Digitalisaatio on muutosjohtamista

Sähköpostiini tulee kiitettävästi tietoa digitalisoinnin ja robotiikan mahdollisuuksista. Aihetta lähestytään lähes aina teknisestä näkökulmasta.

Vähintäänkin yhtä tärkeää on valmistautua siihen, miten muutos on vaikuttanut ja vaikuttaa osaamiseen, motivaatioon ja siihen paljon puhuttuun esimiestyöhön.

Näin vuoden vaihteessa onkin hyvä siirtää katse tekniikasta sen vaikutuksiin työyhteisössä. Terminologiasta riippumatta uskon, että useimmat meistä ovat kokeneet näitä tekniikan mahdollistamia muutoksia omassa työyhteisössään. Ne eivät ole välttämättä suuria koko yhteisön kannalta, mutta vaikuttavat yksittäisten ihmisten työhön.

Yksi nykyisin yleinen esimerkki on asiakasviestinnän digitalisoiminen. Esimerkiksi meillä paperinen asiakaslehti muutettiin uutiskirjeeksi. Se toi hyvin esille tekijöiden työn sisällön ja osaamisen muuttumisen. Tärkeä viestinnällinen työ ei hävinnyt, vaan muutti kanavaa. Monet entiset työt ja työvaiheet kuten taitto, reprotyöt, postitus ym. jäivät pois. Samalla syntyi uusia osaamisvaatimuksia kuten uuden tekniikan mahdollistaman analytiikan ja kohdentamisen hyödyntäminen sekä monikanavaisuuden hallinta.

Nyt olemme entistä paremmin tässä ajassa. Saavutimme myös kustannustavoitteet.

Tämä esimerkki avasi hyvin myös minulle sen maailman, jossa nyt elämme. Prosessien muutoksissa lähdemme liian usein liikkeelle tekniikkavetoisesti ja kustannuskärjellä. Tässäkin tapauksessa oman työn muutokseen ja sitä kautta työyhteisön muutokseen valmistautuminen ovat vähintään yhtä tärkeitä. Samoin uusien osaamisalueiden ymmärtäminen ja sen pohjalta niihin kouluttautuminen on ensiarvoisen tärkeää.

Tänä vuonna yhtenä digitalisoinnin painopisteenä on Eteran työhyvinvointipalvelut. Lähdemme vahvasti jo alusta lähtien kehittämään osaamista ja uusien mahdollisuuksien hyödyntämistä. Digitalisointi mahdollistaa kustannustehokkaan tavan palvella yksilöllisesti laajempia kohderyhmiä. Mutta se vaatii myös uudenlaista ajattelua ja tekemistä.

Digitalisaatio onkin entistä enemmän työyhteisön muutosjohtamista, sillä tekniikka alkaa olla itsestäänselvyys. Tulevaisuuden onnistujat löytyvätkin niistä työyhteisöistä, joissa tämä keinovalikoima otetaan käyttöön.

Etera Valmennuksessa tarjoamme asiakkaillemme tietoa ja keskustelua aiheesta. ”Digitaalisuus – paniikista mahdollisuudeksi” -koulutus on yksi vaihtoehto lisätä ymmärrystä digitaalisuuden vaikutuksista liiketoimintaan. Toista näkökulmaa edustaa toimitusjohtaja Esko Kilven webinaari, jossa käsitellään digitalisaation vaikutusta työhön, osaamiseen ja johtamiseen.

Tekniikka on vain mahdollistaja. Teemme omalla osaamisellamme onnistumisesta mahdollista.

Lisätietoa Etera Valmennuksen koulutuksista ja webinaareista löydät osoitteesta etera.fi/valmennus.

Vilkaise myös muut ajankohtaiset uutiset Eteran uutishuoneesta: täältä.