Lääkehuollon automaatiolla maailmalle

Kuopiolaisessa NewIconissa on lähdetty rohkeasti kehittämään täysin uusia palveluja lääkehuollon alalle. NewIconin kasvutavoitteena on kymmenkertaistaa liikevaihto ja saada yhden prosentin markkinaosuus globaalista lääkehuollon automaatioalasta vuoteen 2020 mennessä. Samalla henkilöstön lukumäärä moninkertaistuu tulevien vuosien aikana.

Suomen apteekkien automaatiojärjestelmien markkinajohtaja

NewIcon on perustettu vuonna 2007, jolloin sen toimintamalli perustui projektityöhön. Projekteissa ongelmana oli kuitenkin jatkuvuuden puute, mikä on erittäin haastavaa etenkin automaatioprojektien hallinnassa. NewIconin perustajan ja toimitusjohtajan, Ossi Parviaisen, mielessä oli koko ajan oman tuotteen rakentaminen markkinoille. Vuonna 2008 päätettiinkin alkaa panostamaan apteekkien varastoautomaatioon.

NewIconin ensimmäinen oma automaattinen varastojärjestelmä toimitettiin Pielaveden apteekkiin. Ossi pitää tätä yhtenä ensimmäisistä käännekohdista koko yrityksen historiassa. Mukana oli myös hyvää tuuria, kun apteekkari Helvi Hänniseltä löytyi luottamusta ja uskallusta hankkia uudenlainen robottijärjestelmä. Tämän ensimmäisen toimituksen jälkeen yritys sai tuulta siipiensä alle ja toiminta lähti kunnolla käyntiin.

Tänä päivänä NewIcon on 60 toimituksellaan Suomessa apteekkien automaatiojärjestelmien markkinajohtaja. Aluksi niitä toimitettiin vain avoapteekkien varastoihin. Tästä toiminta laajeni sairaaloihin, missä NewIconin tuotteet tuovat lääkelogistiikkaan lean-mallin mukaista ohjausta.

NewIcon tuotteisiin kuuluvat nykyään myös sairaalaosastojen älylääkekaapit, joiden avulla pystytään hallinnoimaan varastoja ja tehostamaan toimintaa. Järjestelmän kautta on mahdollista seurata automaattisesti ja reaaliaikaisesti mm. kaappien lääkesaldoja, olosuhdetietoja ja vanhenevia lääkkeitä sekä automatisoida lääketilaukset apteekille. Samalla potilasturvallisuus paranee, kun inhimilliset virheet lääkkeenjaossa vähenevät. NewIconissa tuodaan teollisuudesta peräisin oleva kokemus ja sovelletaan sitä kekseliäästi terveydenhuollon sektorilla, jossa on lukemattomasti uusia mahdollisuuksia automatiikalle.

Kasvun ja rahoituksen polku

Vaikka NewIconin kasvuvauhti on ollut kovaa, painottavat sekä Ossi että yrityksen talousjohtaja Kirsi Pohjolainen yrityksen kokonaisvaltaista kehitystä. He pyrkivät pitämään aina mielessä kaikki aspektit yrityksen kasvun polulla. Kokonaisvaltaisten suunnitelmien lisäksi NewIconin nopean ja määrätietoisen kasvun taustalla ovat systemaattiset rahoituksen suunnitelmat.

NewIcon valittiin vuonna 2010 Tekesin Nuoret innovatiiviset yritykset -ohjelmaan, ja Ossi kertoo Tekesin olleen korvaamaton kumppani yrityksen alkuvaiheessa. NewIcon on saanut pääomasijoituksia myös yksityisiltä sijoittajilta ja vuonna 2014 yrityksen osakkaiksi tulivat Suomen Teollisuussijoitus Oy sekä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera.

Tämän vuoden alussa Euroopan investointipankki (EIP) on myöntänyt 8 miljoonan euron rahoituksen NewIconille lääkelogistiikan kehittämiseen ja innovointiin. EIP:n rahoitus on luontaista jatkoa NewIconin kasvusuunnitelmille.

Rahoituksen hankkiminen ei ole kuitenkaan ollut helppoa, ja siihen liittyvät esteet ovatkin olleet suurimpia syitä haluttua hitaammalle kasvulle. Rahoitusta saattaa olla hyvinkin tarjolla, mutta ilman kattavia vakuuksia sen saaminen vaatii omanlaistaan luovuutta. Ossi haluaa kannustaa myös julkisia toimijoita nykyistä laajempaan yhteistyöhön yritysten kautta. Tätä kautta saadaan syntymään nykyistä enemmän innovaatioita, joita voidaan lähteä skaalaamaan maailmalle.

Henkilöstön hyvinvointi on arvokysymys

NewIcon on innovatiivinen ja innostava yritys, joka tarjoaa mielenkiintoisia työtehtäviä monella osa-alueella. Yritys on mielekkäillä ja haastavilla työkuvillaan saanut houkuteltua erittäin osaavia ihmisiä, mikä on tärkeää ja usein haastavaa kasvuyrityksissä.

Yrityksen henkilökunta on sekä ammattirakenteeltaan että demografialtaan erittäin monipuolinen. Jo tästäkin syystä on NewIconissa pyritty ylläpitämään monipuolista yrityskulttuuria. Kulttuurin pohjana on avoimuus ja kommunikaatio. Yrityksen strategia ja tavoitteet halutaan tuoda kaikkien tietoisuuteen. Ossi ja Kirsi uskovat, että kun tavoitteet ovat kaikkien tiedossa, niitä kohti myös pyritään parhaimmalla mahdollisella tavalla.

Henkilökuntaa NewIconilla on tällä hetkellä runsaat 50, ja vielä yrityskulttuurin ylläpito on helppoa. Henkilöstön lukumäärän odotetaan kaksinkertaistuvan seuraavien kolmen vuoden aikana, mikä tuo omia haasteitaan myös kulttuurin säilyttämiseen. Ossille ja Kirsille nykyinen kulttuuri on arvokysymys, jonka kehittämisestä huolehditaan.

Henkilöstön kehityspolku ja hyvinvointi on erityisen tärkeää voimakkaasti kasvavassa yrityksessä kuten NewIcon. ”Meillä on erittäin innostunut porukka, jonka jaksamiseen ja kehittämiseen panostamme paljon”, kertoo Kirsi. Tätä ilmentää myös poissaolojen erittäin alhainen luku 1,2 %. Teollisuudessa tämä luku on yleensä keskimäärin 3–4 kertaa korkeampi. Lisäksi yrityksen noin yhdeksän vuoden olemassaolon aikana ainoastaan yksi henkilö on lähtenyt yrityksestä.

Tulevaisuus vie ulkomaille

Voimakas kasvu ja kehitystyö tuo uudistuksia koko NewIconin henkilökunnan työkuviin. Kasvupolku on toisilla näkynyt tietyn alan asiantuntijuuden syventymisenä ja toisilla puolestaan osaamisen laajentumisena uusiin tehtäviin. ”Enemmän aikaa tulee myös vietettyä maailmalla asiakasrajapinnassa tutkimassa markkinoita ja etsimässä potentiaalisia kasvupaikkoja”, Ossi kertoo liittyen etenkin omaan työnkuvaansa.

NewIcon perusti ensimmäisen ulkomaisen toimipisteensä tämän vuoden alussa Britanniaan. Englannin valloituksen lisäksi suunnitelmissa on perustaa seuraavaksi omat toimipisteet kaikkiin Pohjoismaihin. Maailman markkinakoko on valtava, eikä laajentuminen varmasti jää näihin maihin. Vaikka kilpailua löytyy, on NewIconilla vielä monta ässää hihassa, joilla haastaa kansainväliset kilpailijat.

”Vain kunnianhimoisilla tavoitteilla päästään eteenpäin. Meidän numeron 5 innoittamana tavoitteenamme onkin kasvaa 5 vuodessa 5,5 miljoonasta 50 miljoonaan”, kertoo Ossi. Historiaa, nykyisyyttä ja tulevaisuuden suunnitelmia tarkasteltaessa ainoastaan taivas vaikuttaakin olevan tämän kuopiolaisen yrityksen kasvun rajana.

Ossi Parviainen on NewIcon Oy:n toimitusjohtaja ja Kirsi Pohjolainen talousjohtaja.

Vinkin NewIconin yritystarinasta tarjosi Etera