Havainto 7/10: Lähitulevaisuuden haasteisiin vastataan selkeällä strategialla

Selkeän suunnan ja strategian luominen nähtiin toimitusjohtajien tärkeimmäksi tehtäväksi, kun asiaa kysyttiin hallitusten ja johtoryhmien jäseniltä Future CEO 2017 -tutkimuksessa. Kykyä luoda selkeä strategia pidettiin selvästi tärkeimpänä johtamistaitona. jotta yritykset selviytyvät lähitulevaisuuden haasteista.

Strategian luomisen kannalta mielenkiintoista on, että vastauksissa ei niinkään korostunut kyky viedä käytäntöön tai rohkea ote muutosmahdollisuuksiin, vaikka muutoksien tukeminen ja käytännön toteutus ovat lopulta strategian tärkeimpiä tehtäviä.

Ihmisten saaminen toimimaan yhteiseen suuntaan oli toinen taito, joka nähtiin toimitusjohtajalle tärkeäksi. Future CEO 2017 yleisöäänestyksen voittaja Ilkka Lavas muistutti julkistustilaisuudessa, että toimitusjohtajat eivät kuitenkaan saa yritystä yksin toimimaan yhteisen suunnan mukaisesti:

“Toimitusjohtajat eivät pysty toimimaan yksin. Ympärillä oleva tiimi, joka on aina mukana ja menee samaan suuntaan on todella tärkeä.”

havainto-7-10

Älä jää paitsi yhdestäkään havainnosta, vaan tilaa ne suoraan sähköpostiisi:

 

Future CEO 2017 -tutkimuksessa tutkittiin suomalaisia 2-99 hengen organisaatioiden toimitusjohtajia arvoketjussa hallitus-toimitusjohtaja-johtoryhmä. Tutkimus on jatkoa Future CEO 2016 -tutkimukselle, jossa kohderyhmänä olivat yli 100 henkeä työllistävien yritysten toimitusjohtajat. Tavoitteena oli selvittää, keitä ovat suomalaiset toimitusjohtajat, mitä he painottavat, miten he jaksavat ja mitä heiltä odotetaan.