Lujatalo tekee Euroopan parasta ja innovatiivisinta työhyvinvointityötä

Kuva: Lujatalo juhli kansainvälisen kilpailun voittoa toukokuussa Finlandia-talolla. Kuvassa vasemmalta sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila, Lujatalon työturvallisuuspäällikkö Jukka Moilanen, toimitusjohtaja Jussi Tanhuanpää, työhyvinvointipäällikko Sari Tiainen ja sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Leo Suomaa.

Suomalainen kolmannen polven perheyritys Lujatalo on edelläkävijä työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden kehittämisessä rakennusalalla. Tämä ei ole jäänyt huomioimatta. Lujatalo on ainoa eurooppalainen yritys, joka on menestynyt Euroopan työterveys- ja turvallisuusviraston kilpailussa kahtena vuonna.

Tänä vuonna Lujatalo voitti ykköspalkinnon Euroopan työterveys- ja turvallisuusviraston Hyvien käytäntöjen -kilpailussa. Vuonna 2013 Lujatalo sai kunniamaininnan samassa kilpailussa työergonomiaan liittyen. Lujatalo oli myös Eteran työkykypalkintofinalistien joukossa vuonna 2016.

yrittajasta-omistajaksi-lataamo-etera

Palkintoja työurien pelastamisesta

Eurooppalainen Hyvien käytäntöjen -kilpailu oli lähellä mennä Lujatalolta kokonaan ohi. “Jostain syystä ilmoitus kilpailusta oli mennyt roskapostiini. Onneksi huomasin sen kaksi päivää ennen hakemuksen deadlinea, koska kilpailu on juuri sitä, mitä me päivittäin teemme”, kertoo Lujatalon työturvallisuuspäällikkö Jukka Moilanen innoissaan.

Moilanen myöntää, että vieno epäilys kilpailuun osallistumisesta kävi mielessä. Samassa kilpailussa aiemmin pärjänneinä he epäilivät, voisivatko saavuttaa enää finaalipaikkaa. Osallistuminen kuitenkin kannatti ja positiivista palautetta tuli sekä huhtikuun palkintojenjakotilaisuudessa Maltalla että toukokuisessa juhlatilaisuudessa Finlandia-talolla Helsingissä.

Ylpeys ja intohimo työhyvinvointia ja työkyvyn tukemista kohtaan huokuu sekä Moilasesta, että työhyvinvointipäällikkö Sari Tiaisesta ja henkilöstöjohtaja Tapio Huttusesta.

Tiainen kertoo saavansa uutta intoa työhönsä, kun hän näkee ihmisiä, jotka ovat vaivojensa kanssa lähes toivottomuuden partaalla ja sitten yhdessä löytyykin ratkaisu, joka pelastaa työntekijän tulevan uran.

Merkittävää kehitystä on Tiaisen mukaan tapahtunut erityisesti ihmisten suhtautumisessa eläköitymiseen. Kiire eläkkeelle on hävinnyt ja yllättävän monella on halu jatkaa töitä yhä pidempään.

Avoin vuorovaikutus ja aito yhteistyö lujana työhyvinvoinnin pohjana

Yhteistyö työntekijöiden ja johdon välillä on Lujatalolla erittäin avointa. Yhteydenottoja voikin tulla mistä vain, sekä esimiehiltä että henkilöstöltä.

“Hiljaisemmatkin rohkaistuvat kertomaan omista ongelmistaan, kun he näkevät miten työkavereiden työkyvyn tukemiseen meillä suhtaudutaan ja miten nämä asiat hoidetaan”, Tiainen kertoo.

Toimiva työkyvyn ja työhyvinvoinnin johtaminen vaatii sujuvaa yhteistyötä yrityksen, eläkeyhtiön ja työterveyshuollon kesken. “Kun on kyse työntekijöistä, on Eteralla antaa paljon kokemusta ja näkemystä. Yhteistyö heidän kanssaan on saumatonta ja jos asioita on sovittu, niin ne myös hoidetaan”, kertoo henkilöstöjohtaja Tapio Huttunen.

“Työhyvinvoinnin johtaminen lähtee aivan sieltä jokapäiväisistä asioista. Se on myös meistä itsestämme kiinni, että olemme aktiivisia asian kanssa”, Huttunen jatkaa. Lujatalo on ottanut työhyvinvoinnin toimenpiteet osaksi normaalia työelämää, joten työhyvinvointia pystytään tukemaan täysin yrityksen omista lähtökohdista käsin. Johdon lisäksi koko henkilöstö on sitoutunut yhteiseen kehittämiseen.

Hyviä käytäntöjä aiotaan jatkossa viedä yhä konkreettisemmin tietoon mm. kahvitupiin ja työmaille, eli sinne missä neuvoja todella tarvitaan ja voidaan heti hyödyntää.

Lujavire–hankkeet aloitettiin työmailla reilut kymmenen vuotta sitten. Alkuun ne tehtiin työterveyshuollon kautta, mutta Sari Tiaisen siirryttyä Lujataloon, hankkeita jatkettiin omana toimintana. Hankkeiden kautta on löydetty yli 130 rakennustyötä keventävää ja sujuvoittavaa työmenetelmää ja apuvälinettä. Jatkossa kerätty tieto ja ohjeet mm. kehonhuollosta ja sopivista työvälineistä tulee olemaan yhä helpommin käytettävissä, kun Lujavire-tietopankki löytyy taukohuoneiden näytöiltä ja ihmisten puhelimista myös appina. Eteran kanssa yhteistyössä on tehty Lujavire-hankkeiden pohjalta mm. Rakentajan hyvinvointi –opas työmaiden käyttöön.

Turva-app-sovellus antaa Lujatalon työntekijöille mahdollisuuden ilmoittaa työpaikalta turvallisuushavaintoja, puutteita ja myös positiivisia havaintoja. Vuonna 2010 havaintoja tehtiin 18, viime vuonna jo huikeat 2 000.

Eläkeuudistus ja työntekijöiden ikäjakauma haasteena työhyvinvoinnin johtamisessa

Lujatalon työntekijöiden ikäjakaumassa on kaksi ryhmää edustettuina ylitse muiden, nuoret alle 35-vuotiaat sekä yli 45-vuotiaat. “Meiltä puuttuu välistä tuo noin nelikymppisten ikäluokka oikeastaan kokonaan”, kertoo Lujatalon henkilöstöjohtaja Tapio Huttunen.

“Lähivuosina saamme tehdä paljon töitä sen kanssa, että työntekijät pystyvät jatkamaan töissä eläkeikään asti, sillä yli 45-vuotiaiden määrä nousee jatkuvasti. Nuorten kanssa puolestaan kohtaamme toisenlaisia haasteita kouluttamisen suhteen. Heille tärkeintä on oppia kokeneilta tekijöiltä parhaiksi havaitut käytännöt. Se onkin hienoa, kun huomaamme, että oma porukka kouluttaa nuorempia”, Huttunen kertoo.

Työn merkityksellisyyden kasvu sekä suurten ikäluokkien eläköityminen vaikuttaa Lujatalon toimintaan myös suuremmassa mittakaavassa. “Työkulttuurimme tulee muuttumaan todella paljon, kun yli 55-vuotiaat lähtevät ja tilalle jää henkilöstöä, joilla on asunto valmiina, eikä rahasta ole niin kovaa pulaa. Nämä ihmiset eivät painota enää palkkaa työn mielekkyyden kustannuksella. He eivät halua olla yrityksessä, jossa ei ole mukava olla töissä”, kertoo turvallisuuspäällikkö Moilanen. “Kilpailussa työntekijöistä voittavat ne yritykset, jotka panostavat tähän nuorempaan ikäluokkaan.”

Kaverista pidetään kiinni sairastapauksissakin

Järjestelmällinen kulttuurin muutos työhyvinvoinnin kehittämisessä lähti Lujatalossa liikkeelle jo vuonna 2009, kun varhaisen välittämisen malli otettiin käyttöön. Alkuun tuttua toimintaa muuttava malli oli jokaisella yrityksen tasolla hieman pelottava asia. Työhyvinvointipäällikkö Sari Tiainen muistaa mm. esimiesten “emme me ole lääkäreitä” -tyyppiset kommentit. Nyt asenteet ovat kuitenkin täysin muuttuneet.

“Lähdimme rohkeasti puhumaan työkykyasioista esimiehille. Hyödynsimme tässä euroja, jotka työkyvyttömyyseläkkeistä yritykselle koituu. Tämä helpotti esimiehiä muuttamaan suhtautumistaan ennenaikaisiin eläkkeisiin. Samalla huomattiin, että rakennustyötäkin pystyy muokkaamaan ennakkoluuloista poiketen”, Tiainen kertoo kulttuurin muutostyön alkuvaiheista.

Lujatalon toimiva ja tehokas työkyvyn, -turvallisuuden ja -hyvinvoinnin johtamisen kulttuuri kumpuaa monista eri tekijöistä. “Meillä on esimerkiksi sairastapauksissa toimittu vähän poikkeavalla tavalla. Emme ole irtisanoneet henkilöä, jolla on ongelmia työkyvyn kanssa, vaan päinvastoin me olemme pitäneet kaverista kiinni”, kertoo Tiainen. “Haluamme aina auttaa uuden suunnan etsimisessä. Tässä apuna ovat olleet Etera ja työvalmentajat, joiden kanssa yhteistyö on tiivistynyt koko ajan.”

Lujatalo on suomalainen kolmannen polven perheyritys, joka perustettiin vuonna 1953. Lujatalo kuuluu Luja-yhtiöihin, joka on yksi Suomen suurimmista rakennusalan konserneista. Lujatalolla työskentelee yli 900 rakentamisen ammattilaista ja yrityksen liikevaihto on 365 M€.

Lujatalon yritystarinan tarjosi Eläkevakuutusyhtiö Etera.

Tutustu myös videolla Lujatalon STM kampanjan Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa hyvien käytäntöjen kilpailun voittosatoon täällä.

Asiantuntijoiden-parhaat-vinkit-yrittajyyden-ja-omistajuuden-murroskohtiin