HappyOrNot uudistaa johtamista ympäri maailman

Tampereen teknillisen yliopiston opettajat olivat valmiita laittamaan Heikki Väänäsen ”epätoivoisten pinoon”, koska hänen ei uskottu valmistuvan koulusta. Nykyään Heikki on tuotantotalouden diplomi-insinööri, rakentanut kolme yritystä ja Vuoden Nuori Yrittäjä 2015.

Tämän vuoden alusta lähtien Heikki on asunut perheensä kanssa Floridassa, mistä hän johtaa kolmatta yritystään, HappyOrNot Oy:tä. HappyOrNot tarjoaa yrityksille ”hymiölaitteita”, jotka mittaavat asiakastyytyväisyyttä ennennäkemättömän helposti ja ajantasaisesti. Palvelu onkin erittäin skaalautuva sen kaikkialla tunnettujen ja toimivien hymiöiden vuoksi. Tämän lisäksi yrityksen sisällä vallitseva erittäin asiakaslähtöinen kulttuuri on auttanut HappyOrNotia laajentumaan kotikaupungistaan Tampereelta yli 70 maahan, joissa se palvelee jo yli 2000 asiakasta.

Pelimäinen palvelu johtamiseen

HappyOrNot Oy on Heikin kolmas yritys ja perustettu vuonna 2009 vastaamaan aukkoa markkinoilla. Suurelle osalle mm. lääkäriasemilta, apteekeista, ruokakaupoista tai omalta toimistolta tutut ”hymiölaitteet” mittaavat asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttä helpolla, mutta nerokkaalla tavalla. Neljä erin väristä hymynaamaa kertovat asiakkaiden tai henkilöstön tyytyväisyydestä ja kokemuksesta, ja ajantasaisten tulosten avulla yritys voi parantaa toimintaansa jatkuvasti.

Ajatus palveluun syntyi, kun Heikki sai huonoa palvelua eikä hän löytänyt tapaa välittää kokemustaan oikealle taholle helposti. Ajatuksen kypsyttyä muutaman vuoden alkoi Heikki viemään ideaa eteenpäin. Markkinoiden testaamisen, ja niiden suuren kiinnostuksen rohkaisemina perusti hän Ville Levaniemen kanssa HappyOrNot Oy:n.

Heidän vahvuutenaan oli pelimaailman ymmärtäminen, ja sen elementtien tuominen mukaan palautteen keräämiseen. Suurin etu HappyOrNotin tuotteissa ja palvelussa on kuitenkin sen tuoma ajantasainen tieto yritysten johdolle sekä asiakkaista että henkilöstöstä. ”Normaalisti palautetta asiakkailta ja henkilöstöltä haetaan kerran tai kaksi vuodessa. Näin harvan palautteen kautta on erittäin vaikeaa johtaa onnistuneesti.”, kertoo Heikki.

Perhemäinen yrityskulttuuri yhtenä menestyksen kulmakivenä

”Johtamistyöltä vaaditaan huomattavasti vähemmän, kun tavoitteena on että kaikki tietävät kaiken”, Heikki kertoo HappyOrNotin yrityskulttuurista, jossa tiedonjaon lisäksi painotetaan avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja tietysti asiakasta. Koko yrityksen hurja kasvu on rahoitettu tulospohjaisesti, mikä opettaa kaikille asiakkaan olevan se, joka kaikkien palkan loppukädessä maksaa. Asiakasymmärrys, ja tieto siitä, mistä raha tulee on Heikin mielestä tärkeää. Samalla tämä on seikka, jolla HappyOrNot eroaa monista muista yrityksistä.

Asiakkaiden kokema arvo onkin HappyOrNotissa ykkösasia, ja sitä juurrutetaan yrityskulttuuriin. Yrityksessä kaikkien työntekijöiden roolit ja vastuut ovat mahdollisimman hyvin määritellyt. Samalla yli omien roolien ulottuvaan ajatteluun kannustetaan. Hierarkia, tai oikeastaan sen vähäisyys, onkin yksi HappyOrNotin kulttuurin kulmakivistä. Ideointiin kannustetaan ja järkeviä ideoita kuunnellaan, tulivat ne keneltä tahansa. Heikki kuvaakin HappyOrNotin yrityskulttuuria eritoten perhemäiseksi.

Tulevaisuudessa haetaan yhä voimakkaampaa kasvua

Yrityksen tuotteet ja palvelut ovat erittäin monikäyttöisiä, ja sillä on ainekset upeaan tulevaisuuteen kansainvälisillä markkinoilla. Suomalaisia hymiölaitteita onkin jo ympäri maailman 70 eri maassa. Suurimpaan osaan maavalloituksista ei ole ollut tarkkaa ennalta määriteltyä suunnitelmaa, vaan ne on tehty tunnustelemalla markkinoiden imua esimerkiksi messujen avulla.

Yhdysvallat, joiden valloitus alkoi vuonna 2012, oli poikkeus. Sinne laadittiin selkeämpi suunnitelma, koska se vaatii myös huomattavasti muita maita enemmän investointeja. Työ on tuottanut tulosta, ja kesällä 2015 HappyOrNot sai asiakkaakseen mm. Linked Inin, Kennedy Space centerin ja Microsoftin.

Tulevaisuudessa HappyOrNot hakee vielä voimakkaampaa kasvua. Tämä on ainoa keino pysyä kilpailijoiden edellä sekä välttämättömyys konseptin eteenpäin viemisessä ja selviytymisessä. Kasvu on Heikin mukaan mahdollista ainoastaan silloin, kun asiakkaat saavat mahdollisimman paljon hyötyä irti heidän palvelustaan. Lisäarvon merkitys kasvaa tulevaisuudessa yhä enemmän.

Tyytyväiset asiakkaat puolestaan vaativat tyytyväistä henkilökuntaa. Heikki kokeekin tulevaisuudessa suurimmaksi haasteeksi yrityskulttuurin säilyttämisen ja siirtämisen osaksi jokaisen HappyOrNotin työntekijän arkea ympäri maailman. Heikki ei ole kuitenkaan yksin, vaan on koonnut ympärilleen kokeneita ihmisiä, jotka tuovat mukanaan kansainvälistymiseen ja kasvuun liittyvää elintärkeää osaamista.

Taival yrittäjästä omistajaksi

yom_testiHeikki näkee itsensä ensisijaisesti yrittäjänä, mutta omistajuus on tullut hänelle koko ajan tärkeämmäksi HappyOrNotin kasvaessa. Yrittäjäksi Heikki päätyi jo opintojensa toisena vuonna, kun hän sai kutsun työhaastatteluun. Kuuden hengen softayritystä perustamassa ollut porukka kaipasi jonkun, joka hoitaa yrityksen toimintaa laajemminkin, ja on vastuussa esimerkiksi sen myynnistä ja markkinoinnista. Tämä oli ainutlaatuinen tilaisuus, jota Heikki ei voinut sivuuttaa. Tämän jälkeen koulunkäynniltä haettiinkin ainoastaan kursseja, jotka tukivat työelämää.

Vuonna 2002 perustetun softayrityksen jälkeen Heikki oli mukana Universomo Oy peliyhtiön kehityksessä. Universomo sai hyvin tuulta siipiensä alle ja pian se työllisti jo noin 60 henkilöä. Mielenkiintoisesta työstä huolimatta Heikillä alkoi kyteä ajatus ja halu alkaa kehittämään jotain uutta. Vuonna 2007 Universomo myytiinkin Yhdysvaltalaiselle pelijulkaisija THQ:lle, ja Heikki päätti keskittyä jo vuosia kyteneeseen ajatukseensa asiakaspalvelun parantamisesta.

Yritysten rakentamisessa Heikki pitää sen hauskuudesta ja mahdollisuudesta rakentaa sitä mihin uskoo. Tehdessään Yrittäjätyyppi-testiämme Heikin vastauksissa kuultaa kuitenkin hyvän omistajan piirteet, ja hän saakin tulokseksi omistajan. Heikki samaistuu testistä saamaansa tulokseen, jonka mukaan hänen mielensä toimii kirkkaasti isoa kuvaa ja tulevaisuutta silmällä pitäminen. Hän myös todistetusti luo työllään arvoa ja työpaikkoja ei vain Suomeen, mutta ympäri maapallon.

Omistaja-kerros on Heikin mukaan se puoli yritystoiminnassa, jonka on välttämätöntä olla kunnossa. HappyOrNotissa kaikki omistajat ovat myös yrityksen työntekijöitä. He ymmärtävät yrityksen toiminnan paremmin kuin ulkopuoliset omistajat monesti voivat, vaikka näiden kahden roolin erottaminen saattaakin joskus olla haastavaa. Omistajuuteen satsataan paljon ja kaikilla omistajilla on sama tavoite ja yhtenäinen omistajastrategia, mikä on ollut erityisen tärkeä tekijä HappyOrNotin menestymisessä.

 

Heikki Väänänen on HappyOrNotin perustaja ja toimitusjohtaja.