Ruohonjuuressa kulkevat käsi kädessä menestyvä liiketoiminta ja vahvat arvot

Kaupan ala on viime aikoina kohdannut isoja haasteita taantuman ja digitalisoitumisen kourissa, mutta ekokauppaketju Ruohonjuuri kulkee vastavirtaan. Ruohonjuuri on kasvanut tasaisesti viime vuodet hyvällä kannattavuudella.  Sen liikevaihto oli vuonna 2014 yli 13 miljoonaa euroa ja kasvua edelliseen vuoteen oli lähes 30 %. Kasvu jatkuu tänäkin vuonna, kuluvan vuoden liikevaihdon arvioidaan päätyvän 16 miljoonaan euroon.

Ruohonjuuri on tämän vuoden aikana avannut kaksi uutta myymälää, uudistanut ja laajentanut Kampin lippulaivamyymälän ja palkannut toistakymmentä uutta työntekijää sekä investoinut myymälöiden ja toimintojen kehitykseen puoli miljoonaa euroa, enemmän kuin koskaan yhtiön historiassa.

Kysyimme Ruohonjuuren toimitusjohtaja Arto Ranta-aholta miten kauppaketju on saatu tällaiseen vauhtiin vaikeana aikana ja mistä menestys kumpuaa.

Vahvan arvopohjan ja liiketoiminnan yhdistäminen

Ranta-aho syntyi eteläpohjalaiseen yrittäjäperheeseen. Hän on toiminut harrastajateatterin ohjaajana, markkinoinnin ja matkailun tehtävissä sekä konsulttina tehnyt mm. luomun konsultointia. Ruohonjuureen hän tuli harjoitustyötä tekemään, toimi myymäläpäällikkönä  VR:n Makasiineilla sijainneessa myymälässä ja on ollut Ruohonjuuren toimitusjohtajana 15 vuoden ajan.

”Tykkään tehdä bisnestä, mutta tekemisen taustalla pitää olla jotain muutakin kuin bisnes tai raha”, sanoo Ranta-aho. Hän näkee  Ruohonjuuren suurimpana etuna yrityksen vahvan arvopohjan: ”Vahva arvopohja luo uskottavuutta. Meillä ekologisuus ei ole päälle liimattua ja asiakkaat huomaavat sen”.

Ruohonjuuri syntyi vuonna 1982 kun joukko Pehmeän teknologian seuraan kuuluneita ihmisiä halusi saada myyntiin ekologisia vaihtoehtoja tavanomaisille tuotteille. Nykyisin suurimpia omistajia ovat Dodo ry, Ympäristö- ja kuluttajapoliittinen yhdistys sekä Juhani Tenhunen.

Tähän saakka yrityksen kasvu on tehty tulorahoituksella. Pääomasijoittajilta on saatu ostotarjouksia, mutta niihin ei ole tartuttu. Tärkeämpää on yrityksen arvopohjan säilyttäminen.

Ihmiset ja jatkuva kehittäminen keskiössä

“Meillä on rento  ja innostunut työote, joka näkyy läpi organisaation. Olemme valmiita muutokseen, omaksumme nopeasti uusia asioita, emmekä pelkää luopua vanhasta. Organisaatio on ketterä ja hierarkia matala. Olemme monessa asiassa edelläkävijä vähittäiskaupan alalla, toimme esimerkiksi Suomen markkinoille superfoodit, raakaruoan, sekä delin, joka vastasi asikkaiden tarpeisiin (glutenittomuus ja ravinnetiheys)”, listaa Ranta-aho syitä Ruohonjuuren menestykseen.

Ruohonjuuressa ihmiset saavat vaikuttaa asioihin. Yhtenä esimerkkinä sisäisten ideoiden ja kehitysehdotusten kokoamiseen käytetään Google+ -alustaa, jonne kaikki työntekijät saavat laittaa ideoita. Ideat käsitellään johtoryhmässä, toteutettavat valitaan, resursoidaan ja viedään käytäntöön. Kaikki tapahtuu nopeasti ilman suurta byrokratiaa.

Asiakaspalvelu on ymmärretty syvällisesti. Myyjät ovat hyvin koulutettuja ja tuntevat myymänsä tuotteet. Enemmänkin myyjät ovat valmentajia, jotka valmentavat asiakkaitamme hyvinvointiin. Oikeiden henkilöiden löytäminen työntekijöiksi on siksi ensiarvoisen tärkeää.

Monikanavaisuutta on kehitetty viime aikoina voimakkaasti. Ruohonjuuren IT-järjestelmät ovat kaupan alan edistyksellisimpiä Suomessa ja  Ranta-ahon mukaan bencmarkkaajia käy ulkomaita myöten tutustumassa toimintaan.

Ruohonjuuressa on pohdittu myös paljon miten soveltaa uuden johtamisen malleja, kuten Reinvention ja Holographic Leadership, Ruohonjuuren toimintaan. Maailmalla näitä uusia johtamismalleja on otettu käyttöön start-up -yrityksissä ja asiantuntija-aloilla.

Hyvä johtaja on kokenut ja utelias

Ranta-ahon mielestä hyvässä johtajassa yhdistyy täysillä eletyn elämän ja koettujen asioiden tuoma kypyys lapsenomaiseen uteliaisuuteen. Hän on itse tehnyt töitä monissa eri kulttuureissa ja työpaikoissa ja saanut sieltä paljon kypsyyttä ja itsetuntemusta, jota on lisännyt meditoinnin harjoittaminen 25 vuoden ajan. Samalla hän on pyrkinyt säilyttämään uteliaisuuden ja innon uuden kokeilemiseen ja oppimiseen.

Ranta-aho jatkaa, että väestön ikääntyessä Suomessa pitäisi laajemminkin nostaa esille sitä, että ihmisen täyttäessä 50, ei työura ole ohi. Kaikki on kiinni omasta asenteesta.

Usko tulevaisuuden mahdollisuuksiin

”Näen, että maailman meno on meidän puolella”, sanoo Ranta-aho. Kaupan alaa muuttaneen ja edelleen muuttavan digitalisaationkin hän näkee enemmän mahdollisuutena kuin uhkana.

Tulevaisuus tuo varmasti tullessa kovan kilpailun. Muutkin ovat huomanneet terveys- ja hyvinvointibisneksen ja isot toimijat kuten Lidl panostavat nyt siihen voimakkaasti. Digitaalistuminen tuo myös voimakasta kilpailua esimerkiksi USA:n ja Kiinan markkinoilta.

Tärkein asia on säilyttää kasvussa Ruohonjuuren arvopohja, johon koko toiminta perustuu. Tässä onnistumiseen on olemassa hyvät edellytykset. Arvot ovat vahvasti läsnä jokapäiväisessä toiminnassa, itsereflektointi on voimakasta, arvoja ollaan kirkastamassa yrityskulttuuritutkimuksen avulla ja hallituksessa on neljä alkuperäistä omistajaa.

”Kymmenen vuoden kuluttua Ruohonjuuri on Pohjoismaiden johtava terveyskauppaketju”, vastaa Ranta-aho kysymykseen tulevaisuuden visiosta.

 

Arto Ranta-aho on ekokauppaketju Ruohonjuuren toimitusjohtaja ja omistaja.

Ruohonjuuren yritystarinan tarjosi Ratkaisutoimisto Seedi.