Havainto 8/10: Keskinäinen arvostus toimitusjohtaja-hallitus-johtoryhmä –ketjussa

Future CEO 2017 –tutkimuksessa tarkasteltiin paitsi PK-yritysten toimitusjohtajia ja heidän arkeaan, myös toimitusjohtaja-hallitus-johtoryhmä –ketjun keskinäistä arvostusta. Kolmesta alla olevan kuvan pylväskaavioista voi päätellä tämän kolmiosaisen arvoketjun arvostuksia keskenään. Tarkasteltavia arvostusalueita ovat osaaminen, näkemyksellisyys ja toimintatavat.

Tutkimustulosten perusteella toimitusjohtajat saivat arvoketjussa eniten arvostusta. Hallitus arvostaa erityisesti toimitusjohtajan näkemyksellisyyttä ja osaamista sekä toimintatavatkin saivat positiivisen arvion. Erona johtoryhmän ja hallituksen arvioiden välillä toimitusjohtajista ilmeni, että johtoryhmä antaa toimitusjohtajista selkeästi heikomman arvion toimintatapojen suhteen.

Havainto-8-FutureCEO-tutkimuksesta

Toimitusjohtajat arvostavat johtoryhmää

Toimitusjohtajat puolestaan arvostavat johtoryhmää enemmän kuin hallitus. Näkemyksellisyys nousi piirteeksi, jota toimitusjohtaja johtoryhmässä erityisesti arvostaa. Edellisen havainnon perusteella toimitusjohtajilta odotetaan tulevaisuudessa selkeää strategista suuntaa. Sama on havaittavissa myös keskinäisen arvostuksen kysymyksistä, sillä sekä hallitus että johtoryhmä pitävät näkemyksellisyyttä tärkeänä ja arvostavat sen korkealle toimitusjohtajan ominaisuuksissa.

Tulevaisuuden-toimitusjohtaja-2018-Jussi-Karjula-Suomen-hoivatilat-oyj

Kuva: Vuoden 2017 Tulevaisuuden toimitusjohtaja Jussi Karjula, Suomen Hoivatilat Oyj.

Voit lukea Jussi Karjulan neljä vinkkiä PK-yrityksen toimitusjohtajalle tästä.

Älä jää paitsi yhdestäkään havainnosta, vaan tilaa ne suoraan sähköpostiisi:

 

Future CEO 2017 -tutkimuksessa tutkittiin suomalaisia 2-99 hengen organisaatioiden toimitusjohtajia arvoketjussa hallitus-toimitusjohtaja-johtoryhmä. Tutkimus on jatkoa Future CEO 2016 -tutkimukselle, jossa kohderyhmänä olivat yli 100 henkeä työllistävien yritysten toimitusjohtajat. Tavoitteena oli selvittää, keitä ovat suomalaiset toimitusjohtajat, mitä he painottavat, miten he jaksavat ja mitä heiltä odotetaan.