Pääomasijoittajat luovat kasvulle mahdollisuuden

Hyvä omistaja -hankkeen tarkoituksena on nostaa esille omistajuuden merkitystä yhteiskunnassa ja Hyvän omistajan valinnalla tuodaan esille taitavia suomalaisia omistajia sekä heidän hienoa panostaan yritysten kasvun ja kehittymisen tukemiseksi.

Tänä vuonna ehdokkaita on laajasti eri ryhmistä: businessenkeleitä, pääomasijoittajia, perheyrittäjiä sekä kädet savessa oman yrityksensä perustaneita, omistajan rooliin siirtyneitä henkilöitä.

Alla esitellyt pääomasijoittajat ovat aktiivisesti vaikuttaneet suomalaisten yritysten kasvumahdollisuuksiin ja tuoneet omaa osaamistaan yritysten toimintatapoihin. Pääomasijoittamisella on positiivinen yhteiskunnallinen vaikutus työpaikkojen kasvun, yritysten laajentumisedellytysten ja kansainvälisten yhteyksien sekä yritysten viennin kannalta.

Lue alta tarkemmin pääomasijoittaja-ehdokkaistamme Hyväksi omistajaksi 2017. Kuvaukset on koottu jo äänestäneiden perusteluista.

julianna_borsosJulianna Borsos

Borsos on pääomasijoittaja, joka tekee tärkeää työtä kasvattamalla suomalaisia pk-yrityksiä pääomasijoitusyrityksensä Bocapin kautta. Borsos luo mahdollisuuksia yrittäjyydelle ja on tätä kautta saanut hienosti myös Bocapin liiketoiminnan kasvamaan. Hän tuo yrityksiin myös henkistä pääomaa, näkemyksellisyyttä ja tietoa.

Julianna Borsos on sijoittanut hyviin kilpailukykyisiin suomalaisiin kasvuyhtiöihin tukemalla kannattavaa kasvua ja suomalaisomistajuutta. Sijoitukset ovat tuottaneet myös hyvin Bocap-pääomasijoitusrahastojen suomalaisille sijoittajille sekä luoneet työpaikkoja.

leena_niemistoLeena Niemistö

Niemistö on aktiivinen sijoittaja ja terveydenhuollon ammattilainen. Hänellä on 30 vuotta terveysalan ja johtamisen kokemusta sekä erittäin laaja hallituskokemus, mm. Pihlajalinna Oyj, Stockmann Oyj ja Elisa Oyj.

Niemistöä on kuvailtu energiseksi, empaattiseksi, aikaansaavaksi ja arvostetuksi hallitusammattilaiseksi, joka pitää työntekijöistään huolta. Niemistö on lisäksi äänestyksessä annettujen kommenttien mukaan visionäärinen ja positiivista energiaa säteilevä vaikuttaja ja omistaja, joka jakaa osaamistaan myös nuorille yrittäjille.

“Leenan tapaisia henkilöitä tarvitaan Suomessa enemmän.”

yom_hyva_omistaja_2017

Hyvän omistajuuden kriteerit voit käydä lukemassa sivuiltamme täältä.