Havainto 3/10: PK-yrityksillä 15-kertainen työllistämisvaikutus suuryrityksiin verrattuna

PK-yritysten painoarvo suomalaisten työllistämisessä on huomattava: suuriin, yli 250 hengen yrityksiin verrattuna, PK-yritykset työllistävät jopa 15-kertaisesti enemmän.

“Lähdin miettimään, mikä on PK-yritysten todellinen työllistämisvaikutus ja löysin Suomen Yrittäjien sivuilta luvut, jotka kertovat, että vuosien 2001 – 2012 välillä suuret yritykset palkkasivat 7164 henkeä, kun vastaava luku pienissä ja keskisuurissa yrityksissä oli 100 000.”, kertoi Eteran työhyvinvointipalveluiden päällikkö Tomi Hussi Future CEO 2017 -julkistustilaisuudessa.

Entä millaisia toimitusjohtajia PK-yrityksistä löytyy? Onko heidän ajankäyttönsä kohtuullista? Verrattaessa suurten ja pienten yritysten tutkimustuloksia (FutureCEO 2016 ja Future CEO 2017 tulokset) havaittiin, että viikkotyöaika on yrityksen koosta riippumatta n. 50h / viikko.

“Tärkeää on muistaa, että viikkotyöaika ei ole mittari työn laadulle. On muistettava säännöllisesti tarkastella, milloin työn tekemisessä säilytetään laadukas taso”, huomioi Hussi.

Hussi rohkaisi PK-toimitusjohtajia delegoimaan hallinnolliset ja operatiiviset työt tahoille, jotka ne parhaiten osaavat:

“Hallinnolliset ja ja operatiiviset asiat vievät 70% PK-toimitusjohtajien työajasta. Toki pienemmissä yrityksissä kaikkien pitää tehdä kaikkea, mutta hallinnollisten ja operatiivisten asioiden asiantuntijoille tulisi antaa avaimet käteen asioissa, jotka eivät välttämättä vaadi toimitusjohtajaa sen työstämiseen. Käytännön työstä on maltettava luopua ja valittava kasvua tukevia elementtejä”, kiteytti Hussi.

Future CEO 2017 -julkistustilaisuuden tunnelmiin ja mielenkiintoisiin puheenvuoroihin voit palata tästä.

Älä jää paitsi yhdestäkään havainnosta, vaan tilaa ne suoraan sähköpostiisi:

 

Future CEO 2017 -tutkimuksessa tutkittiin suomalaisia 2-99 hengen organisaatioiden toimitusjohtajia arvoketjussa hallitus-toimitusjohtaja-johtoryhmä. Tutkimus on jatkoa Future CEO 2016 -tutkimukselle, jossa kohderyhmänä olivat yli 100 henkeä työllistävien yritysten toimitusjohtajat. Tavoitteena oli selvittää, keitä ovat suomalaiset toimitusjohtajat, mitä he painottavat, miten he jaksavat ja mitä heiltä odotetaan.