Kolme tutkitusti tärkeää näkökulmaa hyvään omistamiseen

1. Omistajien yhtenevä tavoite

Yritysten omistajien tahtotila on yhtenevä 64 prosentissa yrityksistä, mutta oikeastaan kiinnostavampaa on, ettei se ole yhtenevä 36 % yrityksistä. Enemmän kuin joka kolmannessa yrityksessä siis on tilanne, jossa omistajat näkevät yrityksen tavoitteet eri tavalla. (lähde: YOM)

Kirjallinen omistajatahto on tärkein strategian kehitystä ja hallitusvalintaa ohjaava dokumentti. Vuosien yli terveesti kehittyvissä yrityksissä jokaisella omistajalla on joko mahdollisuus vaikuttaa omistajatahtoon tai luopua omistuksestaan.

2. Omistajatahoa palveleva strategia

Lähes kahdessa yrityksessä viidestä strategia ei palvele omistajatahtoa edes strategiaa läheisesti tehneiden henkilöiden mielestä (YOM). Kyynikko voisi tähän todeta, ettei tuolla niin väliä ole, sillä usein strategia joka tapauksessa epäonnistuu.

3. Tulosten vaatiminen

Omistajan kannalta riittävän vaativa eli hyvä strategia toteutuu vain organisaation jatkuvalla ja kunnianhimoisella kehittämisellä. Jatkuvasti parantuvakaan toiminta ei kuitenkaan välttämättä johda hyviin liiketoiminnan tuloksiin aivan välittömästi.

Samaan aikaan noin viidesosa isojen yritysten toimitusjohtajista ei joko ymmärrä, mitä yrityksessä tapahtuu tai kerro sitä hallitukselle (lähde: FCEO). Tämä selittely ja piilottelu aiheuttaa omistajille merkittäviä taloudellisia menetyksiä.

Vanhaa laatuajatusta mukaillen liiketoiminnan tulokset kertovat eilisestä tekemisestä, asiakkaat tämän hetken toiminnasta ja henkilökunta tulevasta menestyksestä. Viisas omistaja luokin itselleen mittarit, joista näkee suosittelun, kilpailuedun ja muutoskyvyn kehittymisen.

Yli puolet suomalaisista yrityksistä ei kuitenkaan tänään mittaa muutoskykyä mitenkään (YOM).

Marko Parkkinen
Hyvä omistaja 2017 -raadin jäsen
Ratkaisutoimisto Seedi
marko.parkkinen@seedi.fi

(lähde: YOM) Seedin kumppaneidensa (Etera, Evli Pankki, HS-Works ja Nordic Law) kanssa ylläpitämän Yrittäjästä omistajaksi sivuston kyselyyn on vastannut 236 omistajaa, hallituksen jäsentä ja ylimmän johdon jäsentä suomalaisista yrityksistä vuodesta 2015 lähtien. Otos vastaa kokoluokaltaan yritysten keskikokoa. Linkki testiin: http://testi.yrittajastaomistajaksi.fi/personal-data

(lähde: FCEO) Seedin kumppaneidensa (Etera, Evli Pankki, Pohjantähti ja Suomen Toimitusjohtajakoulu) kanssa vuosittain toistama FutureCEO -tutkimus keskittyy arvoketjuun hallitus, toimitusjohtaja, johtoryhmä. Linkki tuloksiin: http://seedi.fi/futureceo/tutkimustulokset-2017/#