. Nykyaikaisilla välineillä, automaattisilla käännöksillä ja tekstin analysoimisella automaattisesti koneoppimista hyödyntäen, on mahdollista saada esiin hyödyllistä informaatiota isoistakin palautemääristä lähes reaaliajassa. Kun analyysin tuloksista tulee mahdollisimman helposti ymmärrettäviä, voidaan yrityksen koko henkilökunta saada toimimaan yhdessä asiakaskokemuksen parantamiseksi.

Lumoa on tällä hetkellä neljän hengen energinen tiimi, kun mukaan liittyi tammikuussa CTO Teppo Kauppinen. Tepon tausta on startup-maailmassa, mikä tasapainottaa tiimiä hienosti. Tuotetta kehitetään kovaa vauhtia ensimmäisten pilottiasiakkaiden kanssa ja Lumoan tiimi on innoissaan saamastaan positiivisesta vastaanotosta.

 

Lumoa tarjoaa yrityksille uudenlaisen tavan hallita asiakaskokemusta helpommin. Lumoan työkalun analytiikka halutaan tuoda ymmärrettävällä tavalla esille koko henkilökunnalle, jotta kaikki voivat työskennellä paremman asiakaskokemuksen puolesta. Yritys on perustettu vuonna 2016 ja se työllistää tällä hetkellä neljä asiakaskokemuksen asiantuntijaa.

Hyvän uutisen tarjosi Ratkaisutoimisto Seedi.