Osinkojen jakaminen yt-neuvotteluiden aikaan – hyväksyttävää vai ei?

Aika-ajoin julkisuudessa keskustellaan siitä, onko oikein jakaa osinkoja yt-neuvotteluiden aikaan. Jos asiaa tarkastellaan puhtaasti lainsäädännölliseltä kannalta, voi osinkoja jakaa yt-neuvotteluista huolimatta, mutta yrityksen maineen ja eettisten arvojen kannalta se ei aina ole järkevää.

Miksi osinkojen jakaminen on kuitenkin normien mukaista? Vaikka vastuullisuus ja kestävyys ovat yritystoiminnassa arvoja, jotka luovat pohjan tulevaisuuden menestyneille toimialoille, on yritystoiminnan tärkein tehtävä tuottaa voittoa. Ilman tätä ei ole yritystä eikä työpaikkoja.

Samoin yksi tärkeimmistä hyvän omistajan kriteereistä on omistaja-arvon kasvattaminen yrityksessä. Liiketoiminnan ja osakeyhtiön tarkoitus on tuottaa omistajilleen tuloa. Mitä enemmän tuloa se pystyy tuottamaan sijoitettuun pääomaan nähden, sitä paremmin omistajuus on taloudellisilla kriteereillä onnistunut.

Omistamisen täytyy olla omistajille motivoivaa. Jos yhtiö ei tuota omistaja-arvoa, omistaja sijoittaa varansa muuhun toimintaan. Markkinoilta löytyy aina vaihtoehtoinenkin sijoittamisen kohde. Jos yhtiö ei tuota omistaja-arvoa, menettää se potentiaalista rahoitusta ja osaavien omistajien aktiivisen työpanoksen.

Omistaja-arvoa voidaan kasvattaa esimerkiksi pörssiin listautumisen, yrityskauppojen, liiketoiminnan kasvun ja investointien avulla. Talousjohdossa pohditaan, millä keinoilla tuloslaskelman ylimmälle riville saadaan lisää tuottoja ja kuinka osinkoja voitaisiin maksaa enemmän. Organisaation ulkopuolisen ammattilaisen, kuten tilintarkastajan, on monissa tilanteissa mahdollista huomata yhtiön kannalta vahingolliset vaikkakin tahattomat toimintamuodot, kuten tappiolliset sopimukset tai huonot kirjanpidolliset ratkaisut.

Osakeyhtiölain mukaan osinkoja voi jakaa myös yt-neuvotteluiden aikaan, kunhan määräsäännökset täytetään eli yksinkertaistaen on jotain jaettavaa, mutta kassa ei mene kokonaan tyhjäksi. Osinkoja ei kuitenkaan ole pakko jakaa. Vaikka yhtiön pitää vähintäänkin noudattaa lakeja ja säädöksiä, on hyvä miettiä, missä kohtaa halutaan ylittää tällaiset asetetut minimivaatimukset.

Hyvä omistaja edistää hyvän hallintotavan, lakien ja säädösten noudattamista mutta myös yrityksen eettisen pohjan luomista ja vahvistamista. Yt-neuvotteluiden aikaan osinkojen jaossa yritykset ovat eettisen dilemman edessä. Silloin on yrityksen pohdinnan varassa, mikä sidosryhmä laitetaan tärkeysjärjestyksessä ensimmäiseksi. Vaikka osinkojen jaossa noudatettaisiin lakia, voi niiden jakaminen sotia jotain hienompaa periaatetta vastaan.

On hyvä huomioida, että myös dilemman kärjistymisellä mainekriisiksi voi olla negatiivisia vaikutuksia yhtiön kannattavuudelle. Usein taloudelliset vaikutukset voivat olla pieniä, mutta pahimmillaan mainekriisi voi lopettaa koko liiketoiminnan.

Teemu Rantala
(KHT) osakas
NeonAudit

Yrittäjästä omistajaksi asiantuntijoina toimivat Ratkaisutoimisto Seedi ja NeonAudit.