Havainto 6/10: PK-yrityksen tärkein kilpailutekijä on toimitusjohtajan osaaminen

Hyvä toimitusjohtaja osaa yhdistää ihmiset ja liikkeenjohdon tavoitteet. Motivaatio tekemiseen säilyy, kun ihmiset tuntevat, että yrityksessä tehtävä työ on oikeasti tärkeää ja dokumentteja ei tehdä vain dokumenttien vuoksi. Tekemisen tavat kumpuavat yrityskulttuurista ja totutuista tavoista.

“Yrittäjät ei keskimäärin tykkää rutiineista ja siksi heillä on ajatus, että muutkaan eivät voi tykätä rutiineista. Tämän vuoksi yrityksissä ei tarpeeksi panosteta prosessien kehittämiseen ja laadukkaan työn hiomiseen”, kertoi Suomen Toimitusjohtajakoulun toimitusjohtaja Sanna Leppänen Future CEO 2017 –julkistustilaisuudessa.

Ensimmäisessä havainnossamme kerroimme PK-yritysten yrityskulttuurin olevan suuren murroksen äärellä. Tutkimukseen vastanneet toimitusjohtajat sekä hallituksien ja johtoryhmien jäsenet arvioivat ihanteellista yrityskulttuuria ja vastauksista nousi esille kaksi tekijää, joiden uskotaan erityisesti olevan ihanteellisen yrityskulttuurin aineksia tulevaisuudessa: kokeileva ja kommunikoiva työtapa.

Älä jää paitsi yhdestäkään havainnosta, vaan tilaa ne suoraan sähköpostiisi:

 

Future CEO 2017 -tutkimuksessa tutkittiin suomalaisia 2-99 hengen organisaatioiden toimitusjohtajia arvoketjussa hallitus-toimitusjohtaja-johtoryhmä. Tutkimus on jatkoa Future CEO 2016 -tutkimukselle, jossa kohderyhmänä olivat yli 100 henkeä työllistävien yritysten toimitusjohtajat. Tavoitteena oli selvittää, keitä ovat suomalaiset toimitusjohtajat, mitä he painottavat, miten he jaksavat ja mitä heiltä odotetaan.