Hyvän omistajan tärkein piirre on nöyryys.

”Jos olet onnistunut omistajuudessa, niin harvoin olet onnistunut siinä yksin. ”

Näin kiteyttää Johan Hammarén. Tapaamme CapMan Oyj:n tiloissa, jolle hän ja neljä muuta perustajaosakasta ovat vuoden 2019 alussa myyneet omistamiensa JAM Advisors Oy:n enemmistö osakekannan. Nyt hänellä on vihdoin aikaa keskittyä täysin rinnoin aktiivisen omistajan rooliin sekä viedä eteenpäin sukupolvenvaihdosta perheen sijoitusyrityksessä Oy Hammaren & Co Ab:ssa, jossa hän tänä päivänä toimii toimitusjohtajana. Tähän pisteeseen päästäkseen on kuitenkin kuljettu pitkä matka.

Johan Hammarén kuuluu vanhaan teollisuussukuun, jossa yrittäjyys on peritty jo äidinmaidossa. Omistajuus ja yrittäjyys, sekä niihin liittyvät ylä- ja alamäet ovat aina kuuluneet perheen arkeen. Johan Hammarén ei ole tyypillinen omistaja, sillä hänellä on ollut aktiivinen rooli omistajana, vaikuttajana ja osallisena pörssiin viejänä sekä perheen sijoitusyhtiön intressiyhtiöissä, että Fondiassa ja JAM Advisorsissa.

Hammarén on yksi Fondian perustajista ja hän on ollut mukana rakentamassa Fondiaa aina sen alkumetreiltä alkaen. Nykyään hän toimii Fondiassa omistajana ja vaikuttajana. Myös JAM Advisorsia hän on ollut mukana rakentamassa aina alusta alkaen. Yhdessä ja erikseen perheensä kanssa Hammarén on ollut mukana listaamassa pörssiin Glastonin, Tecnotreen, Aktia pankin sekä Fondian

Harva omistaja on ollut mukana näin monessa eri roolissa ja näin monen eri yrityksen toiminnassa.

Koska Johan Hammarénilla on kokemusta sekä yrittäjäomistajuudesta, että sijoittajaomistajuudesta osaa hän tarkastella näitä rooleja kriittisesti. Hänen mielestään yrittäjäomistajuuden vaarat liittyvät siihen, että samaistuu yhtiöön liikaa eikä hahmota koska yrityksen johdosta tulee astua sivuun. Tämän asian yhteydessä Hammarén painottaa myös hallinnointikoodien omaksumista. Hyvä yrittäjä tietää milloin on aika siirtyä yrittäjäroolista omistajarooliin ja miten vaikuttaa oikealla tavalla uudessa roolissaan.

”Pitää toimia ihan samalla lailla kuin vanhemmat lasten futisjoukkuessa. Valmentaja on kuin toimitusjohtaja, joka ohjaa pelaajia pelien aikana ja joukkueenjohtaja on sama kuin hallituksen puheenjohtaja, joka huolehtii joukkueen asioista pelien ulkopuolella. Vanhempien tulisi ainoastaan kannustaa ja tukea pelaajia eikä ohjata. Samalla tavalla omistajan tulisi kannustaa ja tukea työntekijöitä, muttei ohjata. Yrittäjäomistajana syntyy helposti myös usko, että tietää aina kaikesta parhaiten.”

Sijoittajaomistajalle on sen sijaan tärkeää tutustua hallituksen jäseniin, toimitusjohtajaan ja muihin omistajiin selvittääkseen näiden tahojen odotuksia, tahtotiloja ja tavoitteita. On myös helpompi vaikuttaa ryhmissä. ”Harvoin olet yksin hyvä omistaja vaan olet osa hyvää omistajaryhmää. ” Hammarén kiteyttää.

Hyvä omistaja on…
Hammarénin mukaan hyvä omistaja jaksaa pitkäjänteisesti tukea yritystä myös vaikeina aikoina. Hän ei odota nopeaa exitiä vaan ymmärtää, että arvo voi syntyä vasta seuraavassa sukupolvessa. Hyvä omistaja on valmis ennakkoluulottomasti kuuntelemaan ja tutustumaan uusiin ihmisiin. Hän kohtelee kaikkia samanarvoisesti. Hän on osaava ja hänelle on kertynyt tarpeeksi kokemusta operatiivisesta työnteosta.

Hyvä omistaja on vastuullinen ja on omaksunut hallinnointikoodit täydellisesti lukien niitä kuin ”piru raamattua.” Hyvään omistajuuteen kuuluu myös rohkeus ja aktiivisuus. Yrittäminen on aina parempi vaihtoehto kuin jättää yrittämättä kokonaan. Aikaa pitää löytyä omistajavaikuttamiseen, kehitysideoiden eteenpäin viemiseen sekä verkostoitumiseen hallituksen jäsenien toimitusjohtajan sekä muihin omistajien kanssa. ”Mutta tärkein kaikista on nöyryys. Mikäli onnistut omistamisessa, niin harvoin olet onnistunut siinä yksin.” Hammarén kiteyttää.

Onnistumiset omistajana.
Pitkän omistajauran varrelta Hammarénin on helppo mainita suurin onnistumisensa. Tämä oli Aspocompin nostaminen takaisin terveeksi yritykseksi.

”Vaikeuksien alkaessa Aspocompissa kaikki häipyi yrityksestä. Me kolme Tuomo Lähdesmäen ja Kari Vuorialhon kanssa päätettiin, että me pelastetaan yritys. Me neuvoteltiin pankkien ja asiakkaiden kanssa, mietittiin eri rahoitusjärjestelyitä, järjestettiin osakeanti, etsittiin uusi toimari, mukautettiin toimintoja, saneerattiin täysin ja luotiin uudet perusedellytykset toiminnalle. Sitä mukaan, kun rahat antoi myöden, niin ostettiin vanhoja käytettyjä koneita. Sitä kesti liki kymmenen vuotta.  Nyt Aspocomp on nyt täysin terveellä pohjalla. ”

FAKTAKULMA
Nimi: Johan Hammarén
Koulutus: KTM, OTM
Aktiiviomistaja pörssiyrityksessä vuodesta: 2007
Suuromistaja yrityksissä joko perheen sijoitusyhtiön kautta tai erikseen: Fondia Oyj, Aktia Pankki Oyj, Tecnotree Oyj, Pieni Kirahvi Oy Ab (Kanniston leipomo), Gripmarine Oy Ab, Ar-Na-La Oy (Ravintola Carusel).
Pienomistaja yrityksissä joko perheen sijoitusyhtiön kautta tai erikseen: CapMan Oyj, Naava Oy, Nikolai Sourcing Oy, Elinkorkolaitos Hereditas Oy, Heltti Oy,
Ketä omistajaa ihailee: Warren Buffett.

Johan Hammarén näkökulmat Hyvä omistaja –kilpailun kriteereihin:

Omistusten kokonaisuuden tasapaino Edellytys. Salkussa pitää olla osinkoa tuottavia yrityksiä. Kaikki omistukset ei voi olla korkean riskin yrityksiä. Omistajana joudut siirtämään hyvistä yrityksistä rahaa niihin, jotka tarvitsevat apua kasvamiseen.
Omistaja-arvon kasvattaminen Pitkäjänteisyys. Arvoa voi syntyä vasta seuraavalle sukupolvelle.
Ymmärrys ja näkemys yrityksen tai yritysten suunnasta Yhtiön missio, visio arvot ja strategia pitää olla selvänä, myös prosessi näiden päivittämiseen.
Yhteiskuntavastuu Arvot pitää olla oikeanlaiset ja kohdallaan. Työntekijät ja heistä huolehtiminen ovat lähellä sydäntäni.
Hallinto- ja hallitusosaaminen Perusedellytys. Pitää olla todella taitava. Pitää tietää miten vaikuttaa ja miten ei vaikuttaa.

Kirjoittaja: Maria Aksela

Hyvä omistaja 2019 -äänestys