Uuden sukupolven naisomistajat kehittämässä rakennusalaa

Siskokset Anna, Iida ja Noora ovat noin viisi vuotta sitten siirtyneet toisena aaltona paloturvallisia elementtejä tuottavan perheyrityksen, Sewatekin, omistajiksi. Haastatellut Anna ja Iida Miettinen ovat samaa mieltä siitä, että omistajuus on hieno mahdollisuus ja etuoikeus, mutta samalla valtava vastuu. Sewatekin liiketoiminnan kehittämisen lisäksi he haluavat tuoda uuden sukupolven näkemyksiä suomalaiseen omistajuuteen ja hallitustyöskentelyyn.

Anna on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja kulttuurituottaja, sekä ollut kehittämässä mm. Sylva ry:n toimintaa. Anna toimii Sewatekin hallituksen puheenjohtajana, minkä lisäksi hän on mm. Enston hallituksessa. Iida on puolestaan kauppatieteiden maisteri, jolla on paljon markkinointikokemusta kuluttajabrändien sekä b2b yritysten maailmasta ja ollut mm. töissä Enston ja Santa Claus Licensingin markkinoinnissa. Iida on Sewatekin hallituksen jäsen yhdessä siskonsa Nooran kanssa.

Kolmen siskoksen kasvuyritys

Sewatek on alun alkaen Annan, Iidan ja Nooran isän, Timo Miettisen, 2000-luvulla ostama yritys, jota hän kehitti eteenpäin. Kolme siskosta ovat nyt olleet Sewatekin omistajina viimeiset viisi vuotta, jonka aikana he ovat aktiivisesti panostaneet yrityksen jatkuvaan kehittämiseen. Tänä aikana on henkilöstön määrä kasvanut kolmesta kahteentoista ja liikevaihto kehittynyt hyvin rakennusalan suhdannevaihteluista huolimatta.

”Tuotteemme on vaatinut asiakkailta aiemmasta poikkeavaa toimintaa. Suurin lähetyssaarnaajan työ tähän liittyen oli jo tehty, kun me siirryimme omistajiksi. Tämän lisäksi menestymiseen on vaikuttanut yleinen Sewatekin tunnettuuden kasvu, paloturvallisuuden tärkeyden lisääntyminen sekä tietysti osaava henkilöstömme. Samalla olemme investoineet paljon yhtiöön”, kertoo Anna.

Kaikkien kolmen siskoksen ajatukset tulevaisuuden Sewatekille ovat yhteneväisiä, ja tämä tulevaisuus on ulkomailla. Suunnitelmissa on mm. laajentaa toimintaa Ruotsin markkinoille, missä paloturvallisuus rakentamisessa on Suomea jäljessä. ”Uusien tuotteiden kehitystä jatketaan myös koko ajan”, lisää Iida.

Miettisen siskokset painottavat kuitenkin varmaa ja tasaista kasvua isojen riskien ottamisen sijaan. ”Tällöin henkilökuntakin pysyy päätöksissä ja kasvun tahdissa mukana. Viihtyvyys kun korreloi aina myös muualle”, lisää Iida. Henkilöstön sitoutuminen muutoksiin onkin erittäin tärkeää Sewatekin toiminnan filosofian ja yrityskulttuurin säilyttämisen kannalta.

Anna ja IIda näkevät perheyrityksen omistajien realiteettien ja vaatimusten poikkeavan pörssiyhtiöistä. Kun ei tarvitse keskittyä yrityksen arvon lyhytaikaiseen seuraamiseen pörssissä, on helpompaa aidosti kehittää yhtiötä pitkällä aikavälillä. Miettisten mukaan perheyrityksen omistajalta vaaditaan täten paljon pitkäjänteisyyttä ja sitoutumista.

Yhteistyön kulmakivet

Miettisten perheessä on kannustettu oppimaan lisää yrittäjyydestä ja omistajuudesta jo nuoresta iästä lähtien, ja jokainen siskoksista on saanut mahdollisuuden osallistua perheyritysten hallitustyöskentelyyn. ”Mielestäni on tärkeää, että jokainen on päässyt osallistumaan ja pystymme nykyään jakamaan yhdessä sekä vastuun että yhdessä tekemisen ilon”, Anna kertoo.

Kolmen naisomistajan yhteistyö Sewatekin kehittämisessä on sujunut enemmän kuin hyvin. ”Meillä on ollut Sewatekiin liittyen vain yksi riita, ja se ratkaistiin tiivistämällä siskojen yhteistyötä entistä enemmän.”, Iida naurahtaa.

Miettiset painottavat samankaltaista arvomaailmaa ja tulevaisuuden visiota onnistuneessa yhteistyössä. ”Osaamme myös antaa tilaa toistemme vahvuuksille, enkä minä esimerkiksi lähde neuvomaan Iidaa miten tehdä asiat markkinoinnin puolella.” Anna kertoo. Toimiva yhteistyö vaatii heidän mukaansa lisäksi jatkuvaa avointa vuorokeskustelua sekä itsensä kehittämistä.

Perheyrittäjyys osana identiteettiä

Miettisen siskokset ovat syntyneet perheyrittäjyyteen, ja tämä on näkynyt heidän arjessaan koko elämän ajan. Annan ja Iidan ukki Ensio Miettinen perusti Enston, joka valmistaa ja myy sähkötarvikkeita. Enston myötä koko suku on harjaantunut teollisen tuotannon omistamisessa. ”Ulospäin mahdollisesti tilkkutäkkinä näkyvä kokonaisuus on meille selkeä. Keskeisintä yrittäjyydessämme on aina innostus ja intohimo tekemiseen”, Anna kertoo.

Anna ja Iida ovat kasvaneet perheyrittäjyyteen, ja se on osa heidän identiteettiään ja elämää. Sewatekin ja muiden perheen yritysten liiketoiminnan kehittämisen lisäksi he haluavat kuitenkin jatkaa oppimista ja kehittymistä näiden ulkopuolellakin. Saadessaan kokemusta erilaisten yritysten toiminnasta he kokevat pystyvänsä tuomaan uusia näkemyksiä perinteiseen teolliseen maailmaan. ”Hybridi elinympäristö kuvaa meidän elämää varmaan aika osuvasti”, Iida naurahtaa.

Asiantuntijoiden-parhaat-vinkit-yrittajyyden-ja-omistajuuden-murroskohtiin

Omistajuuskolikon molemmat puolet

Nuoresta iästään huolimatta Annalle ja Iidalle on kertynyt enemmän kokemusta omistamisesta ja hallitustyöskentelystä kuin monille koko elämänsä aikana. Kokemattomuus ja innostus on saanut heidät myös kyseenalaistamaan hyvin traditionaalista ja sovinnaista hallitustyöskentelyä.

”Haluamme löytää omat, meille sopivat ratkaisut ja samalla uudistaa omistajuuden tapaa”, kuvaa Anna asennettaan omistajuuteen.

Omistajuus ei ole Miettisille kuitenkaan itsestäänselvyys. ”Muistutan itselleni joka päivän millainen etuoikeus ja mahdollisuus omistajuus on”, kertoo Iida ja jatkaa ”kolikon toisella puolella on kuitenkin sen mukanaan tuoma vastuu.”

Paineet nuorilla omistajilla ovat välillä hyvinkin suuria, koska omistajuus tuo paljon vastuuta moneen suuntaan. ”Yritys, sen työntekijät ja koko yhteiskunta on iso paletti, jota hallinnoida”, kuvaa Iida.

”Välillä tunnen oloni yhä nuoreksi ja kokemattomaksi”, Anna kertoo haasteista, joita on kohdannut nuorena naisena teollisuuden parissa. ”Sitten kuitenkin muistan, että olen ollut mukana yritystoiminnassa koko ikäni. Tunnen Enston työntekijän- ja Sewatekin omistajan näkökulmasta.”

Miettiset tiedostavat jatkavansa muiden aloittamaa työtä, ja haluavat hoitaa omat tehtävänsä parhaalla mahdollisella tavalla. ”Välillä joutuu tekemään ikäviäkin ratkaisuja. Kaikki ei voi aina miellyttää. Pitää pyrkiä tekemään oikeudenmukaisia ratkaisuja, jotta voi hyvin mielin laittaa pään tyynyyn iltaisin” tiivistää Anna.

Hyvän omistajuuden kriteerit

Vahvoja naisomistajia on Miettisten suvussa enemmänkin. Annan, Iidan ja Nooran täti, Marjo Miettinen, on rautainen hallitusammattilainen. Hän on mm. Enston, Solidiumin ja Eforen hallitusten jäsen ja mukana tukemassa hyvää omistajuutta Suomessa Hyvä omistaja 2017 –hankkeen kautta.

Hyvälle omistajuudelle tärkeimmiksi kriteereiksi Iida ja Anna mainitsevat ymmärryksen omistamastaan yrityksestä, yhteiskuntavastuun sekä kannattavan toiminnan. Oman yrityksen lisäksi on Miettisten mielestä katse laajennettava myös mm. koko alihankintaketjuun.

 

Sewatek Oy on kasvava perheomisteinen yritys, joka on valmistanut vuodesta 1989 palokatkoläpivientejä putkille ja sähköjohdoille.

Yritystarinan tarjosi Ratkaisutoimisto Seedi.