Vahvasti paikallista henkilöstöpalvelua

”Ennen Henkilöstopalvelu GroupProta olin jo ehtinyt jäädä eläkkeelle, mutta en ollut siihen vielä valmis”, kertoo Teppo Lehtovaara. Teppo on tehnyt laajan uran meriteollisuuden ja henkilöstöpalveluiden parissa. Hänen nykyinen yrityksensä GroupPro Oy on perustettu vuoden 2015 kesäkuussa, ja se tuottaa henkilöstöpalveluja tällä hetkellä Turun alueella ja Salossa. GroupPro on lähtenyt nopeasti liikkeelle, ja alle vuodessa on saavutettu jo lähemmäs 1,5 miljoonan liikevaihto. Tepon lisäksi GroupPron henkilökuntaan kuuluvat Turun toimiston Tuomas ja Topias Lehtovaara sekä talouspäällikkö Seija Suominen. Salon konttoria vetää Sari Laakso.

”Työntekijöitämme yhdistää halu olla töissä”

Henkilöstön hyvinvointi on erityisen tärkeää GroupProlle jo siitäkin syystä, että se on heidän myymänsä ”tuote”. Teppo painottaa kuitenkin pyhää kolminaisuutta, jonka heidän tarjoamansa työntekijät, asiakkaat ja ydin yritys muodostavat. Liiketoiminnan yhtälö pelaa hyvin silloin, kun nämä kaikki kolme osapuolta ovat tyytyväisiä.

GroupPron henkilökunta on koulutukseltaan ja taidoiltaan erittäin moninainen. He tarjoavat ammattilaisia erityisesti rakennusalalle ja metalliteollisuuteen. Suurin syy yrityksen nopeaan liikkeellelähtöön ja eksponentiaaliseen kasvuun on työntekijöiden luottamus GroupPron vetämään toimintamalliin. Suuri osa työntekijöistä onkin tullut vanhojen verkostojen kautta.

Teppo kertoo heidän perusedellytyksenään olevan rehellisyys ja työntekijän kunnioitus. On ensiarvoisen tärkeää pystyä rehellisesti kertomaan mitä työntekijälle voidaan tarjota. Työntekijöihin pidetään lisäksi paljon yhteyttä ja heistä huolehditaan niin terveyden kuin esimerkiksi työvaatteiden ja työkalujen osalta. ”Työntekijöistä huolehtimalla pystymme varmistamaan, että työntekijä tulee meille aina uudelleen ja uudelleen.”

GroupPro vetoaa työnhakijoihin, joille työllistyminen on tärkeää. ”Meidän työntekijöitämme yhdistää halu olla töissä.” Rakennusalan yrityksissä täytyy välillä revetä moneen paikkaan ja toisaalta lomautuksen uhka on usein päällä. Monesti myös esimerkiksi toiminimen kautta itsensä työllistävällä henkilöllä menee erittäin paljon aikaa itsensä markkinoimiseen, mikä on pois itse työnteosta. Henkilöstöpalvelun kautta yksittäinen työntekijä saa varmuutta ja jatkumoa, jota ei yksin toimimalla pysty saavuttamaan.

GroupPron toimintamalliin sisältyy myös kiertely työmailla. Tämän avulla kysellään työntekijöiden kuulumisia sekä jutellaan asiakkaiden kanssa ja markkinoidaan heidän suuntaansa. Henkilöstöpalvelussa korostuukin moniin muihin aloihin verrattuna tärkeys toimia houkuttelevana sekä työntekijöille että loppuasiakkaille.

Voimakkaan kasvun taustalla asenteiden muutos

Henkilöstöpalvelun arvostus on nousussa, kun toiminta rakennusalalla on kehittynyt joustavuuden suuntaa. Suurimpia GroupPron tarjoamia etuja asiakkaalle onkin ruuhkahuippujen tasaaminen sekä vastuun kantaminen. GroupPro on aina uskonut vastuulliseen ja pitkäkantoiseen tekemiseen, eikä pyri menemään siitä missä aita on matalin, vaan havittelee parhaimpia työntekijöitä omaan reserviinsä.

Nykyään etenkin rakennusyritysten tilanteet saattavat muuttua nopeastikin. Välillä voitetaan tarjouksia ja töitä on suurelle määrälle työntekijöitä, välillä taas voidaan joutua lomauttamaan. GroupPro antaa isoillekin yrityksille mahdollisuuden joustavaan toimintaan.

Pienille yrityksille GroupPro tuo puolestaan apua myös henkilöstöasioiden kokonaisvaltaiseen hoitamiseen. Rekrytointiprosessit voivat olla erittäin haastavia ja aikaavieviä. Tällöinkään ei ole varmuutta, että työntekijä on yritykselle oikea tai toisinpäin. Rekrytointi voi näin ollen olla pienelle yritykselle kohtalokasta, kun epäonnistumisen todennäköisyys on suuri. Henkilön vuokraamisen kautta pystyy tutustumaan työntekijään ilman riskiä.

Ammattitaitoiset ja töitä tekevät henkilöt ovat GroupPron toiminnan peruskivi, joita arvostetaan myös asiakkaan suunnalta. ”Miehiämme pyydetäänkin usein ihan nimellä.”

Henkilöpainotteisen toiminnan haasteet ja tulevaisuus

Suurimpana haasteena näin henkilöpainotteisella kasvuyrityksellä on Tepon mukaan ehdottomasti kassavirran riittävyys. Palkat on maksettava joka kuukausi riippumatta siitä milloin rahat myydyistä projekteista kilahtavat kassaan. Monesti siis henkilöiden palkat maksetaan ennen kuin rahat heidän työstään ovat tulleet.

Henkilöstöpalveluyrityksen voimakas kasvattaminen ilman rahoittajaa on Tepon mukaan melkeinpä mahdotonta. Etenkin nuoremmille yrittäjille, joilla ei ole riittävästi tai ollenkaan vakuuksia, tämä voi olla erittäin vaikeaa. Tällöin on pohdittava muita rahoituslähteitä, mikä taas vie oman aikansa.

Toinen nopean kasvun este on hyvien työntekijöiden löytäminen. Tiettyjen alojen, kuten metalli- ja rakennusalan, ammattimiehistä on aina pulaa. Teppo kuitenkin uskoo heidän pystyvän jatkossakin houkuttelemaan hyviä työntekijöitä.

GroupProssa lähiaikojen suunnitelmana on ennen kaikkea ottaa Turun alue vielä kattavammin haltuun. Tämän lisäksi pohditaan laajentumista Pori -Tampere -Helsinki akselille. Teppo on myös päättänyt yrittää eläkepäiviä uudelleen muutaman vuoden kuluttua, jolloin GroupProssa työskentelevät Sari, Tuomas ja Topias jatkavat yritystä.

Teppo Lehtovaara on GroupPro Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja.

Vinkin GroupPron yritystarinasta tarjosi Etera