Oululaisuus Koodiviidakon vahvana arvona

”Yrittäjyys on elämäntapa-ammatti”, sanoo Samuli Tursas, Koodiviidakko Oy:n toimitusjohtaja. Samulilla on aina ollut palo tehdä itse, ja hän perusti ensimmäisen yrityksensä 18-vuotiaana. ”En ole kuitenkaan yksinyrittäjä, vaan haluan tehdä yhdessä.” Näin on myös Koodiviidakossa, jonka omistukseen lukeutuu Samulin lisäksi neljä muuta henkilöä. Vuonna 2005 perustetulla markkinoinnin ja viestinnän pilvipalveluja tuottavalla ohjelmistoyrityksellä on jo yli 3000 suomalaista yritysasiakasta ja se on siirtynyt kansainvälisille markkinoille muutaman viime vuoden aikana. Koodiviidakossa painotetaan asiakkaiden ymmärtämistä ja tavoitteellisia, kaikkien tiedossa olevia mittareita.

”Osakeyhtiö on hieno keksintö”

Samulin mukaan yrityksen on oltava järkevä omistajilleen. ”Yrityksen kuuluu kasvaa ja menestyä.” Koodiviidakolla arvonnousu on seurausta ahkerasta ja hyvästä työstä. Samuli on ylpeä, että he ovat pystyneet kasvattamaan yrityksen arvoa näinkin hyvin. Hänestä osakeyhtiö onkin hieno keksintö, koska sen kautta voi saavuttaa niin paljon yhdessä.

Yrityksen ja sen arvon kasvattaminen ei ole kuitenkaan ollut helppoa. ”Aluksi tuntui, että täytyi tarttua kaikkiin mahdollisuuksiin”, kertoo Samuli. Hän ei uskaltanut päästää yhtään tilaisuutta käsistään. Asioiden alettua rullaamaan Koodiviidakossa, osaa Samuli malttaa mielensä aiempaa paremmin. Hän on oppinut valitsemaan paremmin, ja tietää minkälainen asiakas vie toimintaa oikeaan suuntaan.

Samuli on oppinut myös luottamaan intuitioonsa. Hänen mielestään yrittäjältä vaaditaan välillä luottoa johonkin, mihin muut eivät välttämättä usko. Sama pätee asiakkaiden tarpeiden kanssa. Koodiviidakossa pyrkimyksenä on olla aina askeleen edellä asiakkaita ja vastata heidän vielä uinuviin tarpeisiinsa. Tämä vaatii asiakkaan keskellä ja lähellä olemista. ”Asiakkaita on oikeasti ymmärrettävä, ei riitä että vain kuuntelee ja kyselee.”

Jästipäisyys vei kansainvälisille markkinoille

Siirtyminen kansainvälisille markkinoille ei ollut helppoa. Otti kaksi ja puoli vuotta löytää toimiva konsepti, jolla Koodiviidakko sai jalansijan Suomen ulkopuolelta. Kansainvälistymistä yritettiin monin eri tavoin, mutta mikään ei tuntunut toimivan riittävän nopeasti. ”Jästipäisyys kuvastaa asennettamme parhaiten. Ajattelimme, että ei tämä vaan voi olla niin hankalaa”, Samuli kertoo Koodiviidakon matkasta maailmalle.

Muutaman vuoden kokeilun ja erehdyksen jälkeen he kuitenkin onnistuivat ja vuonna 2011 Koodiviidakko alkoi levittäytymään Suomen ulkopuolisille markkinoille. Yksi tärkeimmistä syistä menestykseen kansainvälisesti olivat omat tuotteet, jotka skaalautuvat hyvin. Omien tuotteiden onnistunut kehittäminen onkin ollut yksi Koodiviidakon menestyksen merkittävimmistä tekijöistä.

Heidän tulevaisuuden strategiansa on selkeästi keskittynyt kasvuun. Samuli kertoo haluavansa kasvattaa sekä Koodiviidakkoa että itseään henkilökohtaisesti. ”Kasva tai kuole. Niin se menee tällä toimialalla.” Kilpailu digissä on globaalia, mikä puolestaan vaatii resursseja. Koodiviidakossa kasvu on ainakin vielä kuitenkin ollut tulospohjaista.

Filosofiana ketterä kehitys

”Koodiviidakon tärkein arvo on rehellisyys ja avoimuus”, kertoo Samuli. Tämän lisäksi Koodiviidakon työntekijöille opetetaan ahkeruutta ja ystävällisyyttä. Taustalla on tietysti aina kannattava liiketoiminta ja kasvu. Yrityksen arvoihin lukeutuu lisäksi innovatiivisuus, eli ajatusmalli siitä, ettei mikään ole koskaan valmista. Koodiviidakossa ei pelätä rikkoa hyvää, jotta saataisiin aikaiseksi vielä parempaa. Ketterän kehityksen mallia sovelletaankin kaikkeen tuotekehityksestä aina markkinointiin ja johtamiseen saakka.

Samuli painottaa tavoitteellisuuden ja mittareiden tärkeyttä. ”Meillä on mittarit, joita seuraamme aktiivisesti, aivan kaikessa olennaisessa.” Ilman mittareita on Samulista mahdotonta parantaa. Mittarit voivat olla kovia yrityksen tulokseen liittyviä tai pehmeitä, kuten asiakastyytyväisyys. Koodiviidakosta löytyy näitä molempia.

”Aktiivinen omistajuus on riskin pienentämistä”

Yrittajatyyppi_testiYrittäjätyyppi-testimme perusteella Samuli on yrittäjän ja omistajan sekoitus. Hän kulkee kuin kala vedessä työntekijöiden joukossa. Hän on yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja, mutta lounastaa aina työntekijöidensä kanssa. Samulissa on sekä yrittäjän konkretiaa että omistajan isoon kuvaan vaadittavaa lahjakkuutta.

Samuli kokee pienentävänsä omistajan riskiään ollessaan aktiivisesti mukana yrityksen toiminnassa. Hän oli aiemmin vielä enemmän Koodiviidakon asiakasprojekteissa mukana, mutta huomasi jonkin ajan kuluttua olevansa itse yrityksen pullonkaulana. Hän on usein toiminut esimerkiksi linkkinä tuotekehityksen ja asiakkaiden välissä. Sittemmin hän on tietoisesti pyrkinyt irtautumaan yrityksen operatiivisesta toiminnasta, vaikka nauttiikin olemisesta läsnä asiakkaiden kanssa.

Koodiviidakon kasvun vähemmän tunnettu salaisuus perustuu sekin yrityksen omistajuuteen. ”Meillä kaikilla viidellä on yhtenäinen näkemys yrityksestä ja sen tulevaisuudesta. Tämä on ollut erittäin tärkeää toiminnan kasvattamisessa.”

Vaikka painotus on tulevaisuudessa kansainvälistymisessä, ei kotikuntaa unohdeta. Samuli kertoo Koodiviidakossa kehitettävän toimintaa niin, että he voivat pysyä Oulussa. Tavoitteena on luoda Ouluun lisää työpaikkoja ja uutta osaamista. Tämän voi puolestaan saavuttaa ainoastaan aktiivisen omistajuuden kautta.

 

Samuli Tursas on Koodiviidakko Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja.

Koodiviidakon yritystarinan tarjosi Ratkaisutoimisto Seedi.