HYVÄN OMISTAJAN KOLME VASTUUTA

Aaro Cantellilla oli vahva 12 vuoden tausta pääomasijoittajana, jonka jälkeen hän laittoi vuonna 2005 konkreettisesti omat rahat likoon ja kädet saveen ostaessaan Normet Group Oy:n. ”Tämä oli minulle henkilökohtainen käännekohta ja uuden seikkailun alku. Se on opettanut ja mullistanut suhtautumistani johtamiseen sekä erityisesti kasvuun ja uudistumiseen. Maailmani muuttui ylhäältä käsin keskitetysti tehdystä suunnittelemisesta ja asioiden sieltä jalkauttamisesta vastuun antamiseen tekijöille sekä rohkeaan, ihmisten innostus keskiössä olevaan, eteenpäin vievään tekemiseen” kertoo Cantell.

”Aaro Cantell on rohkea ja vahva omistaja, joka mm. hyppäsi kaivosalalle ilman alan kokemusta ja onnistui hienosti,” perustelee myös Hyvä omistaja 2018–raati Cantellin valintaa. Normet Groupin lisäksi Cantell vaikuttaa mm. Valmet Oyj:ssä, Solidium Oy:ssä, VTT Oy:ssä sekä Teknologiateollisuus ry:ssä.

”Uudistuminen ja uuden kokeilun kautta oppiminen on yrityksille ja niiden ihmisille tärkeää,” kertoo Cantell oivalluksista, jotka ovat johtaneet Normet Groupin liikevaihdon moninkertaistumiseen vuosittain. ”Moni yritys kaatuu siihen, että se ei a.) hae tarpeeksi aktiivisesti uusia kasvumahdollisuuksia tai b.) tartu niihin riittävän rohkeasti,” Cantell tiivistää.

Omistajan tehtävänä onkin Cantellin mukaan asettaa kunnianhimon taso sekä olla vaativa kasvulle ja tavoitteelle: ”Harvoin ihmiset johtoryhmässä, saatikaan muuallla yrityksessä, tekevät oma-aloitteisesti suuren kasvun asioita, jos ei ensin omistaja(t) ja sitä kautta hallitus sitä edellytä”

Kovassa kasvussa ovat myös ihmiset kovilla. ”Ilman aitoa innostusta ja positiivista energiaa ei tule tuloksia. Omistajan ja johdon tehtävänä onkin saada ihmiset innostumaan onnistumisista ja ajattelemaan; ”Vau miten hienoa olla mukana jossain merkittävässä, joka noterataan jo yhtiön ulkopuolellakin – olla mukana voittavassa joukkueessa”,” lisää Cantell.

Hyvä omistajuus kiteytyy Cantellin mukaan kolmeen vastuuseen:

  1. Vastuu olla vaativa uusien mahdollisuuksien etsinnän ja kokeilun suhteen,
  2. Vastuu oman organisaation ja kumppaneiden ihmisille, johon sisältyy ihmisten kunnioittaminen, reilu kohtelu ja innostaminen.
  3. Vastuu yhteiskunnalle, johon sisältyy esimerkiksi ympäristöstä välittäminen ja verojen maksaminen Suomeen.

”Uskon, että toimiessani näiden itselleni tärkeiden kolmen arvon mukaisesti, pystyn tuomaan kestävää arvoa ja menestystä yrityksiin ja  sen sidosryhmille,” Cantell kertoo.

Yhteiskunta ei ole vielä herännyt omistajuuteen

Suomi on muuttunut viimeisten muutaman kymmennen vuoden aikana, ja etenkin yrittäjyydestä on tullut positiivinen asia. Samalla ymmärrys omistajuudesta ja sen merkityksestä on Cantellin mukaan kasvanut, mutta työ on yhä kesken.

Onnistunut omistajuus on suoraan kytköksissä yritysten kasvuun ja uusiin työpaikkoihin. ”Yritysten menestyessä kasvaa omistajienkin varallisuus. Tällöin varallisuuserot huipun ja pohjan välillä vääjäämättömästi kasvavat. Onkin vaarallista hakea vain tulo- ja varallisuuserojen pienentämistä. Hyvä esimerkki on muutaman hallituksen takainen syvän laman tuoma tilanne, jossa tuloerot kyllä pienenivät, mutta siksi että kaikilla meni huonosti. Yrittäjien ja omistajien menestyksestä hyötyvät kaikki. Mielestäni emme ole Suomessa vielä ymmärtäneet tätä yhtälöä,” Cantell perustelee.

Kasvuryhmä – miksi odottaa tumput suorina?

Vuonna 2014 perustettu yrityskasvua tukeva Kasvuryhmä oli Cantellin käynnistämä hanke. Kasvuryhmän missiona on luoda Suomeen merkittävä ja aktiivisesti toisiaan tukeva joukko globaalisti menestyviä yrityksiä, jotka jakavat intohimon kasvaa, kehittyä ja muuttaa maailmaa.

”Esimerkiksi Teknologiateollisuudessa toimiessani törmäsin usein samaan ongelmaan: ulkoiset esteet, kuten rahoitus ja työvoimakustannukset, estivät toiminnan kehittämistä,” kertoo Cantell. ”Kasvuryhmä syntyi vastavetona tähän valitukseen. Siellä saa muilta yrittäjiltä heidän omiin kokemuksiinsa perustuvaa vertaissparrausta uudistumiseen ja kasvuun liittyvissä haasteissa  sekä apua asioiden toteuttamiseen ”

”Miksi odottaa tumput suorina tekemättä mitään muutosta ja antaa vain ulkopuolisten markkinatekijöiden vaikuttaa omaan menestykseen?, kysyy Cantell.

Kasvuryhmässä on perustajajäsenten lisäksi jo noin 150 jäsentä, jotka yhteensä edustavat noin 13 miljardin euron liikevaihtoa.

Aaro Cantell oli ehdolla vuoden Hyvä omistaja 2018 -äänestyksessä. www.hyvaomistaja.fi