Sairauspoissaolojen vähentämistä siivouksella

MTB-Siivouspalvelu Oy panostaa toiminnassaan asiakkaiden ja työntekijöiden kuuntelemiseen ja ymmärtämiseen. Tämä perheyritys on saatu menestymään pitkäjänteisen työn tuloksena. ”Olemme rakentaneet hienon asiakasta puhuttelevan kokonaisuuden. Pitkät asiakassuhteemme kertovatkin meidän olevan oikealla tiellä”, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Mia Jaaranen.

Kokonaisvaltaista palvelua asiakkaille

MTB-Siivouspalvelu on täydellinen esimerkki suomalaisesta menestyneestä perheyrityksestä. Siivouspalveluyrityksen perustivat vuonna 1987 Merja ja Antti Backström. Merja hoiti alusta asti yrityksen operatiiviset toimet, mistä juontaakin lyhenne MTB; Merja Tuula Backström. ”Yrityksen alussa oli vain kellaritoimisto, ämpäri ja moppi”, naurahtaa yrityksen nykyinen toimitusjohtaja, Merjan tytär Mia Jaaranen.

MTB-Siivouspalvelu tarjoaa laajan skaalan eri puhdistuspalveluita pääasiassa yrityksille, valtionlaitoksille ja yhdistyksille. Vuonna 2002 aloitettiin asiakkaiden toiveiden mukaisesti tarjoamaan perinteisen siivouksen lisäksi elektroniikkaromun kierrätystä sekä arkistojen tuhouspalveluja. Nykyään MTB tarjoaakin asiakkailleen kokonaisvaltaista ratkaisua siivoukseen ja jätteenkäsittelyyn.

MTB:n toimintaa pyörittää tällä hetkellä sisaruskolmikko Mia Jaaranen, Nea Backström sekä Riku Backström. Roolijako toimii yrityksessä hyvin. Toimitusjohtajan tehtäviä hoitaa Mia, Nea vastaa markkinoinnista ja Riku kierrätystoiminnasta. Jokaisella sisaruksella on pitkä kokemus yrityksessä, joten ymmärrys sen toiminnasta on syvä.

Kilpailun määrä ja koko suurimpana haasteena

Kilpailu siivouspalveluissa on kovaa. Pienemmältä yritykseltä vaaditaan paljon, jotta sen saa nostettua isojen rinnalle. MTB-Siivouspalvelu haluaa olla se yritys, joka pääsee kasvamaan. He ovatkin satsanneet paljon kehitykseen ja tehneet suuret investoinnit mm. Hämeenlinnassa sijaitsevaan 45 000 m2 jätteenkäsittelylaitokseen. Samalla he pyrkivät erottumaan kilpailijoistaan yhä selvemmin.

Suurilla siivousalan toimijoilla on myös mahdollisuus polkea siivouksen hintaa alas. MTB:ssä ei ole lähdetty hinnanalennuksiin sopimusten toivossa, vaan pidetään kiinni laadusta. MTB:n toimintaan tuodun jätteenkäsittelyn avulla voidaan lisäksi tarjota yhdestä paikasta yhtenä palveluna sekä siivous- että kierrätyspalvelut. Tätä kautta tuodaan asiakkaalle arvoa ja kokonaisvaltainen ratkaisu tiettyyn ongelmaan.

”Haluamme erottua kilpailijoistamme lisäksi luotettavalla, turvallisella ja kasvollisella palvelulla”, kertoo Mia. ”Panostamme työntekijöidemme koulutukseen ja asiakkaamme tietävät aina nimeltä, kuka heillä käy siivoamassa.”

”Kaikki lähtee kulttuurisopeuttamisesta”

Nykyään MTB:läisiä on jo yli 100. MTB-Siivouspalvelu on monikulttuurinen yritys, jonka työntekijät tulevat ympäri maailman. ”Meille monikulttuurisuus ei ole kuitenkaan haaste, vaan tapa toimia”, kertoo Nea ”Tämä juurtaa kansainvälisestä perheestämme.” Sisaruskolmikko onkin hakenut rautaista kokemusta ulkomailta niin myynnistä, markkinoinnista kuin tietoturva-asioistakin.

Hyvät ja motivoituneet työntekijät ovat MTB:n toiminnan peruskivi. Tavoittellun korkean laadun taustalla onkin ensisijaisesti työntekijän hyvinvointi. Monikulttuurisessa yrityksessä tämä juontaa monesti työntekijän sopeuttamisesta Suomeen ja suomalaiseen kulttuuriin. MTB:n palveluesimiehet käyvät läpi monikulttuurikoulutuksen, jotta he ymmärtävät miten eri maista tai maiden osista tulevat ihmiset saadaan parhaiten sopeutettua.

Kaikki MTB:n työntekijät käyvät läpi myös MTB-akatemian, jonka avulla taataan koulutettu ja ammattitaitoinen henkilökunta. Akatemiassa käydään läpi kaikki eri siivousaineiden käytöstä ja työturvallisuudesta asiakkaalla toimimisen ja käyttäytymisen perehdytykseen.

Mia ja Nea myöntävät, että välillä on haasteellista keksiä koko henkilöstön yhteen tuovaa tekemistä, joka käy jokaiselle kulttuurille ja kaikilla kielillä. Heidän onkin täytynyt käyttää luovuutta suunnitellessaan vaikka pikkujouluja. MTB:läisille tarjotaan kuitenkin paljon fyysiseen hyvinvointiin liittyviä palveluita, joita on esimerkiksi mahdollisuus käydä hierojalla kaksi kertaa kuukaudessa. Elokuussa MTB on mukana sekä osallistumassa että sponsoroimassa Syöpäsäätiön Helsinki Twilight Run & Walk –tapahtumaa.

Kolme sisarusta valmiina kasvattamaan yritystä terveen riskinoton kautta

Siivouksen trendikkyys lisääntyy jatkuvasti, joten usko tulevaisuuden mahdollisuuksille on kova. Hygieniatason vaatimukset sekä mm. ilma- ja bakteeritutkimukset lisääntyvät koko ajan. Siivouksesta on tulossa yhä enemmän kokonaisvaltaisempaa toimintaa. Se liittyy niin kiinteistön arvon säilyttämiseen kuin työtehokkuuteenkin. ”Siivouksen avulla on mahdollista vähentää sairauspoissaoloja. Olemmekin kehittämässä parempaa tapaa vaikuttaa siivouksella suoraan poissaoloihin ja mitata tätä”, kertoo Mia.

Ympäristöasiat ovat tulossa yhä tärkeämmiksi siivouksen alalla. MTB on hakemassa Clean Card- ja Ekokompassi –sertifikaatteja, joiden avulla on helppo ja nopea todentaa asiakkaille toiminnan laaduntuottokyky ja ympäristöystävällisyys. MTB:ssä on jo nyt käytössä Green Care Professional –puhdistusaineet. Nea ja Mia uskovat pitkän kokemuksen sairaalasiivouksesta olevan heidän erittäin korkeiden siisteys- ja puhtausvaatimustensa taustalla.

MTB-Siivouspalvelu on kasvanut vuosien saatossa maltillisesti. Sisaruskolmikko on päättäväisesti luonut nopeamman kasvun strategian, jonka onnistumiseen heillä on kova luotto. Suuret investoinnit laitteistoon ja linjastoon on nyt tehty. Seuraavana vuorossa on rynniminen markkinoille ulkomaalaisten kumppanien kanssa. Vaikka suurin osa kasvusta tulee jätteenkäsittelystä, on siivouspuolellekin kuitenkin odotettavissa kasvua. Tätä edesauttaa MTB:n hyvät paperit.; tänä päivänäkin useimmat asiakkaat, joiden kanssa perustajat aloittivat yrityksen toiminnan vuonna 1987, jatkavat MTB-Siivouspalvelu Oy:n palveluiden käyttämistä.

Mia Jaaranen on MTB-Siivouspalvelu Oy:n toimitusjohtaja ja Nea Backström markkinointipäällikkö

Vinkin MTB-Siivouspalvelun yritystarinasta tarjosi Etera