Digitalisaatio tuo murroksen taloushallintoon

Vuonna 2004 perustettu Admicom tarjoaa kokonaisvaltaisen toiminnanohjausjärjestelmän talotekniikka-, rakennus- ja teollisuusyrityksille.

Admicom on digitaalisuuden edelläkävijä verrattuna suureen osaan kilpailijoistaan, ja laajasti muihinkin suomalaisiin yrityksiin. Kehittyneet järjestelmät ja automatiikka eivät ole kuitenkaan poistaneet henkilökohtaisen palvelun tärkeyttä yrityksessä.

Admicomin tuore toimitusjohtaja Antti Seppä on ollut kiitollinen päästessään mukaan viemään yrityksen kasvua eteenpäin. “Olen nyt viimeisen kahden vuoden aikana päässyt eturivistä kehittämään ei vain Admicomia, vaan koko toiminnanohjauksen ja taloushallinnon alaa”, Antti toteaa.

Tarina yrittäjyydestä ja uskosta omaan tekemiseen

Admicom kasvaa keskimäärin 30 prosentin vuosivauhtia, ja viimeisen vuoden aikana on yritykseen palkattu yli kolmekymmentä uutta työntekijää. Vuonna 2017 saavutetaan lähemmäs kahdeksan miljoonan liikevaihto.

Nykyiseen kasvuvauhtiin pääseminen on kuitenkin vaatinut useamman vuoden pitkäjänteistä kehitystyötä. Matti Häll, nykyinen Admicomin hallituksen puheenjohtaja, perusti yrityksen vuonna 2004, ja vei kuusi pitkää tuotekehitysvuotta rakentaa Matillekin tuttuun kohdemarkkinaan täysin uusi, asiakkaita paremmin palveleva ratkaisu.

Kehitetty toiminnanohjausjärjestelmä Adminet on tällä hetkellä käytössä liki 600 asiakkaalla ympäri Suomen. Adminetin kautta rakennus- ja talotekniikka-alan yritys voi helpottaa arkeaan tuomalla kaiken raportoinnin yhteen paikkaan ja vähentää työvaiheita mm. työntekijöiden työseurannan kirjaamisessa.

Ei enää tilitoimistoja tai kirjanpitäjiä

Taloushallinnon alalla digitaalisuus on tuomassa suurta murrosta, kun rutiinityö automatisoituu. Työvaiheita tulee automaattisesti tippumaan pois, kun ihmistä ei tarvita väliin naputtamaan tietoja kuiteista ja laskuista moniin eri järjestelmiin. Adminetissa jo nyt tiedot liikkuvat suoraan työntekijöiltä taloushallintoon, tilitoimistosta verottajalle ja esimerkiksi eläkeyhtiöön. Tulevaisuudessa tämä tulee olemaan koko alan standardi.

“Ei ole mitään järkeä miksi kaikkien pitäisi näpytellä ja ylläpitää samoja asioita”, huomauttaa Seppä. “Tulevaisuudessa pitää eri järjestelmien pystyä keskustelemaan keskenään.”

Digitalisaatio ja automatisaatio tulee menemään yhä pidemmälle, ja käytännössä tämä tarkoittaa nykyisten tilitoimistojen ja kirjanpitäjien jäämistä pois. “Näiden tilalle pitää tulla talousneuvojia tai -asiantuntijoita, joiden nimikin jo kuvastaa työkuvien suurempaa vastuullisuutta”, arvioi Antti.

Admicom on Suomen kärjessä viemässä uudistuksia eteenpäin. “Meillä on kehitykseen erittäin hyvät lähtökohdat ja edellytykset, koska toiminnanohjausjärjestelmämme Adminetin läpi saa vietyä kaiken tiedon alusta loppuun saakka. Meillä ei siis ole rajapintoja, ja tämä antaa tilaa automatisoinnille”, kertoo Seppä.

Suomen eturintamassa yhdessä Eteran kanssa

Vuoden 2019 alusta kaikki yritykset ilmoittavat palkkatiedot keskitettyyn tulorekisteriin vain yhden kerran palkanmaksun yhteydessä. Palkkatietojen moninkertainen raportointivelvollisuus poistuu, ja tiedon välityksen määrä sekä manuaaliset työvaiheet vähenevät. Muutos on suuri vuosi-ilmoittajille, mutta aikataulu kiristyy myös kuukausi-ilmoittajilla. Kun nyt kuukausi-ilmoituksen on voinut tehdä palkanmaksua seuraavan kuun 20. päivänä, tulorekisteriin ilmoitus tulee nykysuunnitelmien mukaan tehdä viiden päivän sisällä.

Ensimmäisiä askelia tulevan muutoksen pohjalta on Admicomissa jo otettu. Yritys pyrkii siirtämään kaikki asiakkaansa ennakoiden kuukausi-ilmoituksen käyttäjäksi ja tekee siinä yhteistyötä Eläkevakuutusyhtiö Eteran kanssa. Etera toimii asiakkaille ulkopuolisena neuvonantajana tulorekisterin tuomiin muutoksiin.

“Etera on ollut meille loogisin kumppani, koska heillä on vahva historia rakennusalalla. Etera on lisäksi ollut aktiivinen meidän suuntaamme tässä asiakkaisiin suuresti vaikuttavassa muutostilanteessa. Näistä syistä teemme yhteistyötä heidän kanssaan ja mielenkiinnolla odotan mitä melko tuore yhteistyö poikii tulevaisuudessa”, kertoo Seppä. 

Admicomin asiakkaat ovat ottaneet tulevat tulorekisteriin liittyvät muutokset erittäin positiivisesti. Erilaiset omasta ydinosaamisesta irrallaan olevat asiat, kuten palkanlaskenta, tuottavat yrittäjille monesti stressiä ja ne unohtuu hoitaa ajoissa. Automatiikka vähentää työtä ja poistaa virhemahdollisuuksia.

“Automaattinen kuukausi-ilmoittaminen on niin selvä ja järkevä asia, ettei siinä pitäisi jäädä mitään pohdittavaa. Tärkeää on hoitaa tämä ajoissa, koska pahimmillaan myöhässä olemalla kasvattaa vain itselleen suuren työtaakan.”

Rakennusalan digitalisointia

Admicomissa halutaan olla mukana edistämässä koko rakennusalan digitalisaatiota. “Haluamme poistaa turhia mekaanisia töitä, ja päästää ihmiset keskittymään vaativampiin asiantuntijatehtäviin”, Antti kertoo ajatuksesta Adminetin ja sen jatkuvan kehityksen taustalla.

Admicom seuraa jatkuvasti alan tarpeita sekä digitalisaation tuomia mahdollisuuksia, joiden kautta kehittää Adminettia. Rakennustieto on ollut yksi Admicomin tärkeimmistä kumppaneista läpi kehityksen.

“Olemme esimerkiksi yhtenä pääkumppanina Rakennustiedon kanssa aktiivisesti edistämässä alan tuotestandardien käyttöönottoa. Lisäksi järjestelmässämme on tällä hetkellä 40 hinnastotoimittajaa. Noin vuosi sitten mukaan tuli Stark Finland ja viimeisimpänä Abloy”, Seppä kertoo.

Yrittäjämäinen työskentelytapa

Admicom työllistää tällä hetkellä noin 90 henkilöä. Kaiken digitalisaation edelläkävijyyden ohella palvelun henkilökohtaisuus on Admicomissa erittäin tärkeitä. “Henkilökontaktit ovat suuressa merkityksessä pk-yrityksissä, joista asiakkaamme suurimmaksi osaksi koostuvat. Koen, että tarjontamme laaja kokonaisuus yhdistettynä henkilökohtaiseen palveluun ja asiantuntijaosaamisen on se, mikä erottaa meidät selkeästi kilpailijoistamme”, sanoo Antti.

Henkilöstön osaaminen ja heidän kehityspolkunsa tukeminen onkin Admicomissa erittäin tärkeää. Henkilökunnan työviihtyvyyteen ja kouluttamiseen panostetaan vuosittain paljon, ja mukaan haetaankin aina uusia “kehityksennälkäisiä” osaajia.

Erityispiirteenä yrityksessä on vuosittainen henkilöstöanti, jolloin on henkilöstöllä tietyin kriteerein mahdollista tulla Admicomin osakkaaksi. Admicomissa on tällä hetkellä 37 henkilöstöosakasta, eikä yhtään ulkopuolista omistajaa. Antin mukaan tämä leimaa suuresti heidän yrityskulttuuriaan. “Osakkaina pystymme jakamaan riskit ja säilyttämään innokkaan työskentelytavan. Työskentelemme yhdessä kuin yrittäjät, ja tämä on ainakin itsellä antanut paljon uutta virtaa työntekoon”, Antti kertoo ylpeänä.

Vuonna 2004 perustettu Admicom tarjoaa kokonaisvaltaisen toiminnanohjausjärjestelmän talotekniikka-, rakennus- ja teollisuusyrityksille.

Admicomin yritystarinan tarjosi Eläkevakuutusyhtiö Etera.