Minkälaisiin kiinteistöihin aurinkoenergia soveltuu parhaiten?

Aurinkoenergian käytön kannalta jokaisessa kiinteistötyypissä on yleisesti omat hyvät ja huonot puolensa, jotka jokaisen kiinteistönomistajan tulisi tiedostaa. Kuitenkin, osa näistä on ylitse muiden – ja nyt kerron mitkä.

Olemme jakaneet kiinteistötyypit viiteen eri luokkaan: tuotanto-, toimisto-, logistiikka- ja liiketilat sekä kauppakeskukset.

Tuotanto- ja teollisuuskiinteistöt ovat näistä ehdottomasti vaikeimmat aurinkoenergian kannattavuuden näkökulmasta. Tämä johtuu puhtaasti teollisuuskiinteistöjen edullisemmasta sähköveroluokasta. Joskaan tämä ei ole mahdoton yhtälö, sillä usein näiden kiinteistöjen sähkönkulutus on niin valtavaa sekä tasaisen jatkuvaa, että tuotettu aurinkoenergia käytetään 100% kyseisessä kiinteistössä. Tällöin kannattavuuslaskelmissa ei tarvitse huolehtia ylijäämästä, ja kulutusprofiilin kannalta ei ole riskiä, vaikka sähkönkulutus tippuisi tulevaisuudessa merkittävästikin.

Missä aurinkoenergia on kannattavinta

Aurinkoenergia on kaikkein kannattavinta kiinteistöissä, joissa sähkönkulutus on tasaista ympäri vuoden ja sähkön hinta normaalitasolla tai jopa normaalia korkeampi, eli veron, siirron ja sähkön kokonaishinta on noin 6-8c/kWh. Luonnollisesti katolla on oltava vapaata tilaa paneeleille ilman merkittäviä varjostuksia kiinteistön katolla tai eteläpuolella. Tyyppiesimerkkeinä näistä ovat kaupunkien laitamilla olevat isot kaupparakennukset, toimistokiinteistöt, logistiikkarakennukset sekä kauppakeskukset. Isoimmat eroavaisuudet analyyseissämme ovat usein sijaintiin liittyviä – nimittäin sijaintiin sidottua sähkön siirtomaksua kun ei voi kilpailuttaa, mutta sen osuus kokonaissähkölaskusta on suhteellisen suuri.kolme_eri_kulutusprofiilia_evli
Kaikista läpikäymistämme kohteista logistiikka- ja liiketilat ovat olleet kannattavimpia. Suuret ja usein vapaat kattopinta-alat, riittävä sähkönkulutus ja suhteellisen korkeat sähkönhinnat kannustavat aurinkoenergian käyttöönottoon välittömästi. Melkein yhtä kannattavia ovat toimistokiinteistöt, joissa käytetään kesäisin viilennystä. Tämä johtuu siitä, että keräämättä jäänyt aurinkoenergia lämmittää kiinteistöjä – ja käyntiin lähtenyt viilennys kuluttaa tietysti aimo kaupalla sähköä.

Olen kerännyt jokaisesta viidestä tyypistä tyyppiesimerkit ja huomioitavat seikat linkin takana oleviin lyhyisiin esimerkkeihin. Nämä ovat esimerkkejä erityisen kannattavista kohteista. Vaikka sähkönkulutus ei olisikaan tasaista tai sähkön hinta erityisen korkea, se ei tarkoita, etteikö aurinkoenergia olisi kiinteistössä kannattava – suunnitteluvaiheessa vain tarvitaan huolellinen analyysi voimalan mitoituksesta , kohteen kulutuksesta ja tuotannosta kattavin kannattavuuslaskelmin.

Yhteistä kaikilla näillä on, että aurinkoenergia on kannattavaa – ja jokaisessa näistä investoinnin mahdollinen lykkäys on tuottanut vain tappiota. Haluatko siis tietää, kuinka paljon sinä tuotat tappiota kuluttamalla sähköä suoraan töpselistä etkä omalta katoltasi? Olemme laatineet viidelle eri kiinteistötyypeille esimerkin, johon voit tutustua klikkaamalla alla olevista linkeistä.

Aurinkoenergian kannattavuus tuotantotiloissa
Aurinkoenergian kannattavuus toimistokiinteistössä
Aurinkoenergian kannattavuus logistiikkakiinteistöissä
Aurinkoenergian kannattavuus liiketiloissa
Aurinkoenergian kannattavuus kauppakeskuksissa

Mikäli aurinkoenergian hyödyntäminen kiinteistöissä kiinnostaa, niin tilaa uutiskirjeemme, jossa käsittelemme viimeisen ajanjakson mielenkiintoisimpia otsikoita aiheesta:evli-tilaa-uutiskirjeemmeJonathan Johansson, yksityispankkiiri, Evli Pankki Oyj
jonathan.johansson@evli.com
+358 40 7239393