Ymmärrä yrityksesi arvo

Tavoitteesta toiseen. Kokouksesta palaveriin. Vuodet vaihtuvat vuosikymmeniksi. Latua piisaa ja tie on auki, jos yrityksellä on pontta reisissä. Joskus on kuitenkin hyvä pysähtyä toviksi ja miettiä, minkä arvoinen kokonaisuus yrityksesi on.

Arvonmääritystä tarvitaan monessa tilanteessa

Yrityksen arvon määrittäminen nousee prioriteeteissa mitalipallille viimeistään sukupolvenvaihdosta tai omistus- ja rahoitusrakenteiden laajentamista suunniteltaessa. Säännöllisen arvonmäärityksen kautta yritys on mahdollista positioida suhteessa muihin alan toimijoihin. Arvonmääritys helpottaa kannustinjärjestelmien rakentamista, avainhenkilöiden sitouttamista ja yrityskauppoja. Jos yrittäjä harkitsee esimerkiksi toimialan konsolidaatiokehitykseen osallistumista, on oleellista ymmärtää millaisella hevosella itse ratsastaa. Yrityksen markkina-arvoa voi siis hyödyntää monin eri keinoin, kunhan ensin omaa käsityksen oikeasta arvosta.

Oikea pallokenttä ja pelivälineet

Jotta yrityksen arvonmäärityksessä päädytään oikealle pallokentälle, on hyödynnettävä laskennallisia menetelmiä ja yhdisteltävä niitä näkemyksiin yrityksen liiketoiminnan kehityksestä sekä toimialan arvostustasosta. Yleisimmin käytetty yrityksen arvonmääritysmenetelmä on tulevaisuuden kassavirtojen nykyarvojen määrittäminen niin sanotulla DCF-analyysillä. DCF:n kaverina käytetään eri tunnuslukukertoimiin perustuvia vertailuyhtiö- ja vertailutransaktioanalyysejä.

Vertailuyhtiöanalyysi eli pörssilistattujen vertailuyhtiöiden markkina-arvostuskertoimiin perustuva arvonmääritys vertaa liiketoiminnan korolliset nettovelat huomioivaa yrityksen kokonaisarvoa tuloslaskelman eri tunnuslukuihin. Valittujen arvostuskertoimien avulla tarkastellaan toimialan muiden yritysten arvostusta suhteessa näiden liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Vertailutransaktio-analyysissä taas tutkitaan toimialalla tehtyjen yrityskauppojen vastaavia kertoimia. Toteutuneista kaupoista voidaan laskea suuntaa-antavat arvostuskertoimet yritykselle.

Lapio käteen ja hommiin!

Hienolta ja monimutkaisilta kalskahtavien termien takaa paljastuu arkinen työ. Käytännössä yrityksen tilanne käydään rauhassa ja tarkasti yhdessä yrittäjän kanssa läpi, katsotaan historialliset talousluvut, ennusteet sekä läpivalaistaan tase. Sitten tutkitaan, löytyykö samantyyppisiä saman toimialan yhtiöitä pörssistä, joko Suomesta tai hieman kauempaa. Näin saadaan neutraali käsitys sen hetkisistä ja historiallisista arvostustasoista.

Kuten kaikki arvioinnit, ei yritysten arvonmääritys viime kädessä ole eksaktia tiedettä. Se on sekoitus tiedettä, taidetta, markkinakokemusta ja oikeita kontakteja. Vaikka lopullinen arvo määräytyykin viime kädessä sen mukaan, mitä ostajat ovat valmiit maksamaan, ovat ymmärrys ja neuvottelu-asemat vahvemmalla pohjalla, kun käsitys yritysarvosta perustuu realismiin.

Lisää vinkkejä yrityksen arvonmäärittämiseen ja yrityskauppoihin liittyen löydät klikkaamalla tästä.

Petre Pomell, sijoitusasiantuntija, Evli Pankki

Asiantuntijoiden-parhaat-vinkit-yrittajyyden-ja-omistajuuden-murroskohtiin