Hyvää omistajuutta etsimässä

Mitä on hyvä omistajuus? Kuka on hyvä omistaja?

Omistajia on erilaisia. On esimerkiksi yrittäjiä, perheyrityksiä, pääomasijoittajia, bisnesenkeleitä, osakesäästäjiä, instituutioita, säätiöitä, osuuskuntia, valtio ja kuntia. Omistajien monimuotoisuus on rikkaus.

On luonnollista, että jokainen omistajaryhmä korostaa omaa erinomaisuuttaan. Niin pitääkin. Asiaa on myös tutkittu akateemisesti erilaisilla aineistoilla. Tutkimukset ovat sinällään kaikki valideja ja hyvin tehtyjä, mutta ne ovat aina aineistojensa vankeja. Yleensä tutkimusten tulos on, että joku omistajaryhmä on jollain ajanjaksolla jollain maantieteellisellä alueella ja joillain tavalla valitulla aineistolla joillain kriteereillä keskimääräistä parempi. Emme tule koskaan saavuttamaan sellaista totuutta, että joku omistusmuoto olisi aina ja kaikkialla, kaikissa tilanteissa paras. Optimaalista omistajuutta ei ole olemassa.

Vertailu siitä, ovatko esimeriksi pääomasijoittajat parempia omistajia kuin perheyritykset tai päinvastoin on lähtökohtaisesti perusteetonta. Se on sama kuin vertailtaisiin, ovatko sähköasentajat parempia kuin LVI-asentajat. Molemmat tekevät omaa työtään ja molempia tarvitaan. Tärkeintä on, että tekee työnsä hyvin.

Sama on omistajien suhteen. Erilaiset omistajat tekevät erilaisia asioita. Omistajuuden monimuotoisuus on rikkaus. Omistajien tavoitteet ja toimintatavat vaihtelevat. Tärkeintä on, että kukin tekee työnsä hyvin eli ovat hyviä omistajia.

Jokaiseen omistajaryhmään mahtuu sekä hyviä että huonoja suorituksia. Parhaatkaan omistajat eivät onnistu kaikissa kohteissa. Kaikilla on opittavaa toisiltaan. Omistajuus yhdistää ja parhaita käytäntöjä kannattaa jakaa.

Hyvä yrittäjä onnistuu luomaan menestyksen yhdessä yrityksessä. Hyvä omistaja onnistuu useammassa. Monipuolinen omistajaosaaminen erottaa omistajan yrittäjästä.

Hyvä Omistaja-kilpailu etsii hyvää omistajuutta. Liian usein Suomessa ei osata erottaa johdon roolia ja omistajien roolia, joten on hyvä että tässä keskitytään omistajiin, ei palkkajohtajiin.

Omistajuus on parhaimmillaan arvoa luova suhde. Omistaja luo arvoa ja omistajalla on merkitystä. Hyvistä omistajista on usein löydettävissä yhtenäisiä piirteitä. Osaava omistaja – hyvän omistamisen käsikirjassa määrittelen 50 kohdan muistilistan hyvälle omistajalle. Kaikkein tärkein kriteeri hyvälle omistajuudelle on systemaattinen kyky kehittää omistaja-arvoa.

Tero Luoma
Hyvä omistaja –raadin puheenjohtaja
Sijoitusjohtaja, pääomarahastot
Taaleri Oyj

Yrittäjästä omistajaksi asiantuntijoina toimivat Ratkaisutoimisto Seedi ja NeonAudit.